ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία ή τη διεύθυνση μου;

Αναφέρετε τις αλλαγές σας στη σχετική γραμματεία. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι μας θα διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία σας θα τροποποιηθούν. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας μπορείτε επίσης να αναφέρετε την αλλαγή της διεύθυνσής σας στο πρόσωπο-επαφή σας στην εταιρεία. Στη συνέχεια θα τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας.

Τι πρέπει να κάνω εάν έχω παράπονα;

Στη Bierens λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την ικανοποίηση των πελατών μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Στην απίθανη περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι, η καταγγελία σας θα διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων.
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αναλαμβάνετε επίσης την είσπραξη οφειλών έναντι ιδιωτών;

Όχι, αναλαμβάνουμε μόνο υποθέσεις είσπραξης οφειλών έναντι επιχειρήσεων. Αυτή είναι η ειδικότητά μας. Η είσπραξη οφειλών έναντι ιδιωτών απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από την είσπραξη οφειλών έναντι εταιρείας.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια εταιρεία είσπραξης οφειλών και σε μια δικηγορική εταιρεία που ειδικεύεται στην είσπραξη οφειλών;

Υπάρχουν, γενικά, τρεις είδους οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είσπραξης οφειλών: εταιρείες είσπραξης οφειλών, δικαστικοί επιμελητές και δικηγόροι με εξειδίκευση στην είσπραξη οφειλών. Ενώ οι εταιρείες είσπραξης οφειλών ασχολούνται πρωτίστως με απαιτήσεις έναντι ιδιωτών, εμείς ως δικηγόροι είσπραξης οφειλών αναλαμβάνουμε εμπορικές αξιώσεις. Επιπλέον, οι δικηγόροι είσπραξης οφειλών έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα μέσων για την είσπραξη ενός απλήρωτου τιμολογίου. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε έναν πίνακα των προσόντων και των δυνατοτήτων των διαφόρων αυτών ομάδων.

Θα ήθελα να διατηρήσω την εμπορική σχέση με τον οφειλέτη μου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Φυσικά. Η προσέγγιση μας είναι να λειτουργούμε με αποφασιστικότητα. Το σημαντικό για μας είναι να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, αν προτιμάτε διαφορετική προσέγγιση, για παράδειγμα επειδή επιθυμείτε να διατηρήσετε τη σχέση με τον οφειλέτη σας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε μια πιο ήπια προσέγγιση. Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη που χειρίζεται την υπόθεση σας για να συζητήσετε την καλύτερη προσέγγιση για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναλαμβάνετε και την είσπραξη οφειλών που έχουν ανατεθεί στο παρελθόν σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή εταιρεία (δεύτερη τοποθέτηση);

Αυτό εξαρτάται. Σε γενικές γραμμές, δεν αναλαμβάνουμε υποθέσεις είσπραξης οφειλών οι οποίες είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί από άλλο οργανισμό ή δικηγόρο. Συχνά, ο προηγούμενος χειριστής της υπόθεσης έχει υιοθετήσει μια συγκεκριμένη προσέγγιση που δεν είναι συμβατή με την προσέγγισή μας. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών για τη διαδικασία είσπραξης απαιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα άτομο από το προσωπικό μας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Τι πρέπει να κάνω πριν από την ανάθεση της υπόθεση είσπραξης της απαίτησης μου;

Δεν υπάρχει καθορισμένη πρακτική για τις εμπορικές αξιώσεις. Αν ο πελάτης σας δεν πληρώνει, είναι σύνηθες να στείλετε μια υπενθύμιση στον πελάτη σας μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής. Δεν λαμβάνετε απάντηση; Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για την είσπραξη των απαιτήσεων σας.

Πώς μπορώ να σας αναθέσω μια υπόθεση είσπραξης οφειλών;

Εάν θέλετε να μας αναθέσετε την υπόθεση σας τότε μπορείτε να το κάνετε στον ιστότοπo μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη σελίδα μας την εντολή «Αναθέστε μας την υπόθεσή σας» για να την αναθέσετε. Προκειμένου να ενεργήσουμε γρήγορα, είναι σημαντικό τα στοιχεία σας, οι λεπτομέρειες του πελάτη σας και οι λεπτομέρειες σχετικά με την μη καταβληθείσα αξίωση να συμπληρωθούν σωστά. Επιπλέον, υποθέσεις είσπραξης απαιτήσεων μπορούν να ανατεθούν χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη (Webportal). Οι νέοι πελάτες θα λάβουν τα στοιχεία σύνδεσης για τη διαδικτυακή πύλη εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Τι συμβαίνει μετά την ανάθεση μιας υπόθεσης είσπραξης οφειλών;

