Η είσπραξη οφειλών χωρίζεται σε δύο φάσεις: την εξωδικαστική και τη δικαστική. Κατά τη διάρκεια της εξωδικαστικής φάσης της είσπραξης οφειλών, η είσπραξη πραγματοποιείται χωρίς παρέμβαση του δικαστηρίου. Εάν ο οφειλέτης αρνείται να πληρώσει κατά τη διάρκεια της εξωδικαστικής φάσης τότε μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο. Επιπλέον, μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο για την είσπραξη απαιτήσεων σε περίπτωση αμφισβητούμενης αξίωσης από τον οφειλέτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η είσπραξη απαιτήσεων γίνεται στη δικαστική φάση, στην οποία το Δικαστήριο αποφασίζει για την υπόθεση σας.