Είσπραξη απαιτήσεων εταιρειών και επιχειρήσεων στην Ολλανδία

|
Author:
3 min.

Αν και μικρή σε έκταση χώρα, η Ολλανδία εντάσσεται στη λίστα με τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου. Η χώρα έχει αναπτύξει στενούς εμπορικούς δεσμούς με πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ εισάγει και εξάγει και από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Ν. Αμερικής.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν άφησε ανέπαφη ούτε αυτήν την χώρα, αν και πλέον βρίσκεται σε εμφανή πορεία ανάκαμψης. Από το 2010 έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση σχετικά με τους χρονικούς όρους πληρωμών. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα, 1/3 των τιμολογίων στην Ολλανδία εξακολουθεί να εξοφλείται με σημαντική καθυστέρηση.

Έχετε επιχειρηματικούς δεσμούς με Ολλανδικές εταιρείες που δεν σας πληρώνουν; Οι δυνατότητες χειρισμού της υπόθεσής σας έχουν ως εξής :

1. Είσπραξη με εξωδικαστικές ενέργειες

2. Είσπραξη με δικαστικές ενέργειες

2.1. Η αίτηση πτώχευσης ως σημαντικό εργαλείο

2.2. Εκδίκαση αξιώσεων κατά την τακτική διαδικασία

2.3. Κατάσχεση περιουσίας και ασφαλιστικά μέτρα

3. Αξίωση τόκων και ποινική ρήτρα ‘’έξοδα εξωδικαστικής είσπραξης’’

1. Είσπραξη με εξωδικαστικές ενέργειες

Στις Κάτω Χώρες η εξωδικαστική είσπραξη είναι εξαιρετικά συνήθης πρακτική. Πολλές Ολλανδικές εταιρείες εξοφλούν τις οφειλές τους μόνο εφόσον έχουν λάβει επανειλημμένες υπενθυμίσεις, και δη οχλήσεις από επαγγελματία του νομικού κλάδου, όπως οι δικηγόροι. Η εξωδικαστική είσπραξη απαιτήσεων ανατίθεται συνήθως σε δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους ή εισπρακτικές εταιρείες. Όμως, για απαιτήσεις άνω των €5.000,00, η υπόθεση θα πρέπει υποχρεωτικά να ανατεθεί σε δικηγόρο. Η ανάληψη υποθέσεων υπό τον κανόνα ‘’No win, No Fee’’ (αμοιβές σε ποσοστά επί των εισπράξεων) είναι συνήθης πρακτική.

2. Είσπραξη με δικαστικές ενέργειες

2.1. Η αίτηση πτώχευσης ως σημαντικό εργαλείο

Στην Ολλανδία η αίτηση πτώχευσης αποτελεί το πλέον χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του δανειστή, ο οποίος μπορεί να στραφεί στο Ολλανδικό δικαστήριο και να ζητήσει την πτώχευση του οφειλέτη του. Είναι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης μιας επιχειρηματικής απαίτησης, αφού δεν απαιτείται καν η προγενέστερη έκδοση δικαστικής απόφασης που θα κρίνει την ουσία της απαίτησης. Προσοχή όμως! Μόνο δικηγόροι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης κατά ενός Ολλανδού οφειλέτη, για λογαριασμό εντολέα τους. Η απαίτηση θα πρέπει να μην αμφισβητείται από τον οφειλέτη, ενώ όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθούν από τον οφειλέτη. Σήμερα, το κόστος υποβολής της αίτησης πτώχευσης ανέρχεται σε €1.559,00. Από το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης πτώχευσης κι έπειτα, υπό τον κίνδυνο εκδίκασης της αίτησης, οι περισσότερες Ολλανδικές επιχειρήσεις εξοφλούν τις οφειλές τους άμεσα.

2.2. Εκδίκαση αξιώσεων κατά την τακτική διαδικασία

Εναλλακτικά μπορεί να ασκηθεί αγωγή κατά του Ολλανδού οφειλέτη, εκδικαζόμενη κατά την τακτική διαδικασία. Πλην όμως, με δεδομένο ότι η αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη κρίνεται ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο, η άσκηση αγωγής προτιμάται μόνο για αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Μετά την επίδοση της αγωγής, ο οφειλέτης θα πρέπει να προβάλει τους ισχυρισμούς του εντός 6-12 εβδομάδων. Στην πράξη, η εκδίκαση αμφισβητούμενων απαιτήσεων κατά την τακτική διαδικασία διαρκεί από 12- 18 μήνες. Ανάληψη υποθέσεων κατά τον ‘’No Win, No fee’’ δεν επιτρέπεται σε αυτό το στάδιο. Τα έξοδα για το σύνολο της διαδικασίας κυμαίνονται μεταξύ €2.000,00 και €5.000,00, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται και από τη φύση και το χρονική διάρκεια της αντιδικίας.

2.3. Κατάσχεση περιουσίας και ασφαλιστικά μέτρα

Στην Ολλανδία η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι εφικτή και πριν την δικαστική επιδίκαση της απαίτησης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Μετά την οποιαδήποτε κατάσχεση, η αξίωση θα πρέπει να εισαχθεί προς εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία, το αργότερο εντός 30 ημερών. Στην πράξη, τέτοια μέτρα δεν είναι συνήθη κατά την Ολλανδική νομική πρακτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης, για το χρονικό διάστημα μέχρι και την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης. Συνήθως, αν οι διάδικοι συμμορφωθούν με την απόφαση του δικαστηρίου, τότε παρέλκει και η άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία. Παρόλα αυτά, ούτε τέτοιες διαδικασίες είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ολλανδική δικαστηριακή πρακτική, παρά μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Αξίωση τόκων και ποινική ρήτρα ‘’εξόδων εξωδικαστικής είσπραξης’’

Στην Ολλανδία, κάθε οφειλέτης οφείλει τόκο κατά το συμβατικό επιτόκιο το οποίο τα μέρη έχουν συμφωνήσει, είτε με ρητή συμφωνία είτε μέσω των γενικών όρων συναλλαγών. Σε περίπτωση που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές συμφωνίες ή γενικοί όροι συναλλαγών, ο οφειλέτης οφείλει τόκο με βάση την προβλεπόμενη Ολλανδική νομοθεσία.

Στην Ολλανδία είναι σύνηθες φαινόμενο η ποινική ρήτρα ‘’ εξόδων εξωδικαστικής είσπραξης’’, υπολογιζόμενων σε ποσοστό επί της αρχικής απαίτησης. Η εταιρεία BIERENS αναλαμβάνει την είσπραξη αυτής της πρόσθετης αξίωσης στο όνομα των εντολέων μας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς και τις αρχές μας; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email info@bierensgroup.com, ή τηλεφώνου +30 211 1984 942, χωρίς καμία υποχρέωση.