Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι μια τυποποιημένη διαδικασία που καθιστά δυνατή την είσπραξη αλλοδαπών απαιτήσεων. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι δυαντή εάν και η εταιρία σας και ο οφειλέτης βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (με εξαίρεση τη Δανία) συνδέονται με αυτή τη διαδικασία. Το πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι ότι πρόκειται για έναν απλό, γρήγορο και φθηνό τρόπο είσπραξης διεθνών αξιώσεων.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής?

Ως πιστωτής, πρέπει να συμπληρώσετε ένα τυποποιημένο έντυπο στην ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (έντυπο Α του παραρτήματος I του κανονισμού ΕΕΣΑ). Το έντυπο αυτό διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, πρέπει να στείλετε το συμπληρωμένο έντυπο στο δικαστήριο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατόπιν τούτου,το δικαστήριο στέλνει τη διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη. Ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να απαντήσει αν δεν συμφωνεί με την αξίωση. Εάν ο οφειλέτης δεν απαντήσει μέσα σε αυτές τις 30 ημέρες, τότε η εντολή πληρωμής καθίσταται οριστική. Η εντολή πληρωμής είναι τότε μια οριστική και εκτελεστή απόφαση που μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής;

Μια ευρωπαική διαταγή πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεθνείς αξιώσεις που δεν αμφισβητούνται. Εάν ο οφειλέτης παρουσιάσει έναν λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να πληρώσει το τιμολόγιο ή αν υπάρχει αντιδικία σχετικά με την πληρωμή του τιμολογίου, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ακολουθηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως πρέπει να κινηθείτε διακστικά στη χώρα του οφειλέτη σας για να εξοφληθεί το εκκρεμές σας τιμολόγιο.

Σε ποιο δικαστήριο θα πρέπει να στείλω το αίτημα;

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διταγή πληρωμής, πρέπει να αιτηθείτε στο αρμόδιο δικαστήριο. Ο δικαστής που είναι αρμόδιος να κρίνει τη διαφορά σας διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια ρήτρα επιλογής διακιοδοσίας στους ΓΟΣ και στη σύμβαση, που καθορίζει ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία. Δεν έχει συμφωνηθεί αυτό? Τότε, το σημείο εκκίνησης είναι ότι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη σας είναι αρμόδιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιδικήσετε στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είσπραξη στο εξωτερικό

Έχετε αξίωση στο εξωτερικό που θα θέλατε να την εισπράξετε; Τότε, επικοινωνήστε μαζί μας. Οι ειδικοί της διεθνούς είσπραξης και οι δικηγόροι μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε την υπόθεσή σας. Εξασφαλίζουμε ότι θα λάβετε αυτό που δικαιούστε.