Naplata potraživanja u Belgiji

Poslujete li u Belgiji, morate uzeti u obzir činjenicu da se u poslu koristi više od jednog jezika. Naplata potraživanja u Belgiji je često moguća uz relativno malenu naknadu, no sudski postupci često se odugovlače. Naši belgijski odvjetnici za naplatu potraživanja posjeduju mogućnost i znanje potrebno da se dužnika natjera na plaćanje. S podružnicom u Antwerpenu, u stanju smo odlučno naplatiti Vaša potraživanja u Belgiji.

Prijedlozi kad Vaš belgijski klijent ne plaća:

 • Odmah pošaljite podsjetnik ako Vaš klijent uredno ne podmiri račun;
 • Odredite točan broj dana kao krajnji rok plaćanja;
 • Rok plaćanja u Belgiji obično iznosi 14 dana;
 • Nastojite da je Vaš podsjetnik ljubazan;
 • Stvorite dojam da pretpostavljate da je situacija posljedica ljudske greške.

Naplata potraživanja u Belgiji

Naplata potraživanja u Belgiji

 • Naši belgijski odvjetnici upoznati su s lokalnim zakonodavnim okvirima

Naši belgijski odvjetnici za naplatu potraživanja imaju opsežnog iskustva i poznaju zakone u Belgiji. Nadalje, potpuno su svjesni poslovnih običaja i kulture u Belgiji. To olakšava ostvarenje plaćanja od Vašeg belgijskog dužnika.

 • Naplata potraživanja na nizozemskom, francuskom i njemačkom

Belgija govori trima službenim jezicima. Naši odvjetnici govore Vaš jezik, kao i službene belgijske jezike nizozemski, francuski i njemački, pa lako prelaze jezične barijere.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Belgiji
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Belgiji

Naplata potraživanja u Belgiji može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. Većina predmeta u Belgiji riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktiramo Vašeg belgijskog klijenta i tražimo ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Formuliramo plan otplate duga: Ukoliko je potrebno, dogovoriti ćemo plan otplate duga s Vašim dužnikom;
 • Najava sudskog postupka: Često, sama najava sudskog postupka potiče Vašeg dužnika da podmiri račun;
 • Zapljena prije odluke: Ponekad je moguće konfiscirati dužnikovu imovinu. Za ovu opciju, nije uvijek potrebno započinjati sudski postupak. Također je moguće zaplijeniti imovinu na temelju javnobilježničke isprave ili nespornog računa treće strane. Potrebno je, naravno, ispuniti određene uvjete. Vaš dužnik neće biti obaviješten o zapljeni unaprijed, no ima pravo na žalbu.
 • Ocjena solventnosti: Vaš odvjetnik i sudski izvršitelj mogu istražiti i ocijeniti solventnost Vašeg dužnika. Sudski izvršitelj posjetiti će Vašeg klijenta da procjeni stanje tamo, uključujući provjeru inventara. Ta nam radnja omogućuje potpuni uvid u poslovno stanje dužnika te ga s time možemo suočiti. Na temelju ove istrage, možemo Vam ponuditi specifične savjete glede potencijalnih budućih radnji.

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. U Belgiji postoji nekoliko sudskih postupaka koje možete započeti da biste naplatili Vaše potraživanje. Najvažniji su objašnjeni niže:

 • Uobičajeni sudski postupak („Bodemprocedure“): Naši odvjetnici mogu započeti sudski postupak kako bi doveli dužnika pred sud. Ukoliko dužnik odbije platiti, nastaje spor. To se ne tiče situacija u kojima dužnik nije u mogućnosti platiti, već situacija u kojima dužnik daje odgovor na tužbu. Ukoliko je odgovor na tužbu, na zahtjev stranaka, sud će odrediti raspored podnošenja izjava, kako bi stranke bile u mogućnosti odgovarati na međusobne navode. Međutim, u većini slučajeva dužnici ne podnose odgovore na tužbu. Ukoliko se to dogodi, sud će donijeti presudu u korist podnositelja (tzv. presudu zbog ogluhe).
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.