Prowadząc interesy we Włoszech istnieje spora szansa, że mają Państwo do czynienia w firmą rodzinną. Większość przedsiębiorstw we Włoszech stanowią firmy rodzinne, które istnieją już od wielu pokoleń. Ciągłość prowadzenia biznesu oraz utrzymywanie relacji handlowych są tutaj szczególnie istotne. Często włoskie firmy mają bardzo długie terminy płatności w porównaniu z firmami z innych krajów europejskich. Mają Państwo do czynienia w włoską firmą, która nie płaci Państwa faktur? System prawny we Włoszech chroni dłużników, kosztuje to Państwa jako wierzycieli więcej wysiłku aby wymusić na włoskiej firmie płatność. Nasi włoscy adwokaci do spraw windykacji dysponują środkami umożliwiającymi spłatę Państwa zadłużenia. W naszym włoskim oddziale w Rzymie możemy skutecznie windykować Państwa włoskie należności.

Włoski klient nie płaci – wskazówki:

 • Niezwłocznie należy wysłać wezwanie do zapłaty
 • Termin płatności powinien być ustalony pomiędzy 3 a 7 dni
 • W wezwaniu powinna być zawarta specyfikacja roszczenia
 • W wezwaniu należy poinformować, iż w sytuacji gdy dłużnik nie zapłaci na czas, roszczenie zostanie przekazane do windykacji na koszt klienta zewnętrznej firmie.
 • Szybkie działanie zwiększa szansę na płatność

Windykacja we Włoszech

Windykacja we Włoszech

 • Nasi włoscy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi włoscy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa we Włoszech. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u włoskich dłużników.

 • Windykacja w języku włoskim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku włoskim.

Zleć windykację

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Proces windykacji we Włoszech

We Włoszech proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw windykacyjnych we Włoszech udaje nam się rozwiązać na etapie pozasądowym.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa włoskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy we Włoszech z następujących możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Kontaktujemy się z Państwa dłużnikiem telefonicznie oraz wzywamy go pisemnie do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty.
 • Ustalenie planu spłat: Często zachęcamy do ustalenia z dłużnikiem planu spłaty zadłużenia. Gdy taki plan zostaje podpisany przez Państwa klienta, oznacza to, iż Państwa klient przyznaje się do istniejącego zadłużenia. Gdy okaże się, że dłużnik nie będzie spłacał zadłużenia zgodnie z ustalonym planem mamy przynajmniej potwierdzenie, iż klient to roszczenie akceptuje. Podczas ustalania planu spłat ważne jest skorzystanie z prawnika, który mówi płynnie po włosku oraz nie są mu obce włoskie techniki handlowe.
 • Wizja procedury sądowej: W sytuacji gdy płatność nie nastąpi, wizja procedury sądowej może sprawić, iż Państwa partner jednak zapłaci. Włoscy klienci nie chcą ryzykować wszczęcia procedury sądowej.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu od Państwa zgody. We Włoszech istnieje kilka procedur sądowych które można wszcząć. Poniżej przedstawimy najważniejsze z nich:

 • Włoski nakaz zapłaty (Ingiunzione di pagamento): Włoski nakaz zapłaty jest procedurą, która odbywa się bez udziału dłużnika, a jedynie pomiędzy wierzycielem a sądem. Procedura ta daje wierzycielowi możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu o natychmiastowe ogłoszenie wyroku. Dłużnikowi przysługuje wtedy 40 dni aby zareagować na nakaz. Jeśli zdecyduje się on wnieść sprzeciw, wtedy automatycznie zostanie wszczęta procedura zwykła.
 • Procedura zwykła (Processo ordinario di cognizione)Jeśli Państwa dłużnik wniesie sprzeciw od wyroku lub mamy do czynienia  z roszczeniem zakwestionowanym (dłużnik uznaje roszczenie za bezprawne) możemy wszcząć procedurę zwykłą ‘processo ordinario di cognizione’. Roszczenie musi być wtedy poparte dowodami. Będzie miała miejsce jedna lub więcej rozpraw ustalonych przez sąd. Możliwe jest, że zostaną również powołani świadkowie w celu udokumentowania roszczenia. Sąd może również powołać biegłego. Procedura ta jest długotrwała, może trwać dłużej niż jeden rok.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.