Windykacja w Wielkiej Brytanii 

 • Przekazanie sprawy w zaledwie 2 minuty
 • Anglojęzyczni prawnicy specjalizujący się w windykacji międzynarodowej
 • Kompleksowe wsparcie na etapie przedsądowym i sądowym, w tym możliwość wszczęcia różnych procedur
 • Windykacja długów w Londynie, Edynburgu czy Liverpoolu? Nasz wskaźnik sukcesu wynosi 95%, niezależnie od miasta
 • "No Win, No Fee": brak rezultatów to brak prowizji
Ocena 9,0 oparta o 1160 opinii klientów
Debt Collection Brytanii
Poznaj naszego brytyjskiego specjalistę do spraw windykacji
Debt collection in UK

Windykacja należności w Wielkiej Brytanii może być skomplikowana, mimo tego, że na tle pozostałych krajów europejskich brytyjscy kontrahenci są na ogół bardziej terminowymi płatnikami. Nadal jednak zdarza się, że międzynarodowe firmy zmagają się z nieopłaconymi przez brytyjskich klientów fakturami. Szukając pomocy u regularnych agencji windykacyjnych, pamiętaj, że mają one podobny poziom sprawczości, co sam wierzyciel. Natomiast, korzystając z usług kancelarii prawnej Bierens możesz liczyć na pomoc wykwalifikowanych międzynarodowych prawników, którzy znają różne (poza)europejskie systemy prawne. Nasi prawnicy i specjaliści do spraw windykacji mogą pomóc w dochodzeniu roszczeń w Wielkiej Brytanii, począwszy od fazy polubownej po złożone roszczenia zakwestionowane. Możemy zapewnić wsparcie na etapie przedsądowym, zainicjować brytyjskie procedury sądowe, takie jak Small Claims Procedure (postępowanie w sprawie drobnych roszczeń), Fast Track Procedure (postępowanie przyspieszone) i Multi-track Procedure (postępowanie o wielostopniowym trybie rozpatrywania), a nawet nawiązać kontakt z brytyjskim komornikiem, który wyegzekwuje Twoje należności na miejscu.

Dzięki znajomości języka, kultury organizacyjnej i prawa międzynarodowego jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć Twoje szanse na skuteczne odzyskanie należności od kontrahentów z Wielkiej Brytanii. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w windykacji należności B2B.

 
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a zaczniemy działać już dzisiaj!

Jak wygląda windykacja w Wielkiej Brytanii? Odzyskujemy niezapłacone faktury już w 6 krokach.

 • Krok 1: Możesz zlecić nam windykację należności w zaledwie 2 minuty. Potrzebne nam będą dane Twojej firmy, dane dłużnika i informacje dotyczące nieopłaconej faktury w Wielkiej Brytanii. Możesz również przesłać nam niezbędne dokumanty dotyczące sprawy tutaj.
 • Krok 2: Rozpoczynamy sprawę od weryfikacji Twojego brytyjskiego kontrahenta, korzystając z lokalnych rejestrów spółek takich jak Companies House. W ten sposób sprawdzamy dlaczego Twoja faktura nie została zapłacona. Pomaga nam to również określić zdolność kredytową dłużnika i indywidualny plan działania.
 • Krok 3: Następnie, nasz brytyjski specjalista sporządza demand letter, czyli pismo z żądaniem zapłaty. Pismo to poinformuje brytyjskiego dłużnika o wysokości zaległej kwoty i okresie uiszczenia zapłaty. Jest ono napisane w języku angielskim i dostosowane do Twojej sprawy.
 • Krok 4: Omawiamy z Tobą strategię działania, rozważając łagodne bądź silniejsze środki perswazji. Co więcej, możesz śledzić status swojej sprawy przez całą dobę, 24/7 za pośrednictwem naszego portalu online.
 • Krok 5: Co w przypadku gdy Twój brytyjski dłużnik nie odpowie na demand letter? Bez obaw! Nasze wysiłki nie kończą się tutaj. W dalszej kolejności dzwonimy lub wysyłamy e-maila do dłużnika. Bezpośredni kontakt z dłużnikiem zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się nieporozumień.
 • Krok 6: Rozwiązujemy aż 95% spraw na drodze polubownej (bez interwencji sądu). Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych prawników wewnątrz firmy oraz różnorodnym zasobom, którymi dysponujemy jesteśmy w stanie z powodzeniem odzyskać Twoje należności. Jeżeli jednak na etapie pozasądowym Twój dłużnik nadal unika płacenia, możemy przystąpić do postępowania sądowego i zastosować odpowiednie procedury prawne. Zanim przystapimy do jakichkolwiek działań, najpierw omówimy wszystkie koszty i możliwości z Tobą. Jeśli zdecydujesz się na podjęcie działań prawnych, możemy na przykład wysłać dłużnikowi pismo informujące o rozpocząciu postępowania sądowego.
 
