Η διάρκεια της είσπραξης απαιτήσεων στο Δικαστήριο διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι πάντα σαφής.

Ποιες νομικές ενέργειες μπορείτε να ξεκινήσετε

Εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτύχει στην εξωδικαστική διαδικασία τότε ανάλογα με τη χώρα, υπάρχει μια πληθώρα νομικών διαδικασιών που μπορούν να ξεκινήσουν. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία ένας δικηγόρος μπορεί να καταθέσει αίτηση πτώχευσης προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον οφειλέτη. Ενώ οι απλές νομικές ενέργειες στην Ολλανδία διαρκούν κατά μέσο όρο από 6 μήνες έως 1 έτος, μια αίτηση πτώχευσης συνήθως επιλύεται εντός 4 εβδομάδων.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία

Δε λειτουργούν όλα τα νομικά συστήματα με την ίδια ταχύτητα. Σε ορισμένες χώρες, οι νομικές διαδικασίες είναι σχετικά γρήγορες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε άλλες χώρες, η δικαστική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Πρόγραμμα δικαστηρίου

Ένα ακόμα θέμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι τα πινάκια των δικαστηρίων. Λόγω της πληθώρας των υποθέσεων, υπάρχουν συχνά καθυστερήσεις στην συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο. Πριν προγραμματίσετε μια συνεδρία δικαστηρίου, πρέπει να προγραμματίσετε μια ώρα. Εκτός αυτού, οι δικαστές και οι υπάλληλοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να ξεκινήσουν την υπόθεση.

Μήπως υπάρχει περίπτωση έφεσης

Μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας και οι δύο διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση ενώπιον εφετείου. Ένας από τους διάδικους μπορεί να ασκήσει έφεση σε ανώτερο δικαστήριο στην περίπτωση που το δικαστήριο καταλήξει σε αρνητική απόφαση για αυτόν. Τα δικαστήρια στο δευτεροβάθμιο επίπεδο εξετάζουν τις διαπιστώσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία του κατώτερου δικαστηρίου και καθορίζουν εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν την προηγούμενη απόφαση. Λόγω αυτής της διαδικασίας μια υπόθεση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για την είσπραξη απαιτήσεων σε δικαστική φάση

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή μήπως θέλετε να ξεκινήσετε νομικές ενέργειες κατά του οφειλέτη σας; Επικοινωνήστε μαζί μας. Οι δικηγόροι μας για τη συλλογή απαιτήσεων θα χαρούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την πληρωμή του τιμολογίου σας.