FAQ (Usein Kysytyt Kysymykset)

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Miten voin muuttaa tietojani sekä osoitteeni?

Kertokaa muutoksista asianomaiselle sihteeristölle. He varmistavat, että tietojanne muutetaan. Jos teillä ei ole sihteeristön sähköpostiosoite, voitte myös kertoa osoitteenmuutoksesta teidän yhteyshenkilölle.

Mitä pitäisi tehdä, jos minulla on valitus?

Bierens:issä me panostamme siihen, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja että palvelumme on  laadukasta. Jos kuitenkin käy niin, että olette tyytymättömiä palveluumme, valituksenne käsitellään meidän valitusmenettelyn mukaisesti.
VELAN PERINTÄ

Teettekö velan perintä yksityishenkilöiltäkin?

Ei. Tarjoamme palveluitamme erityisesti yrityksille. Se on meidän erikoisuutemme. Velan perintä yksityishenkilöiltä on hyvin erilainen kuin yrityksiltä.

Mitä eroa on perintätoimiston ja perintäasiantoimiston välillä?

Velkojen perimisessä on yleisesti ottaen kolme keskeiset osapuolet: perintätoimisto, perintäasianajajat ja ulosotto. Perintätoimistot ovat ensisijaisesti kiinnostuneita vapaaehtoiseen perintään yksityishenkilöiltä. Perintäasianajajat ovat enemmän kiinnostuneita yritysperintään ja kaupallisiin vaatimuksiin. Tämän lisäksi perintäasianajajat voivat avustaa vapaaehtoisessa sekä oikeudellisessa perinnän vaiheessa. Klikatkaa tähän nähdäkseen eri osapuolien valtuudet ja pätevyydet.

Haluaisin säilyttää kaupallisen suhteen velalliseni kanssa. Onko tämä mahdollista?

Totta kai on. Meidän ensisijainen tavoitteemme on saada koko saatavanne kotiutumaan niin nopeasti kuin mahdollista. Joten lähestymistapamme on yleisesti ottaen aika kova. Jos haluatte jatkaa asiakassuhteenne velallisasiakkaanne kanssa, niin voimme kuitenkin muuttaa lähestymistapaamme sen mukaisesti. Ilmoittakaa tästä toimeksiannon yhteydessä.

Voimmeko lähettää teille toimeksiannon, jonka annoimme ennen toiselle perintätoimistolle käsitelläkseen?

Yleensä me emme hyväksy sellaisia toimeksiantoja, jotka joku toinen perintätoimisto on käsitellyt aiemmin.  Toinen perintätoimisto on usein käyttänyt tiettyä lähestymistapaa, joka ei ole välttämättä yhteensopiva lähestymistapamme kanssa. Tämän seurauksena emme enää pysty tarjoamaan teille korkealaatuista palvelua mitä muutoin olisimme voineet.
PERINTÄ PROSESSI

Mitä minun pitäisi tehdä ennen toimeksiannon jättämistä?

Jokainen tapaus on erilainen, mutta useimmissa tapauksissa on hyvä lähettää muistutuskirje velallisasiakkaalle maksuajan umpeen mentyään. Jos he eivät vastaa siihen, niin silloin on hyvä ottaa perintäasiantuntijamme palvelut käyttöön.

Miten voin jättää toimeksiannon?

Voitte jättää toimeksiannon nopeasti ja helposti verkkosivustollamme. Varmistakaa toimeksiannon jättämisen yhteydessä, että kaikki antamanne tiedot velkaan liittyen ovat oikein. Uudet asiakkaat saavat kirjautumistiedot meidän verkkoportaalin, jonka jälkeen voitte halutessanne jättää uudet toimeksiannot sen kautta.

Mitä tapahtuu toimeksiannon jätettyään?

Kun olette jättäneet toimeksiantonne, saatte vahvistus viestin välittömästi sähköpostiinne. Toimeksiantonne saapuu ensin meidän ’sisäänotto’ -osastollemme. He sen jälkeen siirtävät sen sopivalle asiantuntijalle. Tapauksenne henkilökohtainen käsittelijä lähettää teille vahvistuskirjeen ja velallisellenne ensimmäisen maksuvaatimuskirjeen 24 tunnin sisällä.