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a zaczniemy działać już dzisiaj!

Komunikujemy się z dłużnikiem w jego języku. Poznaj naszych specjalistów do spraw windykacji w Wielkiej Brytanii

Nasi prawnicy specjalizują się w prawie Anglii i Walii. Znają oni system prawny od podszewki i mogą pomóc w odzyskaniu roszczenia na etapie polubownym oraz doradzić na etapie sądowym. Dzięki naszym partnerom znajdującym się w Wielkiej Brytanii możemy dochodzić roszczeń i przeprowadzać egzekucję komorniczą w całej Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Niezobowiązująca porada

Tak, zgadzam się z polityką prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych.

Koszty windykacji należności w Wielkiej Brytanii: zasada "No Win, No Fee"

Koszt odzyskania długu w Wielkiej Brytanii zależy od tego, czy sprawa zostanie rozwiązana na etapie sądowym, czy pozasądowym. W przypadku rozwiązywania sprawy bez interwencji sądu, działamy na zasadzie ”No Win, No Fee”. To znaczy, że pobieramy tylko opłatę podstawową za kwestie administracyjne, a prowizja zostaje naliczona dopiero od odzyskanej kwoty długu. Jeśli chcesz skierować sprawę do sądu, najpierw omówimy z Tobą czy wolisz stałą opłatę lub stawkę godzinową. Pełny przegląd naszych opłat można znaleźć tutaj.

No win No fee
Debt collection in UK

Postępowanie sądowe: Jak działa sądowa windykacja należności w Wielkiej Brytanii?

Jeśli dochodzenie roszczeń na etapie polubownym nie powiedzie się, możemy w porozumieniu z Tobą rozpocząć działania prawne. Jednak zanim to zrobimy, będziemy musieli ustalić, w którym z brytyjskich sądów możemy wszcząć postępowanie w Twojej sprawie. Warto zauważyć, że Wielka Brytania opiera się na trzech systemach prawnych, które mają własne przepisy i procedury. W rezultacie istnieją różne środki dochodzenia roszczeń w Anglii i Walii, Szkocji, a w Irlandii Północnej.

Procedury windykacyjne w Anglii i Walii

Przepisy dotyczące windykacji długów w Anglii i Walii mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Istnieją określone procedury, które można podjąć w przypadku windykacji długów w Wielkiej Brytanii. Postępowanie sądowe, w zależności od wartości i rodzaju roszczenia oraz lokalizacji dłużnika, musi być skierowane do odpowiedniego sądu. Istnieje wiele procedur prawnych, które można wszcząć w ramach windykacji długów w Wielkiej Brytanii, na przykład postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Small Claims Procedure), postępowanie przyspieszone (Fast Track Procedure) i postępowanie o wielostopniowym trybie rozpatrywania (Multi-track Procedure). Jeśli Twoja firma ma dłużnika w Wielkiej Brytanii, nasz brytyjski prawnik z chęcią pomoże Ci nawiązać kontakt i przeprowadzić windykację w języku lokalnym. Jednocześnie, nasz brytyjski prawnik będzie ściśle współpracował z naszym polskim prawnikiem w celu ustalenia najlepszej ścieżki postępowania sądowego. Jeśli Twoja sprawa zakończy się sukcesem, w wyniku postępowania sądowego zostanie ogłoszony wyrok przeciwko Twojemu dłużnikowi. Po wyroku będziesz mógł przeprowadzić egzekucję długu, korzystając z następujących opcji omówionych poniżej.

Whales England flag
Egzekucja należności w Wielkiej Brytanii

Egzekucja należności w Wielkiej Brytanii

Brytyjski komornik, agent ds. windykacji, szeryf czy prawnik?

W branży zarządzania wierzytelnościami w Wielkiej Brytanii istnieje kilka kluczowych instytucji, które posiadają różne kompetencje. Przykładowo, istnieją dwa typy komorników różniących się zakresem uprawnień. Są to komornicy Okręgowych Sądów Cywilnych i komornicy Wysokich Trybunałów. W przypadku uzyskania nakazu sądowego, konieczne będzie przeprowadzenie egzekucji należności. Dzięki naszym kontaktom w Wielkiej Brytanii możemy wyznaczyć odpowiedniego komornika i odzyskać Twoje należności za pomocą jednej z następujących procedur egzekucji komorniczej:

Nakaz spłaty długu przez osoby trzecie

Gdy wierzyciel otrzyma orzeczenie od sądu, ma między innymi prawo do uzyskania nakazu spłaty długu przez osobę trzecią. Pod pojęciem strony trzeciej kryje się firma/osoba, która jest winna pieniądze dłużnikowi. Taka procedura zezwala na zamrożenie zarówno konta bankowego dłużnika jak i jego aktywów, m.in. wierzytelności. Osoba trzecia otrzyma nakaz zapłaty swojego zaległego długu, który w kolejności zaspokoi roszczenie wierzyciela dłużnika.

Nakaz zajęcia majątku

Kolejnym sposobem na wyegzekwowanie należności jest przejęcie kontroli nad majątkiem dłużnika. Otrzymanie nakazu pozwala wierzycielowi zabezpieczyć dług poprzez zajęcie własności, papierów wartościowych i innych aktywów dłużnika. Wymaga to złożenia wniosku do sądu i wydania nakazu przez sędziego. Jest to szczególnie przydatna forma egzekwowania długu, pod warunkiem że aktywa dłużnika mają znaczną wartość kapitałową.

Wniosek o likwidację spółki

Wniosek o postępowanie likwidacyjne jest procedurą znaną również jako postępowanie upadłościowe i może trwać nawet do 8 tygodni. Jeśli dłużnik odmawia zapłaty, sąd może wszcząć obowiązkowe postępowanie upadłościowe przeciwko dłużnikowi. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd będą wówczas wyznaczeni do podziału majątku pomiędzy wierzycieli.

Czym wyróżniamy się wśród firm windykacyjnych w Wielkiej Brytanii?

 • Najwyższy wskaźnik sukcesu w Wielkiej Brytanii na poziomie 95%
 • Najsprawniejsze metody odzyskiwania długu w Wielkiej Brytanii na drodze przedsądowej i sądowej
 • „No Win, No Fee”: brak rezultatów to brak prowizji, pobieramy wówczas jedynie opłatę podstawową
 • Natychmiastowe działanie po powierzeniu sprawy
 • Portal online: możliwość monitorowania postępów windykacji przez całą dobę 24/7

“Czy wiesz, że w przypadku windykacji długów w Wielkiej Brytanii obowiązują trzy różne systemy prawne: jeden dla Szkocji, jeden dla Irlandii Północnej i jeden dla Anglii oraz Walii? Wybór odpowiedniego systemu prawnego zależy od tego, gdzie znajduje się dłużnik.”

Termin przedawnienia w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z prawem Anglii i Walii, roszczenia pieniężne oparte na naruszeniu umowy mają okres przedawnienia wynoszący 6 lat, podczas gdy roszczenia wynikając z prawa w Szkocji mają okres przedawnienia wynoszący 5 lat. Ma to zastosowanie, gdy tylko faktura staje się wymagalna, czyli po upływie terminu spłaty faktury. Oznacza to również, że wierzyciel nie będzie mógł podjąć działań prawnych przeciwko dłużnikowi po upływie wymagalności roszczenia, ponieważ roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Istnieją pewne wyjątki, w których obowiązują inne okresy przedawnienia. Na przykład, w przypadku spraw z sektora transportowego zastosowanie ma okres 1 roku. W niektórych krajach okresy przedawnienia można przerwać, wysyłając pismo z żądaniem zapłaty. Zgodnie z prawem Anglii i Walii okres przedawnienia faktur może zostać przedłużony poprzez formalne uznanie długu przez dłużnika lub częściową spłatę długu przez dłużnika.

Summary proceedings
Disputed case

Międzynarodowa kancelaria prawna w Wielkiej Brytanii

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z prostą windykacją w Wielkiej Brytanii, czy ze złożoną sprawą prawną, nasi eksperci mogą Ci pomóc poprowadzić ją w Wielkiej Brytanii: w Anglii i Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. Wypełnij niezobowiązujący formularz kontaktowy poniżej, aby otrzymać bezpłatną poradę prawną od najlepszych specjalistów ds. windykacji.

Międzynarodowa windykacja należności w Wielkiej Brytanii

Bez względu na to, gdzie znajduje się Twój dłużnik, nasi eksperci mogą pomóc Ci w sprawach związanych z międzynarodową windykacją należności. Nasz zespół liczy ponad 115 ekspertów z państw europejskich, którzy potrafią pokonać bariery językowe i kulturowe oraz wyjaśnić różnice w przepisach dotyczących windykacji.

International debt collection

Rozpocznij windykację należności w Wielkiej Brytanii już dziś!

Podczas gdy nasze brytyjskie biuro zajmuje się odzyskiwaniem Twoich należności, Ty możesz skupić się na swojej działalności. Wypełnij nasz formularz kontaktowy w celu otrzymania bezpłatnej oceny sprawy lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby zlecić nam windykację długu już dziś.

 

contactperson

Niezobowiązująca porada

Tak, zgadzam się z polityką prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące windykacji należności w Wielkiej Brytanii

Jak windykacja należności przebiega w Wielkiej Brytanii?

Windykacja należności w Wielkiej Brytanii zawsze rozpoczyna się w fazie pozasądowej, w której wysyłamy dłużnikowi wezwanie do zapłaty i kontaktujemy się z nim telefonicznie. Jeśli dłużnik kwestionuje roszczenie lub nie odpowiada, możemy omówić z Tobą inne opcje, w tym dalsze postępowanie prawne.

Jak odzyskujecie dług w Wielkiej Brytanii?

Nasza strategia windykacyjna rozpoczyna się od fazy polubownej, bez interwencji sądu. W przypadku braku rezultatów na Twój wniosek podejmiemy działania prawne. Nasze podejście jest stanowcze, ale jednocześnie oparte na poszanowaniu Twoich kontrahentów. Co więcej, będziemy na bieżąco informować Cię o przebiegu i statusie sprawy.

Jakie są koszty postępowania windykacyjnego w Wielkiej Brytanii?

Prowadzimy wszystkie sprawy pozasądowe na zasadzie "No Win, No Fee", również w Wielkiej Brytanii. Płacisz tylko 185€ za koszty rozpoznania sprawy. Co więcej, naszym celem jest przeprowadzenie windykacji na koszt dłużnika, a więc odzyskanie kwoty głównej wraz z odsetkami i kosztami windykacji. Jeśli zdecydujesz się podjąć kroki prawne przeciwko dłużnikowi, przechodzimy na stawkę godzinową lub stałą. Nie mamy żadnych ukrytych kosztów, a ponadto przed podjęciem jakichkolwiek działań skonsultujemy się z Tobą.

Jak długo trwa przeciętnie proces windykacji w Wielkiej Brytanii?

To zależy od sytuacji i dłużnika. Przed rozpoczęciem sprawy, nasz prawnik poinformuje Cię o szacowanym czasie jej trwania. Zawsze zaczynamy od etapu windykacji polubownej. Proces ten trwa stosunkowo krótko, ponieważ nakładamy na dłużnika limit czasowy na dokonanie zapłaty. Jeśli dłużnik nie odpowie, nasi specjaliści i prawnicy mogą przedstawić oczekiwane szanse na odzyskanie długu lub dalszy sposób postępowania w ciągu 4 tygodni. Jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, proces windykacji trwa dłużej. Czas trwania zależy od postępowania sądowego i tego, czy dłużnik podniesie zarzut.

Czy Brexit miał wpływ na zawarte umowy biznesowe?

Tak, Brexit wpłynął na zawarte z kontrahentami umowy, dlatego zalecamy przeformułowanie obowiązujących umów i ogólnych warunków, aby zabezpieczyć swoją pozycję. Aby uzyskać więcej informacji, najlepiej skontaktować się z naszymi specjalistami.

Kiedy sprawa jest kierowana do sądu?

Preferujemy dochodzenie roszczeń bez interwencji sądu. Dlatego zawsze rozpoczynamy windykację na etapie polubownym. Jeśli nie przyniesie to żadnego skutku, przystępujemy do windykacji sądowej. Zawsze jednak robimy to w porozumieniu z klientem.

Jakie mam szanse na skuteczną windykację w Wielkiej Brytanii?

Szansa na pomyślne odzyskanie należności zależy od charakteru sprawy. Aż 95% spraw, które rozwiązujemy, kończy się sukcesem na zasadzie "No Win, No Fee". Nasi specjaliści i prawnicy zawsze dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najszybsze i najskuteczniejsze odzyskanie należności. Zawsze zapewniamy uczciwe i praktyczne porady, które prowadzą do najlepszych wyników.

Jakimi prawnymi narzędziami dysponujecie, aby odzyskać dług w Wielkiej Brytanii?

Jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, możemy zastosować odpowiednią procedurę, taką jak postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Small Claims Procedure), postępowanie przyspieszone (Fast Track Procedure) i postępowanie o wielostopniowym trybie rozpatrywania (Multi-track Procedure) lub wniosek o likwidację spółki. Po uzyskaniu oficjalnego wyroku sądowego możemy zlecić egekucję należności.

Jak długo trwa umorzenie długu w Wielkiej Brytanii?

Zgodnie z prawem Anglii i Walii, okres przedawnienia faktur wynosi 6 lat, podczas gdy okres przedawnienia roszczeń zgodnie z prawem Szkocji wynosi 5 lat. Ma to zastosowanie, gdy tylko faktura staje się wymagalna, czyli po upływie terminu spłaty faktury. Zgodnie z prawem Anglii i Walii okres przedawnienia faktur może zostać przedłużony poprzez formalne uznanie długu przez dłużnika lub częściową spłatę długu przez dłużnika.

Jakie dokumenty są wymagane przy wnoszeniu sprawy do sądu?

Jeśli planujesz złożyć wniosek do sądu, istnieje kilka dokumentów, które są wymagane aby udowodnić Twoje roszczenie. Należy do nich kopia umowy z kontrahentem, obowiązujące zasady i warunki umowy („Terms and conditions”), potwierdzenie zamówienia, dowód dostawy, faktury i kopię korespondencji z dłużnikiem. Jeśli wymagane będą dodatkowe dokumenty, nasz prawnik poinformuje Cię o tym.

Co mogę zrobić w przypadku gdy mój dłużnik jest niewypłacalny?

Jeśli dłużnik nie jest w stanie zwrócić długu z powodu niewypłacalności, zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych prawników. Aby ocenić szanse na odzyskanie należności od Twojego dłużnika, możemy potrzebować dowodu upadłości.

Ile kosztuje wniesienie sprawy do sądu ds. drobnych roszczeń w Wielkiej Brytanii?

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń może być stosowane w przypadku roszczeń poniżej 10 000 funtów. Z uwagi na to, że postępowanie to dotyczy interwencji sądu, niezależnie od tego, czy wolisz stawkę godzinową czy opłatę stałą, koszty windykacji sądowej omawiamy zawsze z wyprzedzeniem.

Jak długo trwa postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w Wielkiej Brytanii?

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń wymaga, aby dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty odpowiedział w przeciągu 14 dni. Jeśli dłużnik nie odpowie na wezwanie, możesz zwrócić się do sądu o wydanie wyroku zaocznego. Jeśli i wtedy dłużnik zakwestionuje roszczenie, będzie ono podlegać dalszej procedurze, która zakończy się ostateczną rozprawą sądową.

Co się stanie, jeśli wygram sprawę w sądzie ds. drobnych roszczeń, a dłużnik nie wywiąże się z płatności?

Z racji tego, że po wygraniu sprawy będziesz w posiadaniu wyroku osądzającym wysokość kwoty roszczenia, możesz podjąć kroki egzekucyjne. Możemy doradzić najlepszą procedurę egzekucyjną i przedstawić koszty z nią związane.

Co to jest postępowanie likwidacyjne?

Postępowanie likwidacyjne, zwane również postępowaniem upadłościowym może zostać rozpoczęte w wyjątkowych okolicznościach. Po pierwsze, dłużnik musi otrzymać ostateczne ostrzeżenie o konieczności zapłaty zaległej kwoty w ciągu 21 dni. Jeśli dłużnik nie zapłaci, możesz złożyć wniosek o likwidację. Jeśli nakaz zostanie wydany, firma dłużnika zostanie zlikwidowana, a zebrana kwota zostanie rozdzielona między wierzycieli.