Προθεσμίες παραγραφής στις διάφορες χώρες

|
Author:
2 min.

Τα τιμολόγια μένουν ανοικτά για αρκετούς μήνες –συμβαίνει σε κάθε εταιρία .Αλλά τι γίνεται σε περίπτωση που το τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο εδώ και πολλά χρόνια; Μπορείτε ακόμα αυτό το τιμολόγιο να εισπραχθεί ή υπάρχει περιορισμός; Αυτή είναι μια ερώτηση που πολλές εταιρίες έχουν. Η Bierens Incasso Advocaten διευκρινίζει :

Για  Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ,ότι  το 2006 και σε διάφορες χρονικές στιγμές έχετε αποστείλει διάφορα προϊόντα στην εταιρία Χ .Την 1η Ιουνίου 2006 και 3 Δεκεμβρίου 2006 , αποστείλατε τα τιμολόγια  , με σκοπό αυτά να αποπληρωθούνε μέσα σε 30 ημέρες. Από τότε όμως δεν έχετε λάβει την πληρωμή , αλλά και εσείς οι ίδιοι δεν έχετε κάνει καμία ενέργεια για να πάρετε τα χρήματα σας. Μπορούν αυτές οι απαιτήσεις ακόμα να αξιωθούν; Η απάντηση είναι εν μέρει. Η προθεσμία παραγραφής των απαιτήσεων εκ των τιμολογίων στην Ολλανδία είναι 5 χρόνια. Ο νόμος αναφέρει , ότι ο χρόνος αυτός αρχίζει να τρέχει ‘μετά την έναρξη της ημέρας κατά την οποία η αξίωση καταστεί απαιτητέα’’ .Με άλλα λόγια , η προθεσμία παραγραφής του τιμολογίου με ημερομηνία 01/06/2006 θα αρχίσει την 1η Ιουλίου 2006 , συνεπώς αυτή η απαίτηση έχει παραγραφεί στις 2 Ιουλίου 2011 , εκτός αν η προθεσμία παραγραφής έχει ανασταλεί. Η απαίτηση εκ του τιμολογίου με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2006 παραγράφεται στις 3 Ιανουαρίου 2012.

Συνάντηση των προθεσμιών παραγραφής

Η παραγραφή των απαιτήσεων προφανώς σημαίνει αδίκως σπαταλημένα χρήματα. Έτσι , αυτό σας αποτρέπει να αναθέσετε σε εμάς την ανάθεση είσπραξης των εκκρεμών απαιτήσεων. Εάν η προθεσμία παραγραφής μιας απαίτησης  έχει σχεδόν παρέλθει , τότε εμείς φροντίζουμε ώστε να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να ανασταλεί. Στην Ολλανδία , υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους , η προθεσμία παραγραφής της απαίτησης μπορεί να ανασταλεί   , για παράδειγμα ένα έγγραφο με σκοπό την όχληση την οφειλέτη ή και η εξώδικη κλήτευση του με τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή , ώστε να αποδεικνύεται και επισήμως , ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την κλήτευση. Ποιο μέσο θα μπορούσατε να ακολουθήσετε εξαρτάται μεταξύ άλλων από το ύψος της απαίτησης σας καθώς και των ημερών που παραμένει ληξιπρόθεσμο. Έτσι , στο δίκαιο των μεταφορών η προθεσμία παραγραφής είναι συνήθως εννέα μόνο μήνες ή ένας χρόνος. Εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικό να αναλάβουμε εγκαίρως δράση.

Κανόνες στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης

Στο εξωτερικό , οι προθεσμίες παραγραφής  είναι διαφορετικοί σε σχέση με τους κανόνες του Ολλανδικού δικαίου. Κάνετε εμπόριο με επιχειρήσεις του εξωτερικού; Κρατήστε ένα μάτι στις απαιτήσεις εναντίον των ξένων οφειλετών σας .Ένας λόγος παραπάνω είναι  ότι οι κανόνες αναστολής παραγραφής των αξιώσεων στο εξωτερικό είναι διαφορετικοί. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις προθεσμίες που εφαρμόζονται στις χώρες του εξωτερικού σχετικά με τους κανόνες παραγραφής των απαιτήσεων εκ τιμολογίων και παραγραφής ισχύος των δικαστικών αποφάσεων. Μπορείτε επίσης να δείτε , αν και κατά πόσο είναι δυνατόν , η προθεσμία παραγραφής να ανασταλεί είτε δικαστικώς είτε εξωδικαστικώς. Σε μερικές χώρες  , η προθεσμία μπορείτε να αναστείλει μόνο με δικαστικές διαδικασίες. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει στοιχεία μόνο για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την προθεσμία παραγραφής και την πιθανότητα αναστολής της για άλλη χώρα;
Ή θα μπορούσαμε εμείς να σας βοηθήσουμε με την είσπραξη της εκκρεμούς απαίτησης σας; Τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.