Kuinka kauan keskimääräinen perintä prosessi kestää?

Aloitamme melkein aina vapaaehtoisella perinnällä. Tämä vaihe ei yleensä kestä kauan, koska emme anna velallisellenne pitkään maksakseen. Mutta, jos laadimme velallisen kanssa esim. maksusuunnitelman, niin tämä vaihe voi venyä.
Jos aloitamme oikeudellisen perinnän, niin se kestää kauemmin. Kuinka kauan tämä prosessi kestää riippuu tapauksenne olosuhteista. Jotkut menettelyt kestävät kauemmin kuin toiset.

Kuka käsittelee tapaustani?

Toimeksiantonne jätettyään, se saapuu ensin meidän ’sisäänotto’ -osastollemme. He varmistavat, että tapauksenne välitetään sopivalle asiantuntijalle. Useimmiten tapauksenne käsittelijä on joku joka on erikoistunut velallisen maan perintäprosessiin.

Voiko toimeksiannon jätettyään seisauttaa prosessin keskivaiheessa?

On mahdollista pysäyttää perintä prosessi varhaisessa vaiheessa. Tällöin emme (toistaiseksi) ryhdy toimenpiteisiin velallistanne vastaan. Jos aiotte tämän jakson ajan itse neuvotella velallisenne kanssa, muistakaa pyytää heiltä kaikki korot ja kulut. Meidän käytännön mukaan me aina pyrimme perimään kaikki korot ja kulut velalliseltanne, jotta pystymme tarjoamaan teille palveluitamme edullisesti. Jos ette peri nämä kustannukset velalliseltanne päämärän lisäksi, joudumme laskuttamaan teitä näistä.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos velallinen ottaa minuun suoraan yhteyttä?

Jos velallisenne ottaa teihin suoraan yhteyttä esimerkiksi maksusuunnitelman laatimiseksi , ohjatkaa hänet tapauskäsittelijällenne. Voimme sitten neuvotella velallisenne kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos velallinen maksaa suoraan minulle?

Jos velallisenne maksaa suoraan teille, ilmoittakaa tästä tapauskäsittelijälle mahdollisimman pian.

Miten minut päivitetään perintäprosessin kulusta?

Verkkoportaalimme kautta teillä on 24/7 pääsy tapauksenne tiedostoihin, jotta voitte pysyä ajan tasalla. Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä teidän tapauksenne henkilökohtaiseen käsittelijään.
KAUPALLISET RIIDAT

Pystyttekö ratkaisemaan riidallisen tilanteen ilman oikeudellista väliintuloa?

Pyrimme aina ratkaisemaan riidalliset tilanteet ilman oikeudellista väliintuloa. Tiedämme, että oikeudellinen perintä vaatii useimmiten paljon aikaa ja rahaa. Vain jos oikeudelliselta perinnältä ei voida välttyä, ilmoitamme teille oikeudellisen perinnän kannattavuudesta sekä siihen liittyvistä kuluista, emmekä etene ilman suostumustanne.
OIKEUDENKÄYNTI

Milloin aloitatte oikeudellisen käsittelyn - miten päätätte sen aloittamisesta?

Pyrimme aina ratkaisemaan asianne ilman oikeudellista väliintuloa. Vain, jos oikeudenkäynti on välttämätön suosittelemme sen aloittamisen. Ennen kun aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne.

Voinko aloittaa perinnän suoraan oikeudellisesta vaiheesta?

Voitte, mutta me aina neuvomme, että aloittaisitte mieluummin vapaaehtoisesta vaiheesta.

Can I Put forward a Defence by Myself or Do I Need a Lawyer?

That depends. For matters in the Subdistrict Court, you may put forward your own defence if you wish to do so. We advise you, however, to engage the services of a specialised lawyer to assist you. For matters being heard by the District Court, you may not put forward your own defence and you will have to engage the services of a lawyer. Claims larger than €25,000 are handled by the District Court. Anything smaller goes to the Subdistrict Court. The Subdistrict Court also handles rent matters and labour matters, regardless of the size of the claim.

Kuinka kauan oikeudenkäynti käsittely kestää?

