Naplata potraživanja u Španjolskoj

Vaš španjolski klijent ne plaća račune? Španjolci su poznati diljem Europe po svojem ležernom stavu prema plaćanju računa. Vaši španjolski suradnici osjećaju manji pritisak pri plaćanju Vaših računa. Čak je i španjolska Vlada poznata po svojim kasnim plaćanjima. Španjolska društva često posluju s dugim rokovima plaćanja u usporedbi s drugim europskim državama. Ako želite započeti postupak protiv španjolskog društva, morate uzeti u obzir da su španjolsko zakonodavstvo i institucije naklonjeni zaštiti dužnika. To će redovno značiti da ćete Vi, kao vjerovnik, morati iskazati veći napor kako bi naplatili svoje potraživanje od španjolskog dužnika. Naši španjolski odvjetnici u stanju su naplatiti Vaše potraživanje. Naš ured u Barceloni s velikim uspjehom naplaćuje španjolska potraživanja.

Prijedlozi kad Vaš španjolski dužnik ne plaća:

 • Nazovite Vašeg klijenta i upitajte zašto je plaćanje izostalo;
 • Ne uspijevate sporazumno riješiti problem? Pošaljite zahtjev za plaćanjem preporučenom poštom („burofax“).
 • Budite svjesni da Vaš španjolski dužnik možda nastoji dobiti dodatnog vremena sumnjivim uvjetima plaćanja ili sporovima. Budite uporni, jasni, i nemojte predugo čekati;
 • U Španjolskoj uobičajeni rok plaćanja iznosi tri do sedam dana;

Saznajte više

 • U podsjetniku koji šaljete dužniku, napomenite kako ste spremni poduzeti dodatne korake ako dužnik ne postupi prema Vašem zahtjevu;
 • Po mogućnosti, svaki dogovor imajte u pisanom obliku.

Naplata potraživanja u Španjolskoj

Naplata potraživanja u Španjolskoj

 • Naši španjolski odvjetnici poznaju lokalno zakonodavstvo

Naši španjolski odvjetnici za naplatu potraživanja imaju opsežnog iskustva i znanja o španjolskom zakonodavstvu. Uz to, potpuno razumiju lokalne trgovačke običaje i poslovnu kulturu, što im olakšava da Vašeg španjolskog dužnika natjeraju na plaćanje.

 • Naplata potraživanja na španjolskom jeziku

Naši odvjetnici govore Vašim jezikom, kao i španjolskim, što im omogućuje da jezične prepreke premoste s lakoćom.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Španjolskoj
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Španjolskoj

Naplata potraživanja u Španjolskoj može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. Većina svih naplata potraživanja u Španjolskoj riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktirati ćemo Vašeg poljskog klijenta i tražiti ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Crna lista: Naši odvjetnici u mogućnosti su registrirati španjolske neplatiše na takozvanu „crnu listu“ („ASNEF”). Poduzeća koja se nalaze na takvoj listi često imaju problema s pronalaskom novih poslovnih partnera i održavanjem postojećih. Vaš dužnik će nedvojbeno htjeti izbjeći takvu situaciju, što će ga nagnati da Vam dugovano vrati;

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. Španjolski sudovi poznaju niz sudskih postupaka koje možete započeti kako biste naplatili svoje potraživanje. Ovisno o visini i vrsti duga, na raspolaganju su nam sljedeće opcije:
 • Platni nalog („Proceso monitorio“): U postupku nabave platnog naloga, sudu je postavljen zahtjev da se dužniku naloži plaćanje. Dužnik tada ima tek dvadeset dana da na zahtjev odgovori. Ukoliko prigovori platnom nalogu, automatski započinje sudski postupak. Ako dužnik ne prigovori, platni nalog ubrzo postaje ovršna isprava;
 • Sporovi male vrijednosti („Juicio verbal“) (tražbine do 6,000 eura): U sumarnom postupku, tužba je dostavljena sudu te dužnik ima pravo na nju odgovoriti. Najčešće će sudac donijeti odluku bez održavanja ročišta, no stranke mogu zatražiti i da se ročište odredi.
 • Sudski postupak („Juicio ordinario“) (tražbine preko 6,000 eura): Sudski postupak za tražbine čiji iznosi prelaze 6,000 eura su opsežni i često dugo traju (u prosjeku jednu do dvije godine). Ovdje također tužitelj podnosi tužbu sudu na koju tuženik može odgovoriti. Često se održava pripremno ročište kako bi se ustanovile činjenice, dokazi i svjedoci, te se odredi datum glavne rasprave.
 • „Juicio cambinario“: Ako je temelj Vašeg potraživanja mjenica ili ček, tada će u Španjolskoj biti potreban drugačiji postupak. Ako sud ustanovi da su vrijednosni papiri vjerodostojni, naložiti će dužniku plaćanje u roku od deset dana. Istovremeno sud može obustaviti privremenu mjeru zaplijene dužnikovih sredstava.
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.