Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι κανόνες τους οποίους ορίζετε που μπορούν να είναι έγκυροι σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτετε. Προκειμένου να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τους επιχειρηματικούς σας κινδύνους, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πρέπει να ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική σας κατάσταση. Οι κίνδυνοι που διατρέχετε είναι διαφορετικοί όταν πουλάτε αγαθά από ό,τι όταν ενοικιάζετε ή παρέχετε υπηρεσίες. Επιπλέον, κατά τη σύνταξη των γενικών όρων και προϋποθέσεων, πρέπει να λάβετε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο σας καλύπτει η ασφάλιση σας καθώς και τις επιχειρηματικές διαδικασίες με τις οποίες λειτουργεί η εταιρεία σας. Στην περίπτωση που κάτι δεν πάει όπως αναμένατε, η επιχείρηση σας μπορεί να βασιστεί στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίσετε νομικές εκπλήξεις.