Το πλάνο πληρωμής μπορεί να αποτελέσει ένα επιτυχημένο εργαλείο για την πληρωμή του τιμολογίου σας, ειδικά όταν ο οφειλέτης σας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Όταν δεν πληρούται η αρχική ρύθμιση πληρωμής, π.χ. πληρωμή εντός 14 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον οφειλέτη σας ότι το οφειλόμενο ποσό θα πληρωθεί σε δόσεις. Θα καθοριστεί πόσα και πόσες δόσεις θα πληρωθούν. Συμφωνούνται επίσης οι τόκοι που πρέπει να καταβληθούν.