Αφού αναθέσετε την υπόθεσή είσπραξης οφειλών σας, θα λάβετε αμέσως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες σας μεταφέρθηκαν με επιτυχία. Η υπόθεσή σας θα μεταφερθεί στο τμήμα ανάληψης υποθέσεων. Αυτοί θα συνδέσουν την υπόθεσή σας με τον κατάλληλο ειδικό. Μέσα σε 24 ώρες, θα λάβετε μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ταυτόχρονα, θα αποσταλεί επιστολή προς τον οφειλέτη σας με το αίτημα να πληρώσει άμεσα.

Πόσο διαρκεί κατά μέσο όρο μια διαδικασία είσπραξης οφειλής;

Όποτε είναι δυνατόν, αρχίζουμε με την εξωδικαστική φάση κατά την οποία προσπαθούμε να εισπράξουμε την απαίτησή σας χωρίς παρέμβαση του Δικαστηρίου. Αυτή η διαδικασία έχει σχετικά μικρή διάρκεια επειδή δίνουμε στον οφειλέτη σας λίγο χρόνο για να πληρώσει. Εάν προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες τότε η διαδικασία είσπραξης οφειλών διαρκεί περισσότερο. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ορισμένες διαδικασίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλες. Λάβετε υπόψη ότι οι διαδικασίες είσπραξης οφειλών στο εξωτερικό συχνά διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι στις εγχώριες.

Ποιος πρόκειται να χειριστεί την υπόθεση μου;

Αφού παραδώσετε την υπόθεση είσπραξης των οφειλών σας , η υπόθεσή σας θα παραληφθεί από το Τμήμα Ανάληψης. Οι συνεργάτες μας εκεί εξασφαλίζουν ότι η υπόθεση σας θα ανατεθεί στη συνέχεια στον κατάλληλο ειδικό. Αυτός είναι κάποιος που έχει εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις του κλάδου που δραστηριοποιείστε ή είναι εξειδικευμένος στην είσπραξη οφειλών στη χώρα του οφειλέτη σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο σωστός ειδικός θα ασχοληθεί με την υπόθεσή σας.

Υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσετε νωρίς τις ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής σας;

Είναι δυνατό να σταματήσουμε νωρίς τις ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής σας. Σε αυτή την περίπτωση (προς το παρόν) δε θα λάβουμε μέτρα κατά του οφειλέτη σας. Πρόκειται να διαπραγματευτείτε με τον οφειλέτη σας προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία πληρωμής; Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλώ να έχετε υπόψη σας τους οφειλόμενους τόκους και τα έξοδα για την εξωδικαστική είσπραξη. Σύμφωνα με την πολιτική μας, ανακτάμε αυτά τα έξοδα από τον οφειλέτη. Αν δεν συμπεριλάβετε αυτές τις δαπάνες σε πιθανή συμφωνία πληρωμής, θα υποχρεωθούμε να χρεώσουμε αυτά τα έξοδα σε εσάς.

Τι πρέπει να κάνω αν ο οφειλέτης μου επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου;

Εάν ο οφειλέτης σας έρθει σε άμεση επαφή μαζί σας, για παράδειγμα, με μια πρόταση για συμφωνία πληρωμής, τότε παραπέμψτε τον / την στον χειριστή της υπόθεσής σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στον οφειλέτη σας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτρέψει μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωπος αργότερα με το κόστος της είσπραξης οφειλών διότι ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεών σας δεν μπορέσαμε να ανακτήσουμε τα έξοδα από τον οφειλέτη σας.

Τι πρέπει να κάνω εάν ο οφειλέτης πληρώσει εμένα;

Εάν ο οφειλέτης σας πληρώσει απευθείας, ενημερώστε τον χειριστή της υπόθεσης σας το συντομότερο δυνατό.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω την πορεία της υπόθεσης μου;

Στη διαδικτυακή πύλη μας θα έχετε πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεσή σας. Είστε νέος/νέα πελάτης της Bierens; Θα λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης στην ηλεκτρονική μας πύλη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός λίγων εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον χειριστή της υπόθεσής σας.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για νομικές συμβουλές πάνω σε θέματα συμβολαίων;

