Naplata potraživanja u Italiji

Ukoliko poslujete u Italiji, postoji stanovita vjerojatnost da je Vaš poslovni partner obiteljski obrt. Većina kompanija u Italiji su obiteljski obrti koji posluju generacijama. Kontinuitet i održavanje poslovnih odnosa su od najvišeg značaja. Često, kompanije u Italiji posluju s dugim razdobljima plaćanja u usporedbi s kompanijama u ostatku Europe. Jeste li u poslovnom odnosu s kompanijom u Italiji koja ne plaća Vaše račune? Budući je talijansko zakonodavstvo naklonjeno zaštiti dužnika, Vi kao vjerovnik često ćete morati uložiti više truda kako bi naplatili svoje potraživanje. Naši talijanski odvjetnici, s uredom u Rimu, učiniti će sve što mogu kako bi Vam pomogli u naplati potraživanja.

Prijedlozi kad Vaš talijanski klijent ne plaća:

 • Odmah pošaljite svojem talijanskom klijentu podsjetnik;
 • Odredite rok plaćanja od tri do sedam dana;
 • Podsjetniku priložite specifikaciju potraživanja;
 • U podsjetniku napomenite da ukoliko plaćanje ne uslijedi u spomenutom roku, predati ćete slučaj na naplatu potraživanja o trošku Vašeg talijanskog klijenta;Hitro postupanje povećati će Vaše izglede u naplati potraživanja.
 • Hitro postupanje povećati će Vaše izglede u naplati potraživanja.

Naplata potraživanja u Italiji

Naplata potraživanja u Italiji

 • Naši talijanski odvjetnici upoznati su s lokalnim zakonodavnim okvirima

Naši talijanski odvjetnici za naplatu potraživanja imaju opsežnog iskustva i poznaju zakone u Italiji. Nadalje, potpuno su svjesni poslovnih običaja i kulture u Italiji. To olakšava ostvarenje plaćanja od Vašeg talijanskog dužnika.

 • Naplata potraživanja na talijanskom

Naši odvjetnici govore Vaš jezik, kao i talijanski, pa lako prelaze jezične barijere.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Italiji
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Italiji

Naplata potraživanja u Italiji može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. Većina predmeta u Italiji riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktirati ćemo Vašeg talijanskog klijenta i tražiti ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Sklapanje nagodbi i uvjeta otplate duga često je učinkovito i preporučljivo. Kako bi ostvarili što bolje rezultate u pregovorima o uvjetima otplate duga, važno je angažirati talijanskog odvjetnika koji tečno govori talijanski te poznaje talijanske običaje pregovaranja;
 • Najava sudskog postupka: ukoliko plaćanje računa izostane, najava sudskog postupka često će potaknuti Vašeg talijanskog dužnika da podmiri račun;

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. U Italiji postoji niz sudskih postupaka koje možete započeti kako biste naplatili svoje potraživanje. Najvažniji su navedeni niže:
 • Platni nalog (“Ingiunzione di pagamento”): Ukoliko je Vaše potraživanje nesporno, naši odvjetnici u Italiji mogu započeti „Ingiunzione di pagamento“, postupak koji se odvija između vjerovnika i suda, bez sudjelovanja dužnika. Ovaj postupak omogućuje Vama, vjerovniku, da zatražite od suda da donese privremeno ovršivu odluku. Dužnik tada ima 40 dana da odgovori na nalog. Ukoliko podnese odgovor na nalog, započeti će se s sudskim postupkom.
 • Uobičajeni postupak (“Processo ordinario di cognizione”): Ako dužnik Vašu tražbinu ospori, započeti će uobičajeni sudski postupak. Prije nego što započne, Vašu tužba mora biti opravdana i obrazložena. Tada će sud zakazati nekoliko ročišta. Ovaj postupak može trajati i preko godine dana.
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.