Υπάρχουν δύο λόγοι για να προσφύγετε στο δικαστήριο για ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο. Πρώτον, μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο εάν η εξωδικαστική διαδικασία δεν έχει αποδώσει αποτέλεσμα. Δεύτερον, στην περίπτωση που ο οφειλέτης σας αμφισβητεί το τιμολόγιο επειδή αισθάνεται ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν έχουν παραδοθεί σωστά.

Δεν υπάρχει επιτυχής εξωδικαστική διαδικασία

Στην εξωδικαστική φάση (γνωστή και ως φιλικός διακανονισμός), μια εισπρακτική εταιρεία ή ένας δικηγόρος είσπραξης χρεών επικοινωνεί με τον πελάτη σας για να εξασφαλίσει ότι θα πληρώσει τους εκκρεμούς λογαριασμούς. Ωστόσο, είναι πιθανό ένας οφειλέτης να εξακολουθεί να αρνείται να πληρώσει το ανεξόφλητο τιμολόγιο παρά τις υπενθυμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατό να προσφύγετε στο δικαστήριο. Στη συνέχεια, η υπόθεση υποβάλλεται στο δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει για την οφειλή. Το δικαστήριο μπορεί στη συνέχεια να διατάξει τον οφειλέτη σας να καταβάλει την απαίτηση.

Στο δικαστήριο με αμφισβητούμενη αξίωση

Σε περίπτωση αμφισβητούμενης αξίωσης, ο οφειλέτης δεν συμφωνεί με το τιμολόγιο σας επειδή πιστεύει ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν έχουν παραδοθεί σωστά. Σύμφωνα με τον οφειλέτη σας, δεν έχετε συμμορφωθεί με ορισμένες συμφωνίες, οπότε δεν σκοπεύει να πληρώσει το εκκρεμές τιμολόγιο. Ανεξαρτήτως αν ο οφειλέτης έχει δίκιο ή όχι, το γεγονός παραμένει ότι η αξίωση σας είναι αμφισβητούμενη. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να πάτε στο δικαστήριο για να αποφασίσετε για τη διαφορά.

Δικαστική διαδικασία για ανεξόφλητο τιμολόγιο

Υπάρχει πληθώρα νομικών ενεργειών που μπορείτε να ακολουθήσετε για την επίλυση διαφορών με τον οφειλέτη σας. Η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε νομικής ενέργειας διαφέρει αναλόγως της περίπτωσης. Επιπλέον, κάθε χώρα διαθέτει διαφορετικό νομικό σύστημα με διαφορετικές διαδικασίες. Ένας δικηγόρος μπορεί να σας δώσει συμβουλές σχετικά με το ποια δικαστική διαδικασία είναι καλύτερη εάν ο οφειλέτης σας δεν πληρώσει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική είσπραξη

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή θέλετε να ξεκινήσετε νομικές ενέργειες κατά του οφειλέτη σας; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι εξιδεικευμένοι δικηγόροι μας στην είσπραξη χρεών θα χαρούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός σας θα πληρωθεί.