Η εταιρεία μας απασχολεί πολλούς ειδικούς στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων. Έχουν γνώση και εμπειρία στη σύνταξη και έλεγχο διαφόρων τύπων συμβάσεων. Εάν επιθυμείτε να συντάξετε ένα συμβόλαιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας ή το πρόσωπο-επαφή σας μέσα στην εταιρεία.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Είστε σε θέση να επιλύσετε συγκρούσεις χωρίς παρέμβαση του Δικαστηρίου;

Προφανώς προσπαθούμε πάντα να επιλύσουμε τις υποθέσεις χωρίς παρέμβαση του Δικαστηρίου. Εξάλλου, οι δικαστικές ενέργειες συχνά κοστίζουν πολύ χρόνο και χρήμα. Σε κάθε περίπτωση πάντα συμβουλεύουμε να γίνει προσπάθεια να λυθεί το θέμα εξωδικαστικά και εάν οι δικαστικές ενέργειες είναι αναπόφευκτες, θα σας συμβουλεύσουμε ανάλογα. Η οποιαδήποτε διαδικασία θα ξεκινήσει μονό μετά από ρητή άδεια σας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Πότε θα ξεκινήσετε τις δικαστικές ενέργειες και πως αποφασίζεται αυτό;

Προσπαθούμε πάντα να επιλύσουμε μια υπόθεση χωρίς παρέμβαση του Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που οι δικαστικές ενέργειες είναι αναπόφευκτες, θα σας συμβουλέψουμε να προχωρήσετε. Επίσης εξετάζουμε πάντα την πιθανότητα επιτυχίας σας σε δικαστικές διαδικασίες, καθώς και τις σχετικές δαπάνες. Φυσικά, θα προχωρήσουμε μόνο μετά από την άδεια σας.

Μπορώ να ξεκινήσω με τη δικαστική επίλυση της διαφοράς αμέσως;

Ναι, πάντα υπάρχει αυτή η επιλογή. Συνήθως συστήνουμε πρώτα να ξεκινήσει η διαδικασία με την εξωδικαστική επίλυση.

Μπορώ να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου ή χρειάζομαι δικηγόρο;

Αυτό εξαρτάται. Σε κάποιες χώρες υπάρχει η δυνατότητα να εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας ενώπιον του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου (πχ Ολλανδία) για υποθέσεις μέχρι 25.000 ευρώ. Στην Ελλάδα δεν μπορείτε να παραστείτε στο Δικαστήριο χωρίς τον δικηγόρο σας. Ανεξάρτητα από το σύστημα της κάθε χώρας, συμβουλεύουμε να προσλάβετε ένα δικηγόρο για να σας βοηθήσει.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία ενώπιων του δικαστηρίου;

Εξαρτάται. Η διάρκεια των δικαστικών ενεργειών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

  • Τι είδους διαδικασίες θα εκκινήσουμε; Στην Ελλάδα οι αγωγές που δικάζονται με την τυπική διαδικασία διαρκούν συνήθως τουλάχιστον ένα έτος.
  • Σε ποια χώρα αρχίζουν οι δικαστικές ενέργειες; Η διάρκεια εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αρχίζουν οι δικαστικές ενέργειες. Σε χώρες σαν την Ολλανδία οι δικαστικές ενέργειες τείνουν να κινούνται σχετικά γρήγορα σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Οι υποθέσεις στα Δικαστήρια. Ο προγραμματισμός μιας ακρόασης απαιτεί χρόνο. Οι δικαστές και το προσωπικό πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμοι για να εργαστούν επί του θέματος.
  • Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Εάν η υπόθεση είναι πολύπλοκη, η δικαστική διαμάχη μπορεί να διαρκέσει μισό έτος ή περισσότερο χρόνο από ό,τι για μια απλή υπόθεση.
  • Θα κάνει έφεση ο αντίδικος ή εμείς; Αφότου εκδοθεί η απόφαση, αμφότερα τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν. Αυτό προκαλεί περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ποια είναι τα έξοδα μιας δικαστικής διαμάχης;

Τα έξοδα που θα προκύψουν για την δικαστική διαμάχη ονομάζονται δικαστικά έξοδα. Αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες:

  • Τέλη δικαστηρίου. Αυτά τα έξοδα καταβάλλονται κατά την έναρξη της διαδικασίας.
  • Νομικά έξοδα του δικηγόρου. Δουλεύουμε στη βάση της ωριαίας αμοιβής που συμφωνείται εκ των προτέρων με εσάς ή με συγκεκριμένη προσυμφωνημένη αμοιβή που θα καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία.

