Państwa holenderski klient nie płaci faktur? W Holandii faktury są płacone bardziej terminowo niż w innych krajach europejskich. Pomimo, że holenderskie firmy płacą swoje faktury w ostatnich latach szybciej, jedna trzecia faktur ciągle jest płacona za późno. Prawdopodobnie nie znają Państwo tradycji handlowych swojego holenderskiego dłużnika, co czyni często windykację dość skomplikowaną. Nasza firma powstała w Holandii, a nasi holenderscy adwokaci do spraw windykacji są pionierami holenderskiej adwokatury. Z naszej głównej siedziby w Holandii już ponad 60 lat nasi adwokaci prowadzą sprawy windykacyjne.

Holenderski klient nie płaci – wskazówki:

 • Natychmiast należy skontaktować się ze swoim holenderskim klientem i zapytać o przyczyny braku płatności.
 • Jeśli nie nastąpi reakcja na wezwanie telefoniczne, wyślij pisemne wezwanie do zapłaty.
 • Należy zawrzeć w nim wyraźnie termin zapłaty.
 • Wezwanie takie można wysłać mailem jeśli również w ten sposób kontaktowali się Państwo z klientem.
 • Poinformuj w wezwaniu, iż w sytuacji gdy dłużnik nie zapłaci na czas, roszczenie zostanie przekazane do windykacji na koszt klienta zewnętrznej firmie.

Windykacja w Holandii

Windykacja w Niemczech

 • Nasi holenderscy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi holenderscy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa w Holandii. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u holenderskich dłużników.

 • Windykacja w języku niderlandzkim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku niderlandzkim.

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Odzyskaliśmy należności dla ponad 24.000 firm z całego świata

Kiyoh reviews
OCENA 9,0 / 10 | 1110 RECENZJI

Proces windykacji w Holandii

We Holandii proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Ponad 95% spraw w Holandii rozwiązujemy na etapie pozasądowym czyli bez udziału sędziego.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa holenderskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy w Holandii z następujących możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Kontaktujemy się z Państwa dłużnikiem telefonicznie oraz wzywamy go pisemnie do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty. Wezwanie uwzględnia również koszty oraz odsetki.
 • Ustalenie planu spłat: W niektórych sytuacjach możemy ustalić z dłużnikiem plan spłat zadłużenia. Zaletą takiego planu jest to, że kiedy dłużnik nie będzie się z niego wywiązywać nie może on już takiego roszczenia zakwestionować. Jak dłużnik zgodzi się na plan spłat oznacza to, iż zgadza się on z roszczeniem.
 • Wystąpienie z wnioskiem o upadłość: Najbardziej skutecznym środkiem windykacji w  Holandii jest groźba wszczęcia procedury upadłościowej. Środek ten jest szybki, tani i wywiera maksymalny nacisk na dłużniku.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu od Państwa zgody. W Holandii istnieje kilka procedur sądowych, które można wszcząć. Poniżej przedstawimy najważniejsze z nich:

 • Procedura upadłościowa: Procedura upadłościowa może zostać rozpoczęta jeśli mamy do czynienia z roszczeniem niezakwestionowanym. W takiej sytuacji nie ma sporu co do roszczenia. Procedura upadłościowa jest bardzo szybką procedurą. W terminie trzech tygodni ma miejsce rozprawa, podczas której sędzia ocenia czy dłużnik musi ogłosić upadłość. Złożenie wniosku o upadłość służy wywarciu nacisku na dłużniku w celu zaspokojenia przez niego roszczenia. Wielu dłużników w takiej sytuacji spłaca roszczenie. Jeśli dłużnik rzeczywiście nie jest w stanie dokonać płatności może wtedy zostać ogłoszona jego upadłość. Zostanie wtedy włączony kurator, który dokona podziału aktywów pomiędzy wszystkich wierzycieli.
 • Procedura zwykła: Zarówno w przypadku zakwestionowanych jak i niezakwestionowanych roszczeń można skorzystać z procedury zwykłej. Zostanie wtedy wszczęta sprawa sądowa przeciwko dłużnikowi. Sąd może nakazać dłużnikowi zapłatę roszczenia. Zazwyczaj sędzia będzie dokonywać starań aby strony zawarły porozumienie. Wadą tej procedury jest to, iż zajmuje ona relatywnie dużo czasu. Nieskomplikowana procedura zwykła trwa średnio w Holandii od 6 do 12 miesiecy. W przypadku skomplikowanej sprawy może się to przeciągnąć do roku a nawet dwóch. Później można jeszcze wystąpić z apelacją co wydłuży jeszcze procedurę.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze.  Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.

Windykacja w Holandii

 • Upload claim
  Zleć nam windykację za pomocą formularza online
 • Start case
  Od razu zarejestrujemy Twoją sprawę
 • Send a demand letter
  Niezwłocznie wyślemy Twojemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty
 • How to approach debtor?
  Razem ustalimy indywidualny plan działania w Twojej sprawie
 • Online portal 24/7
  Swoją sprawę będziesz mógł monitorować 24/7 za pomocą naszego portalu
 • Ask questions
  Masz pytania? W każdej chwili możemy Ci pomóc
 • Get invoice paid
  Twoja nieuregulowana faktura zostanie zapłacona
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.

NASI SPECJALIŚCI DS. WINDYKACJI

Kancelaria Bierens posiada duży zespół prawników zajmujących się windykacją należności, składający się z adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów ds. windykacji. Dbamy o to, aby Twoja sprawa była prowadzona przez właściwego specjalistę. W większości przypadków jest to osoba z doświadczeniem w Twojej branży lub specjalizująca się w windykacji należności w kraju, w którym znajduje się Twój dłużnik. W ten sposób masz pewność, że nad Twoją sprawą zawsze będzie pracował właściwy prawnik windykacyjny.