Posiadają Państwo brytyjskiego klienta, który nie płaci Państwa faktur? Chociaż prawdopodobnie porozumiewają się Państwo w języku angielskim, podczas windykacji należności z Wielkiej Brytanii mogą spotkać Państwa niemile niespodzianki. Wielka Brytania posiada trzy różne systemy prawne: jeden dla Szkocji, jeden dla Irlandii Północnej oraz jeden dla Anglii i Walii. Należy też pamiętać, iż system prawny w Wielkiej Brytanii bazuje na ‘Common Law’, który znacznie różni się od systemów prawnych w innych krajach europejskich. Podczas windykacji należności w Wielkiej Brytanii często korzysta się z pomocy zewnętrznych firm. Pismo od adwokata robi na brytyjskim dłużniku większe wrażenie niż pismo z biura windykacyjnego. Dlatego też gdy z Państwa dłużnikiem skontaktuje się adwokat, istnieje spora szansa, że Państwa dłużnik uiści roszczenie.

Brytyjski klient nie płaci – wskazówki:

 • Należy zacząć od skontaktowania się z dłużnikiem i zapytania o przyczyny braku płatności.
 • Jeśli klient w dalszym ciągu nie płaci, należy wysłać mu upomnienie.
 • Państwa klient prawdopodobnie czeka do momentu, aż skorzystają Państwo z pomocy adwokata. Jest to często spotykane w Wielkiej Brytanii.

Więcej

Zwyczajowo przed zleceniem windykacji zewnętrznej firmie dobrze jest wysłać dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty. Powinno ono zawierać następujące informacje:

 • Szczegóły roszczenia
 • Termin płatności pomiędzy 7 a 21 dni
 • Możliwe konsekwencje jakie nastąpią w przypadku braku terminowej płatności.

Windykacja-w-Wielkiej-Brytanii

Windykacja w Wielkiej Brytanii

 • Nasi brytyjscy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi brytyjscy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u brytyjskich dłużników.

 • Windykacja w języku angielskim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku angielskim.

Zlecenie windykacji

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Proces windykacji w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw, które prowadzimy w Wielkiej Brytanii rozwiązujemy na etapie pozasądowym, a więc bez udziału sądu.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Staramy się unikać udziału sądu, gdyż zawsze jest to związane z dużymi kosztami. Nawiązujemy kontakt z Państwa brytyjskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na tym etapie posiadamy następujące możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Dłużnik wzywany jest do zapłaty zarówno pisemnie jak i telefonicznie. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie (częściowej) wpłaty. W szczególnych sytuacjach spotykamy się z dłużnikiem osobiście.
 • Zawarcie ugody: Nasi adwokaci wykorzystają swoją znajomość kultury handlowej oraz prawodawstwa aby zawrzeć ugodę z dłużnikiem. Zawarcie ugody jest często spotykanym środkiem w Wielkiej Brytanii mającym zmobilizować dłużnika do zapłaty zadłużenia. Ugodę można zawrzeć również w trakcie lub po zakończeniu procedury sądowej.
 • Postępowanie abitrażowe: Jest to tania, szybka i prosta procedura umożliwiająca rozwiązywanie sporów bez udziału sądu. Daje nam możliwość skorzystania na przykład z metody arbitrażu lub mediacji. To, jaką metodę wybierzemy zależy w dużej mierze od argumentów jakich użyje dłużnik.
 • Wizja procedury sądowej: Często przedstawienie brytyjskiemu dłużnikowi samej wizji procedury sądowej wymusza na nim spłatę zadłużenia. Można to zrobić na przykład grożąc dłużnikowi złożeniem wniosku do sądu o upadłość. Nie jest to jednak w Wielkiej Brytanii ani szybkie ani tanie. W Anglii i Walii procedura taka może trwać minimalnie 3 tygodnie, ale szybko może się przedłużyć nawet do kilku miesięcy.  Z tego też względu polecamy tą procedurę tylko w niektórych sytuacjach.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy Państwa o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu Państwa zgody. W Wielkiej Brytanii rodzaj procedury z jakiej możemy skorzystać zależy od tego na terenie jakiej jurysdykcji Państwa partner ma swoją siedzibę. Określenie właściwej procedury oraz sądu zależy również od zakresu i stopnia skomplikowania roszczenia. W zależności od jego typu oraz wysokości mają zastosowanie następujące procedury:

 • Small claims track: Zarówno w Anglii jak i w Walii roszczenia poniżej £10,000.00 obejmuje procedura ‘small claims track’. W tego typu sprawach sądy działają bardzo szybko, a terminy są krótkie. Również same rozprawy zajmują mniej czasu niż w przypadku innych procedur. Strona przegrywająca nie jest praktycznie nigdy obciążona całkowitymi kosztami procedury.
 • Fast track: Z procedury tej możemy skorzystać w przypadku wyższych roszczeń niż w procedurze ‘small claims track’, które są jednocześnie nieskomplikowane. Jest to procedura czasochłonna, w której sędzia decyduje o (częściowym) pokryciu kosztów przez stronę przegraną.
 • Multi track: Z procedury ‘multi track’ korzystamy w przypadku roszczeń skomplikowanych i zakwestionowanych, których kwota główna przekracza £10,000.00. Procedura ta zabiera zdecydowanie więcej czasu niż opisane powyżej procedury. Sędzia może w swoim orzeczeniu nakazać przegranej stronie pokryć koszty procesowe.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze.  Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.

Windykacja w Wielkiej Brytanii

 • Upload claim
  Zleć nam windykację za pomocą formularza online
 • Start case
  Od razu zarejestrujemy Twoją sprawę
 • Send a demand letter
  Niezwłocznie wyślemy Twojemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty
 • How to approach debtor?
  Razem ustalimy indywidualny plan działania w Twojej sprawie
 • Online portal 24/7
  Swoją sprawę będziesz mógł monitorować 24/7 za pomocą naszego portalu
 • Ask questions
  Masz pytania? W każdej chwili możemy Ci pomóc
 • Get invoice paid
  Twoja nieuregulowana faktura zostanie zapłacona
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.

NASI SPECJALIŚCI DS. WINDYKACJI

Kancelaria Bierens posiada duży zespół prawników zajmujących się windykacją należności, składający się z adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów ds. windykacji. Dbamy o to, aby Twoja sprawa była prowadzona przez właściwego specjalistę. W większości przypadków jest to osoba z doświadczeniem w Twojej branży lub specjalizująca się w windykacji należności w kraju, w którym znajduje się Twój dłużnik. W ten sposób masz pewność, że nad Twoją sprawą zawsze będzie pracował właściwy prawnik windykacyjny.