Naplata potraživanja u Ujedinjeno Kraljevstvo

Ima li Vaše poduzeće problem s britanskim neplatišama? Iako se vrlo vjerojatno u poslu služite engleskim jezikom, lako je moguće naći se neugodno iznenađenim kada je riječ o naplati potraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Jeste li znali, da postoje tri različita pravna sustava u Ujedinjenom Kraljevstvu? Jedan u Škotskoj, jedan u Sjevernoj Irskoj, i jedan u Engleskoj i Walesu. Također, radi se o zemlji „common law“-a, čija se pravila uvelike razlikuju od pravila većine ostalih europskih zemalja. U Ujedinjenom Kraljevstvu uobičajeno je angažirati usluge organizacija za naplatu potraživanja u ranim stadijima naplate potraživanja. Britanci ozbiljnije shvaćaju odvjetnike od agencija za naplatu potraživanja. Angažiranjem usluga britanskog odvjetnika se postavljate u bolji položaj i uvećavate svoje šanse za naplatu potraživanja. Kada se Vašem klijentu obrati odvjetnik, velike su šanse da će postati nervozan. To uvećava vjerojatnost urednog podmirenja duga. Naši britanski odvjetnici će učiniti sve što je u njihovoj moći da uspješno naplate Vaše potraživanje.

Prijedlozi kad Vaš britanski klijent ne plaća:

 • Odmah kontaktirajte dužnika te ga pitajte zašto je plaćanje izostalo;
 • Nema odgovora? Pošaljite zahtjev za plaćanjem;
 • Vaš klijent možda čeka da angažirate odvjetnika, kao što je i običaj u Ujedinjenom Kraljevstvu;

Saznajte više

 • Uobičajeno je poslati posljednji zahtjev za plaćanjem prije predavanja slučaja nama na naplatu. Taj zahtjev trebao bi sadržavati sljedeće:
  • Specifikaciju potraživanja;
  • Rok plaćanja koji iznosi između 7 i 21 dan;
  • Posljedice u slučaju da klijent ne plati unutar ovoga roka.

Naplata potraživanja u Ujedinjeno Kraljevstvo

Naplata potraživanja u Ujedinjeno Kraljevstvo

 • Naši britanski odvjetnici upoznati su s lokalnim zakonodavstvom

Naši britanski odvjetnici raspolažu opsežnim iskustvom i znanjem britanskog prava i zakonodavnih okvira Ujedinjenog Kraljevstva. Uz to, u potpunosti su upoznati s britanskim trgovačkim običajima i poslovnom kulturom. To uvelike olakšava brzu naplatu Vašeg potraživanja od britanskog klijenta.

 • Naplata potraživanja na engleskom jeziku

Naši odvjetnici služe se Vašim jezikom, kao i engleskim, što im omogućava da bez muke premoste jezične barijere.

Učitajte svoje potraživanje

 • Prilagođena naplata potraživanja

Naš pristup naplate poslovnih potraživanja je prilagođen svakom zasebnom slučaju te Vam nudimo savjete izrađene po mjeri.

 • Iskren savjet

Uvijek ćemo Vam dati iskren savjet o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Stavljanje Vašeg interesa na prvo mjesto nam je važno; želimo Vam predstaviti Vaše opcije, kao i naš savjet o najboljim koracima koje možete poduzeti. Lako je vidjeti kako smo naše osnovne vrijednosti integriteta i pravde proveli u praksu.

Broj
0
u naplati potraživanja u Ujedinjeno Kraljevstvo
+
0
Godina iskustva
+
0
Međunarodnog osoblja

Postupak naplate potraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Naplata potraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, sud je upleten. Budući smo odvjetničko društvo, možemo Vam pomoći u obje faze. U Ujedinjenom Kraljevstvu, većina slučajeva riješi se bez intervencije suda.

1. Izvansudska naplata potraživanja

Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda, budući je to u pravilu uvijek skuplja opcija. Kontaktirati ćemo Vašeg nizozemskog klijenta i tražiti ga da plati. U ovom stadiju, pred nama su sljedeće opcije:
 • Pisani zahtjevi za naplatom i telefonski pozivi: Šaljemo Vašem dužniku pismo u kojem zahtjevamo naplatu i kontaktiramo ga telefonom, tražimo naplatu u roku od nekoliko dana, zajedno s kamatama i troškovima;
 • Sklapanje nagodbi: Naši odvjetnici će iskoristiti svoje iskustvo i znanje lokalnih trgovačkih običaja i prava da postignu nagodbu s Vašim dužnikom. Sklapanje nagodbi često je i popularno sredstvom okončanja slučajeva. Nagodbu je također moguće sklopiti i za vrijeme sudskog postupka;
 • Mirno rješavanje sporova: Ovo je jeftiniji, brži i lakši način rješavanja sporova koji ne uključuje sudove. Jedan primjer je medijacija. U stanju je pružiti objema strankama sigurnost u kraćem vremenskom roku, budući da nema potrebe za čekanjem na sudsku odluku. Alternativno rješavanje sporova aktivno preporučuju i sami sudovi, štoviše, neće pozitivno reagirati na nerazumno odbijanje jedne strane za sudjelovanjem u alternativnom rješavanju sporova. Koju metodu alternativnog rješavanja sporova će biti oportuno primijeniti na Vaš slučaj uvelike ovisi o tome je li dužnik spreman na suradnju, kao i o tome koje je prirode Vaš ugovorni odnos s dužnikom.
 • Najava sudskog postupka: ukoliko plaćanje računa izostane, najava sudskog postupka često će potaknuti Vašeg nizozemskog dužnika da podmiri račun;

