ASNEF ως βοηθητικό εργαλείο για την πληρωμή

|
Author:
2 min.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης ,θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να εισπράξετε τις εκκρεμείς οφειλές σας και ειδικότερα από τους οφειλέτες της Νότιας Ευρώπης. Ειδικά τώρα που η χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή και δύσκολη , οι επιχειρήσεις προτιμούν να συναλλάσσονται με ρευστό χρήμα. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις Ολλανδικές επιχειρήσεις  , αλλά και τις ξένες. Προτιμάτε επίσης να έχετε ασφαλή απόσταση από τον οφειλέτη σας, και αυτό είναι αλήθεια.

Η Bierens Incasso Advocaten είναι δραστήριος οργασμός και διαρκώς ψάχνει για λύσεις , παρά τις δύσκολες συνθήκες για να εισπράξει τις εκκρεμείς αξιώσεις σας. Γι αυτό , έχουμε υιοθετήσει στην Ισπανία ένα μέτρο ώστε να ασκούμε μεγαλύτερη πίεση στον οφειλέτη σας κατά τη διάρκεια του εξωδικαστικού σταδίου χειρισμούς της υποθέσεως σας , και για να γνωρίζουμε εξαρχής αν η απαίτηση σας μπορεί να πληρωθεί και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε την υπόθεση.

Για κάποιο χρονικό διάστημα , στην Ισπανία διατηρούνται λίστες  σχετικά με οφειλέτες στο τομέα B2B.Οι κατάλογοι αυτοί δημιουργήθηκαν ως ιδέα των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υιοθετήθηκαν  και από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών , με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους οφειλέτες. Για την Ολλανδία αυτή η πρακτική είναι κάπως ασυνήθιστη , αλλά για την Ισπανία είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Σε αυτές τις λίστες αναγράφονται οι εκκρεμείς απαιτήσεις των εγγεγραμμένων πιστωτών , όσων φυσικά επιθυμούν να εγγραφούν , το συνολικό οφειλόμενο ποσό και η ημερομηνία από το τελευταίο απλήρωτο τιμολόγιο.

Για να εγγράψετε τις εκκρεμείς απαιτήσεις σας , θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

•    Η απαίτηση να είναι ληξιπρόθεσμη , μη αμφισβητούμενη και εισπρακτέα
•    Τα τιμολόγια τα οποία δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα , δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα
•    Δεν γίνεται οι οφειλές να εκκρεμούν για παραπάνω από 6 χρόνια
•    Θα πρέπει να έχετε ήδη αποστείλει επιστολές όχλησης  στον οφειλέτη , με σκοπό την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού
•    Πριν από την εγγραφή σας θα πρέπει να έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη σας , ότι αν δεν προβεί στην αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού , τότε τα στοιχεία του θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των οφειλετών.
•    Το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να είναι απαιτητέο εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες
•    Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , θα πρέπει ο οφειλέτης να ενημερωθεί μέσα σε 30 ημέρες σχετικά με την εγγραφή των στοιχείων του στον ενλόγω κατάλογο , έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του σχετικά με την υποστήριξη της θέσης του.

Ακολούθως , και έπειτα της ολοκλήρωσης της εγγραφής , λόγω των νομικών υποχρεώσεων , είναι σημαντικό μετά την τμηματική ή ολοσχερή εξόφληση της οφειλής ,ο υπεύθυνος χειρισμού του καταλόγου  να ενημερώνεται πάραυτα , έτσι ώστε τα δημοσιευμένα δεδομένα της λίστας να παραμένουν πάντοτε ενημερωμένα .

Η Bierens Incasso Advocaten έχει συνάψει συμφωνία με την ASNEF  ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση στον κατάλογο και να καταχωρούμε τα στοιχεία του οφειλέτη σας. Αυτό λειτουργεί ως έσχατο μέτρο πίεσης στον οφειλέτη , γιατί αυτομάτως ενημερώνονται οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμβουλεύονται τον κατάλογο πριν χορηγήσουν οποιαδήποτε πίστωση. Έτσι , η εγγραφή στον κατάλογο μπορεί να αποφέρει σοβαρές επιπτώσεις για την μελλοντική διαχείριση της εταιρίας του οφειλέτη.

Η εγγραφή των στοιχείων του οφειλέτη σας θα γίνει σε κάθε περίπτωση μόνο μετά την γραπτή συναίνεση σας. Επιπλέον , θα πρέπει να παράσχουμε συνεπή και αντικειμενική τεκμηρίωση για το βάσιμο του ισχυρισμού σας. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις , πράγματι μπορούμε να εγγράψουμε τον οφειλέτη σας στον κατάλογο της  ASNEF  , ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο κατάλογο οφειλετών στην Ισπανία.

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε ότι μεγαλύτερη πίεση θα ασκηθεί στον οφειλέτη σας μόνο από την γνωστοποίηση του ενδεχομένου εγγραφής του στον  ενλόγω κατάλογο.
Το κόστος της συνδρομής στην ASNEF είναι ελάχιστη. Για αυτή την υπηρεσία χρεώνουμε € 75 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , για την κάθε εγγραφή του οφειλέτη.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ASNEF και τον κατάλογο των οφειλετών , τότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας