Proszę zapoznać się z poniższym schematem przedstawiającym wysokość wynagrodzenia (taryf) kancelarii Bierens Windykacja należności. Informacje poniższe to tylko streszczenie naszych warunków.

Windykacja miedzynarodowa

Faza pozasądowa (wierzytelnosci niezakwestionowane):

Dłużnik płaci minimalnie należnosc główną:Otrzymają Państwo pomiędzy 85% a 100% kwoty głównej; zależnie od Panstwa ogólnych warunków oraz możliwosci okreslonych przepisami kraju dłużnika. Srednio około 95% kwoty głównej zostaje wypłacone.
Dłużnik płaci mniej niż kwota należnosci głównej:Wynagrodzenie w procentach od odzyskanej kwoty:
Od pierwszych € 25.000,00 | 15%
Powyżej tej kwoty, ale do € 50.000,00 | 12,50%
Powyżej tej kwoty, ale do € 100.000,00 | 10%
Powyżej tej kwoty | 8%
plus 150,00 EUR na koszty biurowe
(W przypadku całkowicie lub czesciowo skutecznej windykacji wierzytelnosci w przypadku gdy należnośc główna jest niższa niż 3.000,00 EUR dodatkowo zostanie doliczona kwota 150,00 EUR)
Dłużnik nie płaci wcale:Płacą Państwo 150,00 EUR
Faza sądowa:Sprawy są prowadzone całkowicie lub częsciowo według wczesniej dokonanych uzgodnien, z uwzglednieniem naszych warunkow.
Wierzytelności zakwestionowane:Sprawy są prowadzone według wczesniej uzgodnionej taryfy godzinowej.