Ως πιστωτής δεν είστε υποχρεωμένος να κάνετε ρύθμιση οφειλών με τον πελάτη σας σε περίπτωση που σας κάνει πρόταση να πληρώσει σε δόσεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι προς το συμφέρον σας να συμφωνήσετε σε μια ρύθμιση οφειλών. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξακριβώσετε αν η ρύθμιση οφειλών είναι η κατάλληλη λύση για την εταιρεία σας.

Βήμα 1: Να γνωρίζετε τις δυνατότητες της εταιρείας σας

Η αναβολή πληρωμής ενός τιμολογίου επιβαρύνει την εταιρεία σας αφού σημαντικά κεφάλαια καθυστερούν. Να ελέγχετε πάντα αν αυτό είναι εφικτό για την εταιρεία σας και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στην έλλειψη αυτών των κεφαλαίων. Να θυμάστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσετε με μια ρύθμιση οφειλής με τον πελάτη σας σε περίπτωση που δεν μπορείτε.

Βήμα 2: Ελέγξτε την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη σας

Προτού συμφωνήσετε σε μια ρύθμιση οφειλών, θα ήταν καλό να ελέγξετε την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη σας. Είναι πιθανό η οικονομική κατάσταση του πελάτη σας να είναι κακή και μια ρύθμιση οφειλών να μην έχει νόημα αφού δε θα μπορεί να αποπληρώσει.

Βήμα 3: Θέστε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Ορίσετε σαφείς και συγκεκριμένους όρους σχετικά με την πληρωμή που θα είναι εφικτοί και για τις δύο πλευρές:

  • Ποιο ποσό πρέπει να πληρωθεί;
  • Σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί και σε ποιες ημερομηνίες; Η συμβουλή μας είναι να διατηρήσετε το πρόγραμμα πληρωμών όσο το δυνατόν συντομότερο και να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν λιγότερες προθεσμίες. Όσο περισσότερο καιρό διαρκεί η πληρωμή, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος ο οφειλέτης σας να μην συμμορφωθεί με τον διακανονισμό;
  • Ποιος είναι ο τόκος που υπολογίζεται στην δόση;
  • Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή; Αναφέρετε ότι ο διακανονισμός θα είναι πληρωτέος κατόπιν αιτήσεως εάν ο οφειλέτης σας δεν συμμορφωθεί με τη ρύθμιση οφειλών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναλάβετε άμεσα νομικές ενέργειες. Επιπλέον, η συμβουλή μας είναι να αναφέρετε τα έξοδα είσπραξης απαιτήσεων που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης σας σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί με τον διακανονισμό.

Βήμα 4: Εξασφαλίστε γραπτώς τις συμφωνίες σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγράψει τις συμφωνίες σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών. Επιβεβαιωθείτε ότι ο οφειλέτης έχει υπογράψει τη συμφωνία. Αυτό θα αποτρέψει πιθανές διενέξεις σχετικά με την πληρωμή σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε περίπτωση που το ποσό είναι μεγάλο, είναι καλύτερο να εξασφαλιστεί η συμφωνία πληρωμής με συμβολαιογραφική πράξη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύθμιση οφειλών

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών; Επικοινωνήστε μαζί μας και οι ειδικοί μας στην είσπραξη απαιτήσεων θα χαρούν να σας δώσουν συμβουλές για την περίσταση σας. Το ανεξόφλητο τιμολόγιο σας θα πληρωθεί πιο γρήγορα με την βοήθεια των ειδικών μας.