Σε περίπτωση αμφισβητούμενης αξίωσης, ο οφειλέτης σας θεωρεί ότι έχει βάσιμους λόγους να μην πληρώσει το τιμολόγιο σας. Για παράδειγμα, επειδή δεν έχετε εκπληρώσει ορισμένες συμφωνίες από τη σύμβαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τιμολόγιο σας θα πληρωθεί, πρέπει πρώτα να επιλυθούν οποιεσδήποτε διαφορές έχουν προκύψει. Μια απλή αποστολή υπενθύμισης δε θα προσφέρει τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Αν έχετε ένα ή περισσότερα αμφισβητούμενα τιμολόγια, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές μας για την επίλυση της αμφισβητούμενης αξίωσης σας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να επιλύσετε μια αμφισβητούμενη αξίωση

Ελέγξτε τις συμφωνίες που έχετε συνάψει με τον πελάτη σας. Δείτε τις υπογεγραμμένες συμβάσεις, τους γενικούς όρους και τις άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τον πελάτη σας. Προσοχή: οι συμφωνίες που περιέχονται στα νομικά έγγραφα είναι έγκυρες μόνο αν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη διστάσετε να ζητήσετε συμβουλές από εξειδικευμένο δικηγόρο.

Επικοινωνήστε με τον πελάτη σας και μάθετε εάν μπορείτε να βρείτε μια λύση μαζί του. Θεωρείτε ότι ο πελάτης σας αναφέρει λανθασμένα ότι δεν έχετε εκπληρώσει συμφωνίες από τη σύμβαση επειδή θέλει να μην πληρώσει; Τότε, καταστήστε σαφές ότι θα προβείτε σε νομικές ενέργειες εάν εξακολουθεί να αρνείται να πληρώσει το εκκρεμές τιμολόγιο.

Προσλάβετε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο. Είναι αδύνατον να βρείτε μια ικανοποιητική λύση για την εταιρεία σας με τον αντισυμβαλλόμενο; Τότε επικοινωνήστε με κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει ο δικηγόρος σας να εργάζεται στην υπόθεση σας, τόσο πιο γρήγορα θα επιλυθεί η διαφωνία πληρωμής. Επιπλέον, μπορεί να είναι δυνατή η αποφυγή νομικών ενεργειών εάν εμπλέξετε ένα δικηγόρο σε πρώιμο στάδιο.

Προσφυγή στο Δικαστήριο για μια αμφισβητούμενη αξίωση

Εάν μια διαφορά πληρωμής δεν μπορεί να επιλυθεί σε συνεργασία με τον πελάτη σας τότε είναι δυνατό να ξεκινήσετε νομικές ενέργειες. Η διαφορά πληρωμής υποβάλλεται στη συνέχεια στο δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά με αυτή. Σε περίπτωση που ο πελάτης σας δηλώσει ότι δεν πληρώνει επειδή δεν έχετε εκπληρώσει συγκεκριμένες συμφωνίες τότε θα πρέπει να αποδείξετε ότι συμμορφωθήκατε πλήρως με τους όρους. Στη συνέχεια, η αμφισβητούμενη αξίωση θα επιλυθεί από το δικαστή.

Θέλετε νομικές συμβουλές για αμφισβητούμενες αξιώσεις

Τότε επικοινωνήστε μαζί μας γρήγορα. Η ομάδα των εξειδικευμένων δικηγόρων μας μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε τη διαφορά πληρωμής σας. Έχουμε μεγάλη γνώση και εμπειρία στην επίλυση αμφισβητούμενων αξιώσεων. Γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την επιχείρηση σας. Πάντα δίνουμε ειλικρινείς συμβουλές σχετικά με τις πιθανότητές σας και το αναμενόμενο κόστος. Με αυτό τον τρόπο γνωρίζετε εκ των προτέρων ό,τι χρειάζεστε για την υπόθεση σας.