Διακστικές Διδικασίες αναφορικά με την είσπραξη οφειών

Ο διεθνής πελάτης σας δεν πληρώνει το τιμολόγιό σας;Μπορείτε να προβείτε σε νομικές ενέργειες κατά του πελάτη σας. Οι δικαστικές ενέργειες, για να πληρώσει ο οφειλέτης σας, ωστόσο, διαφέρουν ανά χώρα. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει τους δικούς της νόμους και κανόνες. Δεν υπάρχουν καθολικοί νόμοι που να διέπουν την είσπραξη των απαιτήσεων. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο, έχουν κατά το μάλλον ή ήττον τις παρόμοιες δυνατότητες για την είσπραξη του εκκρεμούντος τιμολογίου σας, αν και οι λεπτομέρειες αυτών των διαδικασιών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις διαδικασίες που συμβαίνουν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, αν και οι περισσότερες χώρες έχουν και άλλες δικαστικές διαδικασίες είσπραξης.

Κατάθεση αγωγής

Σε σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορείτε να καταθέσεε μια αγωγή κατά του πελάτη σας. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν υπάρχει αντιδικία. Και τα δύο μέρη πρέπει να τεκμηριώσουν και να υπερασπιστούν τις απόψεις τους ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας και εν τέλει ο δικαστής εκδίδει απόφαση. Η ακριβής διαδικασία είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Επιπλέον, ορισμένες χώρες έχουν και άλλες διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να είναι προτιμότερες στην περίπτωσή σας. Ένας δικηγόρος από τη χώρα αυτή μπορεί να σας πει περισσότερα σχετικά με αυτό.

Διαταγή Πληρωμής

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία, υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε μια διαταγή πληρωμής όταν ο πελάτης σας δεν πληρώνει. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν δεν υπάρχει αντιδικία. Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι μια σχετικά φθηνή και γρήγορη διαδικασία στις περισσότερες χώρες. Ενας δικηγόρος υποβάλλει στο δικαστήριο αίτημα να πληρώσει ο οφειλέτης. Ωστόσο, αν ο οφειλέτης προβάλει αντίρρηση, πρέπει να ξεκινήσει μια τακτική διαδικασία.

Κατάσχεση

Επειδή συχνά χρειάζεται αρκετό διάστημα για να εκδοθεί μια απόφαση, υπάρχει η δυνατότητα σε πολλές χώρες να κατασχέθούν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία έως ότου το δικαστήριο εκδόσει την απόφαση. Οι δικηγόροι μας θα χαρούν να σας εξηγήσουν αν είναι δυνατόν στην περίπτωσή σας να κατασχέσετε τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη σας.

Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Εκτός από το γεγονός ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της νομικές διαδικασίες για υποθέσεις είσπραξης, υπάρχει μια ενιαία νομική διαδικασία παντού, δηλαδή η διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν και η εταιρεία σας και η εταιρία του πελάτη σας είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και η διεθνής αξίωση δεν αμφισβητείται. Για να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία πρέπει απλώς να συμπληρωθεί ένα τυποποιημένο έντυπο. Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο εκδίδει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, στην οποία ο οφειλέτης σας έχει προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει. Εάν δεν λάβετε απάντηση από τον οφειλέτη σας εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, τότε μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να οριστικοποιήσει την διαταγή πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μια εκτελεστή απόφαση που γίνεται αποδεκτή σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
Αν όμως αμφισβητηθεί η αξίωση, η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σταματά και η διαφορά πρέπει να επιλυθεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου.