Σύμφωνα με το νόμο πρέπει να προσφέρετε στον αντισυμβαλλόμενο την ευκαιρία να λάβει γνώση των γενικών όρων και προϋποθέσεων σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραδώσετε τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις στον αντισυμβαλλόμενο. Εάν δεν το κάνετε, οι γενικοί όροι σας δεν θα ισχύουν. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την παράδοση των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

1. Κατά την παράδοση των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Υπάρχουν δύο χρονικές στιγμές που πρέπει να παραδώσετε τους όρους και προϋποθέσεις στον αντισυμβαλλόμενο:

  • Πριν την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας πρέπει να ενημερώσετε ότι ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

2. Κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

Αν το κάνετε αργότερα οι γενικοί όροι σας δεν θα ισχύουν. Επομένως, θα είναι πολύ αργά να αναφέρετε στο τιμολόγιο ότι ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Η συμφωνία θα έχει ήδη κλείσει χωρίς τους γενικούς όρους.

Σημεία προσοχής κατά την παράδοση των γενικών όρων και προϋποθέσεων

είναι σημαντικό να παραδώσετε τους γενικούς όρους έγκαιρα και με το σωστό τρόπο. Για παράδειγμα, πρέπει να στείλετε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω ταχυδρομείου ή e-mail στον πελάτη σας. Ο πελάτης σας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το έγγραφο όταν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Η απλή τοποθέτηση των γενικών όρων σε έναν ιστότοπο δεν αρκεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Κάνετε δωρεάν το Quickscan και μάθετε αν οι όροι και οι προϋποθέσεις σας είναι ακόμα ενημερωμένοι.
– Τι πρέπει να γίνει με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις;
– Πότε ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις;
– Πρέπει να καταθέσετε γενικούς όρους και προϋποθέσεις;
– Σε ποιά γλώσσα πρέπει να καταρτιστούν οι γενικοί όροι;

Περισσότερες πληροφορίες

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή έχετε μια ερώτηση σχετικά με τους γενικούς όρους; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.