Υποθέσεις είσπραξης οφειλών

Υπάρχουν δύο τύποι περιπτώσεων είσπραξης οφειλών: μια τακτική υπόθεση είσπραξης και μια κατ’ αντιδικία υπόθεση είσπραξης. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο περιπτώσεων είναι η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυση του ζητήματος και τη είσπραξη του ανεξόφλητου χρέους.

Τακτική υπόθεση είσπραξης οφειλών

Σε μια τακτική υπόθεση είσπραξης οφειλών, ο οφειλέτης σας δηλώνει ότι δεν μπορεί να σας πληρώσει ή δεν υπάρχει καθόλου απάντηση από τον οφειλέτη. Μερικές φορές ένας οφειλέτης μπορεί απλά να μην πληρώσει και μερικές φορές ένας οφειλέτης κάνει τα πάντα για να αποφύγει την πληρωμή.

Κορυφαίες 5 συνήθεις υποθέσεις είσπραξης οφειλών

  1. Ο οφειλέτης σας έχει οικονομικά προβλήματα: προς το παρόν δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για την πληρωμή του τιμολογίου.
  2. Ο οφειλέτης σας έχει κάθε είδους δικαιολογίες γιατί δεν έχει πληρώσει ακόμη.
  3. Ο οφειλέτης σας προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να πληρώσει αργότερα από το συμφωνηθέν.
  4. Ο οφειλέτης σας δεν αντιδρά ή φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Ο λόγος της αθέτησης είναι ως εκ τούτου (ακόμα) άγνωστος.
  5. Υπάρχει μια απάτη. Ο πελάτης σας δεν σχεδίαζε ποτέ να πληρώσει το τιμολόγιό σας.

Πορεία της τακτικής είσπραξης οφειλών

Ο τύπος της υπόθεσης είσπραξης οφειλών καθορίζει την τροχιά που αναπτύσσουν οι ειδικοί μας. Σε μια τακτική υπόθεση είσπραξης, ο οφειλέτης λαμβάνει το επείγον αίτημα να πληρώσει πολύ γρήγορα. Εάν αυτό δεν συμβεί και το τιμολόγιο δεν πληρωθεί στην προδικαστική διαδικασία, θα πρέπει να ληφθούν νομικά μέτρα.

Είσπραξη οφειλών σε κατ’ αντιδικία υπόθεση

Μια κατ’ αντιδικία υπόθεση είσπραξης είναι μια εμπορική διαφορά μεταξύ δύο μερών. Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις είσπραξης οφειλών, ο οφειλέτης σας ισχυρίζεται ότι έχει έγκυρο λόγο να μην πληρώσει. Για παράδειγμα, επειδή πιστεύουν ότι δεν έχετε εκπληρώσει συγκεκριμένους όρους από τη σύμβαση. Ο οφειλέτης μπορεί απλώς με το να αντιδικήσει να μετατρέψει την υπόθεση σε κατ’ αντιδικία. Ωστόσο, θα πρέπει να το αποδείξει και στο δικαστήριο.

Κορυφαίες 5 κατ’ αντιδικία υπόθεσεις είσπραξης

  1. Ο οφειλέτης σας δηλώνει ότι δεν έχει γίνει παράδοση.
  2. Ο οφειλέτης σας δηλώνει ότι έχουν παραδοθεί τα λάθος αγαθά.
  3. Ο οφειλέτης σας δηλώνει ότι η παράδοση καθυστέρησε.
  4. Ο οφειλέτης σας δηλώνει ότι η παράδοση δεν ήταν σωστή, για παράδειγμα επειδή τα προϊόντα παρουσιάζουν ελάττωμα.
  5. Ο οφειλέτης σας δηλώνει ότι υπέστη ζημία.

Πορεία μιας κατ’ αντιδικίαν υπόθεσης

Με μια κατ’ αντιδικία υπόθεση είσπραξης οφειλών, δεν έχει νόημα η αύξηση της πίεσης, επειδή υπάρχει μια σύγκρουση που πρέπει πρώτα να επιλυθεί πριν πληρώσει ο οφειλέτης. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί μας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσουν την εμπορική διαφορά. Φυσικά, προσπαθούμε πάντα να επιλύσουμε τη σύγκρουση χωρίς δικαστή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να καταθέσουμε μια αγωγή για την επίλυση μιας κατ’ αντιδικία υπόθεσης . Ένας δικαστής θα αποφανθεί για τη σύγκρουση και θα δηλώσει τι πρέπει να γίνει.

Γρήγορη πληρωμή των τιμολογίων σας;

Αναθέστε αμέσως την υπόθεση είσπραξης οφειλών. Οι ειδικοί μας για την είσπραξη χρεών θα αρχίσουν να εργάζονται πάνω στην υπόθεσή σας την ίδια ημέρα, ώστε να μπορέσετε να λάβετε γρήγορα τα χρήματα που δικαιούστε.