Naplata potraživanja u Grčkoj

Ima li Vaše društvo grčkog dužnika? U Grčkoj, neplaćeni računi su česta pojava. U zadnjih nekoliko godina, Grčka prolazi kroz teško gospodarsko razdoblje. Kao posljedica kapitalnih restrikcija grčkih banaka, za pretpostaviti je da financijska administracija oduzima Vašem grčkom klijentu mnogo vremena. Također, zahvaljujući krizi, Vašem grčkom poslovnom partneru nije prioritet plaćanje Vaših računa. Od trenutka kada predate slučaj našim odvjetnicima, učiniti ćemo sve u svojoj moći da naplatimo Vaš dug.

Prijedlozi kad Vaš grčki klijent ne plaća:

 • Nazovite svojeg grčkog klijenta i pitajte zašto račun nije podmiren;
 • Opetovano slanje pisanih opomena može ugroziti Vaš odnos s klijentom;
 • Preporučljivo je poslati jedan podsjetnik s jasnom specifikacijom dugovanja sa svim priloženim računima;
 • U Vašem podsjetniku, odredite vrijeme plaćanja u roku od 7 – 15 dana;

Saznajte više

 • Uobičajeno vrijeme plaćanja u Grčkoj je 7 dana;
 • Usmeni ugovori su česta pojava u Grčkoj;
 • Uvjete bi trebalo jasno iskomunicirati, poželjno u pisanom obliku i potpisati.

Naplata potraživanja u Grčkoj

Naplata potraživanja u Grčkoj

 • Naši grčki odvjetnici upoznati su s lokalnim zakonodavnim okvirima

Naši grčki odvjetnici za naplatu potraživanja imaju opsežnog iskustva i poznaju zakone u Grčkoj. Nadalje, potpuno su svjesni poslovnih običaja i kulture u Grčkoj. To olakšava ostvarenje plaćanja od Vašeg grčkog dužnika.

 • Naplata potraživanja na grčkom

Naši odvjetnici govore Vaš jezik, kao i grčki, pa lako prelaze jezične barijere.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Grčkoj
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Grčkoj

Naplata potraživanja u Grčkoj može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. Većina predmeta u Grčkoj riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktirati ćemo Vašeg grčkog klijenta i tražiti ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Nagodba: u Grčkoj, sklapanje nagodbi i uvjeta otplate duga često je učinkovito. Kako bi ostvarili što bolje rezultate u pregovorima, važno je da pokažete razumijevanje prema Vašem grčkom klijentu;
 • Najava sudskog postupka: ukoliko plaćanje računa izostane, najava sudskog postupka često će potaknuti Vašeg grčkog dužnika da podmiri račun;

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. U Grčkoj postoji niz sudskih postupaka koje možete započeti kako biste naplatili svoje potraživanje. Najvažniji su navedeni niže:
 • Nalog za plaćanje („Diatagi Plimoris“): Ukoliko je Vaše potraživanje nesporno, naši odvjetnici u Grčkoj mogu započeti „diatagi plimoris“ . Nalog za plaćanje relativno je jeftin i brz način za podmirenje Vašeg računa. Grčki odvjetnik će tražiti od suda da Vaš dužnik odmah plati. Primjerice, terećenjem dužnikova bankovnog računa.
 • Uobičajeni postupak (“Agogi”): Ako je Vaša tražbina sporna, tada će Vaš odvjetnik podnijeti tužbu („Agogi“) protiv dužnika. Obje strane će tada iznijeti svoj slučaj. Sudac će, ovisno o okolnostima, ponekad donijeti sumarnu odluku, a ponekad zakazati ročište. Ovisno o detaljima Vašeg slučaja, Vaš odvjetnik će Vas savjetovati o korisnosti postupka;
 • Privremene mjere („Asfalistika Metra“): U hitnim stvarima, primjerice, kako bi se spriječilo nepravedno raspolaganje imovinom, sudu može biti predočen zahtjev za privremenim mjerama. Radi se o privremenoj zaštiti Vaših prava, na primjer, u obliku zapljene imovine prije donošenja odluke. Nakon takvih mjera, potrebno je započeti postupak unutar roka određenog od strane suca, kako se privremena mjera ne bi obustavila;
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.