Αν το Δικαστήριο αποφασίσει υπέρ σας, μπορεί να επιστραφεί μέρος των δικαστικών σας εξόδων.

Θα επιστραφούν τα έξοδα σας αν κερδίσετε τη δικαστική διαδικασία ;

Αν το Δικαστήριο αποφασίσει (ως επί το πλείστον) υπέρ σας, τότε μπορείτε να ανακτήσετε ένα μέρος των δικαστικών σας εξόδων από τον αντίδικο. Θα συντάξουμε μια αίτηση με παραγγελία για επιστροφή των εξόδων για λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, θα καθοριστεί ποσό που θα σας επιστραφεί, με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Στην πράξη αυτό είναι συνήθως μικρότερο από το πραγματικό κόστος.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ BIERENS

Ποιες πληροφορίες μπορώ να βρω στη διαδικτυακή πύλη (Web Portal);

Στη διαδικτυακή πύλη θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις σας καθώς και με αυτές που έχουν περατωθεί. Μπορείτε ακόμα να δείτε λεπτομέρειες για κάθε μεμονωμένο αρχείο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να ανεβάσετε έγγραφα για κάθε αρχείο. Κάθε φορά που ο δικηγόρος σας ανεβάζει ένα νέο έγγραφο, θα ειδοποιηθείτε αυτόματα για αυτό.

Πώς μπορώ να συνδεθώ στην πύλη;

Μπορείτε να συνδεθείτε εδώ στη διαδικτυακή πύλη.

Πότε θα λάβω στοιχεία σύνδεσης για την πύλη;

Είστε νέος πελάτης; Θα λάβετε στοιχεία σύνδεσης για να συνδεθείτε στην πύλη εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Έχω χάσει τα στοιχεία σύνδεσης μου. Τι να κάνω;

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να ζητήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης εδώ. Ξεχάσατε επίσης το όνομα χρήστη; Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση qualityservices@bierensgroup.com. Θα φροντίσουμε να συνδεθείτε ξανά στην ιστοσελίδα το συντομότερο δυνατό.
ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ

Τι είναι ο λογαριασμός πελατών;

Ο λογαριασμός πελατών είναι ένας λογαριασμός για χρήματα που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση μας πρόκειται για έναν τραπεζικό λογαριασμό όπου οι οφειλέτες καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά. Το ποσό ύστερα καταβάλλεται στους πελάτες μας μέσω αυτού του λογαριασμού. Ο λογαριασμός πελατών χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρήματα για λογαριασμό άλλων.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Μπορώ να κάνω μια ρύθμιση πληρωμής;

Στην ουσία δε συνάπτουμε συμφωνίες αποπληρωμής με τους οφειλέτες. Η ύπαρξη της ρύθμισης πληρωμών είναι μια δυνατότητα που μπορεί να χορηγηθεί αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση από μέρους μας να τη δεχτούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ρύθμιση αποτελεί μια από τις επιλογές αλλά ο πελάτης αποφασίζει σχετικά. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον χειριστή της υπόθεσης σας ο οποίος στη συνέχεια θα συμβουλέψει τον πελάτη μας για να αποφασίσει τι δυνατότητες υπάρχουν.

Δεν συμφωνώ με αυτήν την αξίωση, τι πρέπει να κάνω;

Εάν δεν συμφωνείτε με την ύπαρξη της αξίωση, παρακαλώ να το δηλώσετε εγγράφως στον χειριστή της υπόθεσής σας και όχι τηλεφωνικά. Ο χειριστής της υπόθεσης θα επικοινωνήσει τότε με τον πελάτη μας και θα λάβετε απάντηση.

Έλαβα μια επιστολή για είσπραξη οφειλής από την Bierens αλλά έχω ήδη πληρώσει. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, στείλτε γραπτή απόδειξη της πληρωμής σας στο χειριστή της υπόθεσης. Μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την απόδειξη πληρωμής. Αν έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό τότε η υπόθεση θα κλείσει. Αν έχετε πραγματοποιήσει μερική πληρωμή, τότε θα λάβετε γραπτή απάντηση από το χειριστή της υπόθεσης.

Ποιον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού μπορώ να χρησιμοποιήσω για να πληρώσω το οφειλόμενο ποσό;

Αν έχετε λάβει μια επιστολή για την πληρωμή του οφειλομένου ποσού, τότε πρέπει να καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού NL18ABNA0483703346, πληρωτέο στην "Stichting Derdengelden Bierens Advocaten".