Naplata potraživanja u Rumunjskoj

Ima li Vaše društvo rumunjskog klijenta koji ne plaća račune? Uvjeti propisani glede potpisivanja i ovjere dokumenata često dovode do problema s plaćanjem. Važno je osigurati da sva dokumentacija i prijepiska s Vašim rumunjskim klijentom bude u pisanom obliku. Naši rumunjski odvjetnici raspolažu sredstvima kojima mogu prisiliti Vašeg klijenta na plaćanje. Od trenutka kada nam povjerite svoj slučaj, učiniti ćemo sve u svojoj mogućnosti da Vaš dug bude naplaćen.

Prijedlozi kada rumunjski klijent ne plaća:

 • Slanje podsjetnika nije obavezno u Rumunjskoj, ali je preporučljivo;
 • U podsjetniku napomenite da ste spremni predati potraživanje na naplatu;
 • U Rumunjskoj, uobičajeni rok za plaćanje iznosi između 15 i 30 dana;
 • Uvijek izvijestite svojeg rumunjskoj klijenta da ste spremni tražbinu naplatiti sudskim putem te mu pružite još jednu priliku za plaćanje. U suprotnom, sud može odbiti dodijeliti troškove postupka dužniku;
 • Bilježite sve u pisanom obliku i potpisano, i uvijek šaljite važnu dokumentaciju preporučenom poštom. U Rumunjskoj pomaže imati pismeni dokaz svih dogovora.

Naplata potraživanja u Rumunjskoj

Naplata potraživanja u Rumunjskoj

 • Naši rumunjski odvjetnici upoznati su s lokalnim zakonodavnim okvirima

Naši rumunjski odvjetnici za naplatu potraživanja imaju opsežnog iskustva i poznaju zakone u Rumunjskoj. Nadalje, potpuno su svjesni poslovnih običaja i kulture u Rumunjskoj. To olakšava ostvarenje plaćanja od Vašeg rumunjskog dužnika.

 • Naplata potraživanja na rumunjskom

Naši odvjetnici govore Vaš jezik, kao i rumunjski, pa lako prelaze jezične barijere.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Rumunjskoj
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Rumunjskoj

Naplata potraživanja u Rumunjskoj može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. Većina svih naplata potraživanja u Rumunjskoj riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktirati ćemo Vašeg rumunjskog klijenta i tražiti ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Ovršni zahtjev: U Rumunjskoj, ako imate neplaćeno potraživanje, moguće je zatražiti od suda ovrhu nad dužnikovom pokretnom (i nepokretnom) imovinom. Ovo je jedino opcija u slučaju kad je već započet sudski postupak. Pod istim uvjetima, vjerovnik također može ovršiti vjerovnikova primanja od trećih strana;
 • Najava sudskog postupka: ukoliko plaćanje računa izostane, najava sudskog postupka često će potaknuti Vašeg nizozemskog dužnika da podmiri račun;

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. U Rumunjskoj, slični slučajevi mogu biti potpuno različiti riješeni od strane različitih sudova. Također, valjanost pojedinih dodataka ugovoru (primjerice, elektroničkom poštom) može biti drugačije ocijenjena ovisno o sudu koji procjenjuje. Naši rumunjski odvjetnici posjeduju znanje i iskustvo kojim su Vam spremni pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u Vašem postupku naplate potraživanja u Rumunjskoj. Od sudskih postupaka, na raspolaganju nam stoje sljedeća:
 • Sporovi male vrijednosti (“Procedura privind cereri cu valoare redusă”): Iako nije preporučljivo, ovakve sporove stranka može voditi bez prisutnosti odvjetnika. Spor male vrijednosti može biti započet za potraživanja u kojima glavnica iznosi ne više od 10,000 rumunjskih RON-a (otprilike 2,200 eura). Morati ćete ispuniti zahtjev s pojedinostima predmeta i poslati ga sudu. Vaš dužnik tada će zaprimiti formular kojim će mu biti dozvoljeno da iznese suprotne dokaze. Sud će donijeti odluku u vremenskom prosjeku od 90 dana. Sud može koristiti i druge dokaze uz pisanu dokumentaciju kao što je saslušanje svjedoka ili vještaka. Jedan od uvjeta za sporove male vrijednosti jest da troškovi nisu nesrazmjerni visini duga;
 • Platni nalog (“Procedura somaţiei de platā”): Za tek 40 eura, uz pratnju odvjetnika, možete zatražiti platni nalog od rumunjskog suda. Ovo je najučinkovitija metoda pribavljanja ovršne isprave u roku od tri mjeseca. Gornja granica iznosa glavnice u ovom postupku nije propisana;
 • Sudski postupak: Ako ugovor na kojem temeljite svoje potraživanje nije sklopljen u pisanom obliku, neće Vam biti na raspolaganju postupci sporova male vrijednosti ili platnog naloga. Tada ćete morati započeti sudski postupak. Naši rumunjski odvjetnici vrlo će Vas rado savjetovati o opcijama na Vašem raspolaganju;
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.