Υπάρχουν δύο λόγοι για να καταθέσετε ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο στο δικαστήριο. Πρώτον, μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο στην περίπτωση που η εξωδικαστική διαδικασία δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Δεύτερον, μπορείτε να καταθέσετε το τιμολόγιο ενώπιον του δικαστηρίου εάν ο οφειλέτης σας το αμφισβητεί (αμφισβητούμενη αξίωση) επειδή αισθάνεται ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν έχουν παραδοθεί σωστά.

Ανεπιτυχής εξωδικαστική φάση

Στην εξωδικαστική φάση (επίσης γνωστή ως φιλικός διακανονισμός), μια εισπρακτική εταιρεία ή ένας δικηγόρος είσπραξης χρεών επικοινωνεί με τον πελάτη σας για να διασφαλίσει ότι ο πελάτης – οφειλέτης σας θα πληρώσει το τιμολόγιο. Ωστόσο, είναι πιθανό ένας οφειλέτης να εξακολουθεί να αρνείται να πληρώσει το ανεξόφλητο τιμολόγιο παρά τις υπενθυμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να πάτε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής που θα αναγκάσει τον οφειλέτη σας να καταβάλει την απαίτηση.

Προσφυγή στο δικαστήριο για αμφισβητούμενη αξίωση

Μια αμφισβητούμενη αξίωση είναι όταν ο οφειλέτης σας δεν συμφωνεί με την πληρωμή του τιμολογίου σας επειδή πιστεύει ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν έχουν παραδοθεί σωστά. Θεωρεί ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με ορισμένους όρους και συμφωνίες οπότε δεν προτίθεται να καταβάλει το εκκρεμές τιμολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσφύγετε στο δικαστήριο για να λύσετε τις διαφορές σας σχετικά με το ανεξόφλητο τιμολόγιο.

Νομικές ενέργειες για ανεξόφλητα τιμολόγια

Υπάρχει πληθώρα νομικών ενεργειών που μπορείτε να ξεκινήσετε για την επίλυση των διαφορών σας με τον οφειλέτη σας. Η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε νομικής ενέργειας εξαρτάται από την περίσταση. Επιπλέον, κάθε χώρα έχει διαφορετικό νομικό σύστημα με ξεχωριστές διαδικασίες. Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας δώσουν συμβουλές σχετικά με το ποια δικαστική διαδικασία είναι καλύτερη ώστε ο οφειλέτης σας να πληρώσει.

Περισσότερες πληροφορίες

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή θέλετε να ξεκινήσετε νομικές ενέργειες κατά του οφειλέτη σας; Επικοινωνήστε μαζί μας. Οι δικηγόροι μας στην είσπραξη χρεών θα χαρούν να σας βοηθήσουν και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσετε την πληρωμή του τιμολογίου σας.