2. Sudska naplata potraživanja

Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje. Koja Vam je vrsta postupka dostupna u Ujedinjenom Kraljevstvu ovisiti će o nadležnosti u kojoj se nalazi Vaš poslovni partner. Pojašnjenje nekih postupaka u Engleskoj i Walesu nalazi se niže. Koji postupci se odvijaju pred kojim sudovima odrediti će visina i kompleksnost Vašeg potraživanja. Ovisno o vrsti i visini duga, na raspolaganju su nam sljedeće vrste sudskih postupaka:
 • Platni nalog („Order for payment“): za razliku od mnogih zemalja kontinentalne Europe, ne postoji mogućnost započinjanja postupka za izdavanjem platnog naloga. Umjesto takvog postupka, potrebno je pokrenuti redovan sudski postupak.
 • Redovan sudski postupak („Ordinary civil proceedings“): U Engleskoj i Walesu, sudski postupci dijele se na sljedeće kategorije:
  • Bagatelni sporovi („Small claims“): Potraživanja manja od 10,000 britanskih funti svrstati će se u kategoriju sporova male vrijednosti. Ročišta će ovdje često biti kraća od onih veće vrijednosti. Ponekad ročišta uopće neće biti. Mana ovom postupku jest što će sudski troškovi rijetko biti dosuđeni stranci koja izgubi u sporu;
  • Sumarni postupak („Fast track“): Ovaj postupak odgovarati će višim potraživanjima koji nisu kompleksni (najčešće u iznosu do 25,000 britanskih funti). Po trajanju, ovakvi su postupci duži od bagatelnih sporova. Također, sud će ponekad naložiti da stranka koja ne uspije u sporu pokrije barem dio sudskih troškova. Međutim, točan iznos tako dosuđenih sudskih troškova na diskreciji je suda;
  • „Multi track“: Potraživanja veća od 25,000 britanskih funti, ili osobito kompleksni slučajevi, rješavaju se u takozvanim „multi track“ postupcima. U prosjeku, ovakvi postupci traju dulje te ročište za zaključenje glavne rasprave traje i dulje od jednog dana. U ovim postupcima sud će često nastojati dosuditi sudske troškove strani koja ne uspije u sporu, no iznos je i dalje na diskreciji suda;
 • Stečajni postupak: Za razliku od ostalih europskih zemalja (primjerice, Nizozemske) postavljanje zahtjeva za otvorenjem stečaja nad dužnikom nije jeftin ni brz postupak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Taj će postupak često biti posljednja opcija na raspolaganju vjerovniku u postupku naplate potraživanja. U Engleskoj i Walesu, takav će postupak trajati nekoliko mjeseci te mnogo koštati. Neophodno je stoga raspraviti s Vašim odvjetnikom je li takav postupak optimalan za Vaš slučaj.
 • Europski platni nalog: U nespornim slučajevima između dvije stranke registrirane u državama članicama Europske unije, moguće je podnijeti Europski platni nalog. Odvjetnik koji će rukovati Vašim slučajem će procijeniti je li ovakav postupak odgovarajući.

U slučajevima Europskog platnog naloga, vjerovnik obično ispuni standardizirani obrazac i podnese ga sudu. Sud zatim izdaje Europski platni nalog. Tada dužnik ima 30 dana da odgovori osporava li platni nalog. Ukoliko dužnik ne odgovori u navedenom roku, podnositelj može tražiti sud da proglasi nalog dospjelim (klauzulom pravomoćnosti). Nalog tada postaje važeća i ovršna isprava koja je prihvaćena u svakoj državi članici. Europski platni nalog, međutim, nije adekvatan za sporna potraživanja. Prednost ovog postupka jest njegova brzina i manji troškovi (neke države članice ni ne naplaćuju sudske troškove), no velika mana je okolnost da u slučaju osporavanja tražbine, postupak se obustavlja i vjerovnik će morati započeti uobičajeni sudski postupak ukoliko želi naplatiti potraživanje.