No Win, No Fee

Keskimäärin 95% pääomasta onnistuneen velan perimisessä

Maksamatta jäänyt lasku on tarpeeksi ärsyttävä yrityksille, mutta jos tästä aiheutuu lisäkulut (niin kuin perimiskulut) se on Bierensin mielestä epäoikeudenmukaista, sillä kyse on teidän omien rahojenne takaisinsaamisesta. Siksi me Bierensissä veloitamme velan takaisinperinnän kustannukset velalliseltanne, jotta saatavianne perittyä teille ei aiheutuu tarpeettomia kustannuksia.

Vuosien mittaan olemme käsitelleet tarpeeksi perintä tapauksia tietääkseen, että useimmissa tapauksissa pystymme selvittämään saatavianne takaisinperinnän niin, että vähennettynä kaikki kustannukset saatte 85 – 100% saatavienne pääomasta. Käytännössä noin 95 prosenttia pääomasta maksetaan.

Jätä toimeksianto

No Win, No Fee

Velan perinnän vaatimusten lisääntyessä, vaatimukset ovat yhä monimutkaisempia ja edellyttävät hyvää oikeudellista neuvontaa. Meidän asianajajien kokemuksen ja asiantuntemuksen ansiosta pystymme perimään saatavianne menestyksekkäästi ja ideaalisesti vapaaehtoisella menetelmällä.

Toimimme tulosperusteisesti eli No Win, No Fee –periaatteella, joten jos emme peri saatavianne velalliselta emme laskuta teitä. Mutta, laatu palvelu ei kuitenkaan voi olla kokonaan kustannuksetta. Tapauksissa, joissa perimme saatavianne osittain tai ei lainkaan veloitamme teiltä €185,00 kiinteän summan hallinnollisista kuluista.

Jos velallinen maksaa vain osan pääomasta kiistan tai maksukyvyttömyyden takia, veloitamme teitä hallinnollisten kulujen lisäksi myös porrastetun asteikon mukaisesti.

Velanperintä tapaukset

Toimimme yllä-mainitulla menetelmällä, jos velallisellanne ei ole vahvaa puolustusta vaatimukseenne. Jos velallinen esittää vahvan vastineen, Alankomaiden asianajajayhdistyksen käytännesääntöjen mukaan meidän on veloitettava teiltä tuntipalkkio. Näissä tapauksissa keskustelemme teidän kanssa etukäteen, jos haluatte jatkaa saatavianne perinnän kanssamme ja mikäli näin on, mitä me veloitamme.