Naplata potraživanja u Francuskoj

Ima li Vaša kompanija francuskog klijenta koji ne plaća račune? Francuska društva među najgorim su platišama u Europi, unatoč činjenici da je francusko gospodarstvo ostalo relativno stabilno u vrijeme krize. Francusko gospodarstvo je prvenstveno temeljeno na malim i srednjim poduzetnicima; ukoliko je Vaš dužnik jedno od takvih društava, informacije su rjeđe dostupne, što otežava naplatu potraživanja. Naši francuski odvjetnici raspolažu sredstvima kojima mogu natjerati Vašeg dužnika da plate. Od trenutka kada nam predate svoj slučaj naplate potraživanja, učiniti ćemo sve u našoj moći da naplatimo Vaš novac.

Prijedlozi kad Vaš francuski klijent ne plaća:

 • Što prije djelujete, ozbiljnije ćete biti shvaćeni;
 • Podsjetnik telefonskim pozivom često je učinkovitiji od pisanog podsjetnika;
 • Podsjetnik telefonskim pozivom nije djelovao? Pošaljite formalni zahtjev za plaćanjem;
 • Zahtjev za plaćanjem može se poslati običnom ili preporučenom poštom;

Saznajte više

 • Podsjetnik francuskom dužniku bi trebao uključivati
  • Zahtjev da se račun plati
  • Vremenski period u kojem se zahtjeva plaćanje
  • Obveze dužnika
  • Upozorenje o pravnim posljedicama neplaćanja u roku;
 • Uobičajeno vrijeme plaćanja u Francuskoj je 7 dana;
 • Priložite specifikaciju potraživanja u podsjetniku;
 • U podsjetniku najavite da ukoliko Vaš klijent ne plati, potraživanje će biti proslijeđeno na naplatu o trošku klijenta;
 • Francuski dužnici skloni su pozitivno reagirati na zahtjeve za plaćanjem koje im pošalje odvjetnik.

Naplata potraživanja u Francuskoj

Naplata potraživanja u Francuskoj

 • Naši francuski odvjetnici upoznati su s lokalnim zakonodavnim okvirima

Naši francuski odvjetnici za naplatu potraživanja imaju opsežnog iskustva i poznaju zakone u Francuskoj. Nadalje, potpuno su svjesni poslovnih običaja i kulture u Francuskoj. To olakšava ostvarenje plaćanja od Vašeg francuskog dužnika.

 • Naplata potraživanja na francuskom

Naši odvjetnici govore Vaš jezik, kao i francuski, pa lako prelaze jezične barijere.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Francuskoj
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Francuskoj

Naplata potraživanja u Francuskoj može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. Većina predmeta u Francuskoj riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktiramo Vašeg francuskog klijenta i tražimo ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Najava sudskog postupka: Francuski dužnici često će platiti već nakon što ih odvjetnik jednostavno kontaktira. Sama najava sudskog postupka često će potaknuti Vašeg francuskog dužnika da podmiri račun;
 • Nagodba: Francuski sud zahtjeva da se postupak pokuša zaključiti nagodbom prije nego se stranke upuste u parnicu. U većini slučajeva, nastojati ćemo postići nagodbu s Vašim klijentom prije uključivanja suda;
 • Uključivanje sudskog izvršitelja: Francuski sudski izvršitelj posjetiti će Vašeg dužnika sa opsežnim zahtjevom za plaćanjem u kojem se dužnika traži da odmah plati račun. Uz to, izvršitelj će istražiti zašto dužnik nije podmirio ugovornu obvezu, kao i postojanje ostalih mogućih vjerovnika.
 • Zapljena prije odluke: Ponekad je moguće konfiscirati dužnikovu imovinu uz dopuštenje suda. To će značiti da će dužnikova sredstva mu biti nedostupna od trenutka kada sud donese privremenu odluku. Dužnik tada nije u mogućnosti doći do svojih sredstava, ona su „zamrznuta“ dok sud ne donese konačnu odluku. Kako donošenje odluke često traje dugo, privremena odluka je dobar način garancije da dužnik neće prijevarno raspolagati sredstvima. Ukoliko zatražite privremenu odluku te njome zamrznete imovinu dužnika, dužni ste kao vjerovnik započeti sudski postupak unutar 30 dana. U suprotnom, privremena odluka će biti ukinuta.

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. U Francuskoj postoji niz sudskih postupaka koje možete započeti kako biste naplatili svoje potraživanje. Najvažniji su navedeni niže:
 • Nalog za plaćanje („Injonction de payer“): Ukoliko je Vaše potraživanje nesporno, naši odvjetnici u Francuskoj mogu započeti „injonction de payer“ . Nalog za plaćanje relativno je jeftin i brz način za podmirenje Vašeg računa. Francuski odvjetnik će tražiti od suda da Vaš dužnik odmah plati. Ukoliko dužnik podnese prigovor sudskom izvršitelju, sud će započeti uobičajeni postupak;
 • Skraćeni postupak („Procédure de référé”): Ako dužnik istakne prigovor Vašem računu, potraživanje je sporno. Sporno ili veće potraživanje, u kojem dužnik nije u stanju vjerodostojno dokazati svoje tvrdnje, predlažemo Vam da započnete „procédure de référé“. U ovom postupku, Vaš francuski odvjetnik će suočiti dužnika s tvrdnjama zbog kojih bi dužnik trebao izvršiti plaćanje. Postupak vodi sudski izvršitelj. Ukoliko dužnik ne istakne valjane razloge neplaćanja, sud će brzo donijeti odluku. Sudac može donijeti odluku bez saslušanja stranaka. Međutim, ako sud procjeni da je potraživanje sporno, započeti će uobičajeni postupak.
 • Uobičajeni postupak (“Procédure au fond”): Ako je slučaj kompliciraniji, redovno će biti potreban uobičajeni sudski postupak. U takvim postupcima, važno je reagirati žurno i uredno. Vjerovnik nije obvezan biti prisutan na ročištu. Cijeli postupak može preuzeti odvjetnik u vjerovnikovo ime.
 • Neprihvaćeni ček: U slučaju neprihvaćenog čeka, sudski izvršitelj može sastaviti ovršnu ispravu. Odvjetnik ju može odmah izvršiti protiv dužnika.
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.