Oikeudenkäynnin kesto riippuu useista tekijöistä:

  • Minkälainen menettely on aloitettu? Mikä hakemus on jätetty? Haaste – , konkurssi- vai yrityssaneeraushakemus? Kaikilla näillä hakemuksilla on eri käsittely ajanjakso;
  • Missä maassa menettely on aloitettu? Alankomaissa esimerkiksi oikeudenkäynnit ovat yleensä suhteellisen nopeita verrattuna useisiin muihin Euroopan maihin;
  • Tapauksenne monimutkaisuus. Jos tapauksenne on monimutkainen, oikeudenkäynti voi kestää jopa vuosi enemmän kuin yksinkertaisessa asiassa;
  • Haluatteko valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta? Käräjäoikeuden tuomion jälkeen molemmilla osapuolilla on mahdollisuus valittaa hovioikeuteen; tämä myös pidentää käsittelyajan;

Paljonko oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäyntikuluihin kuuluu muun muassa:

  • tuomioistuimen maksu. Tämä maksetaan menettelyn alussa;
  • asianajajan palkkio. Työskentelemme etukäteen sovitun tuntipalkkion tai kiinteän hinnan perusteella koko menettelyn ajan.

Yleissääntönä hävinnyt osapuoli korvaa kaikki tai ainakin osan vastapuolen oikeudenkäyntikuluista.

BIERENSIN VERKKOPORTAALI

Mitkä tiedot voin löytää Verkkoportaalissa?

Verkkoportaalimme kautta löydätte tietoja nykyisistä sekä suljetuista tiedostoistanne. Voitte myös tarkista ja ladata asiakirjoja. Aina kun tapauksenne käsittelijä lataa uuden asiakirjan tiedostoihinne teille ilmoitetaan tästä automaattisesti.

Mistä voin kirjautua verkkoportaaliin?

Voitte kirjautua verkkoportaaliin tästä for the web portal.

Milloin saan verkkoportaalin sisään kirjautumisen tiedot?

Saatte kirjautumistiedot kolmen työpäivän kuluessa toimeksiannon jätettyään.

Unohdin kirjautumistietojani. Mitä nyt?

Jos unohditte salasananne, voitte pyytää uuden salasanan täältä. Unohditteko myös käyttäjänimenne? Siinä tapauksessa lähettäkää meille sähköpostin osoitteeseen qualityservices@bierensgroup.com. Varmistamme, että voitte kirjautua uudelleen mahdollisimman pian.
ASIAKAS TILI

Mitä on asiakas tili?

Asiakas tili on pankkitili, johon velalliset maksavat saatavanne. Keräämme saatavanne tälle tilille ja sitten lähetämme ne teille.
KYSYMYKSET VELALLISILTA

Voinko laatia maksusuunnitelman?

Me emme tee maksusuunnitelmia velallisten kanssa ilman asiakkaamme lupaa. Joten, jos haluatte laatia maksusuunnitelman, niin ottakaa yhteyttä tapauskäsittelijään, joka lähetti teille maksuvaatimus kirjeen. Hän sitten kysyy asiakkaalta ja ilmoittaa teille.

En ole samaa mieltä tästä vaatimuksesta, mitä minun pitäisi tehdä?

Jos ette ole samaa mieltä vaatimuksesta, ilmoittakaa tästä kirjallisesti tapauskäsittelijälle. Hän sitten keskustelee tästä asiakkaan kanssa ja palaa teille.

Sain Bierens:iltä maksuvaatimuksen, mutta olen jo maksanut kyseisen velan. Mitä pitäisi tehdä?

Jos olette jo maksaneet velan, niin lähettäkää tästä kirjallinen todiste kuten esim. maksukuitti tapauskäsittelijälle. Maksuvahvistuksen saavuttuaan tapauskäsittelijä lähettää teille kirjallisen vastauksen.

Mille pankkitilille suoritan maksun?

Jos olette saaneet meiltä maksuvaatimuksen, niin teidän pitää suorittaa maksu meidän perintätoimistoon ’Stichting Derdengelden Bierens Advocaten’:ille tilinumeroon NL18ABNA0483703346