Πώς πραγματοποιείται μια διαδικασία είσπραξης απαιτήσεων μας; Ο στόχος μας είναι να αρχίζουμε πάντα στην εξωδικαστική φάση στην οποία καλούμε τον οφειλέτη να πληρώσει τα ανεξόφλητα τιμολόγια. Αν αυτό δεν αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορούμε, σε συνεννόηση μαζί σας, να προσφύγουμε στο δικαστήριο.