Perintä Alankomaissa

Onko yrityksellänne hollantilainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Alankomaissa laskut maksetaan yleensä nopeammin kuin muissa Euroopan maissa. Viime vuosina alankomaiset yritykset ovat ruvenneet maksamaan laskujaan jopa nopeammin kuin ennen, mutta kolmasosa laskuista maksetaan yhä myöhässä. Kun hollantilainen asiakas ei maksaa, saatavienne takaisinperintä vaikeutuu, sillä ette tunne hollantilaisen liikekumppaninne kaupankäynti tapoja. Meidän laki firma perustettiin 60 vuotta sitten Alankomaissa – olemme tavallaan velanperintä harjoittavien asianajajien perustajat Alankomaissa.
Bierensillä on kaksi toimipistettä Alankomaissa, jonka avulla pystymme suorittamaan velkojenne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun hollantilainen asiakas ei maksaa:

 • Soittakaa heille heti ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Jos he eivät vastaa, lähettäkää kirjallinen maksumuistutus;
 • Mainitkaa tietty maksuaikaa muistutuksessa;
 • Voitte lähettää maksumuistutuksen sähköpostitse, jos olette kommunikoineet digitaalisesti ennenkin;
 • Ilmoittakaa heille, että jos he eivät suorita maksua määräajassa lähetätte vaatimuksenne perintään, josta kertyvät kulut ja kustannukset ovat velallisen vastuulla.

Perintä Alankomaissa

Perintä Alankomaissa

 • Hollantilaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Hollantilaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Alankomaiden lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä hollanniksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että hollantia, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Alankomaissa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Alankomaissa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Alankomaissa melkein 95% erääntyneistä saatavista peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Maksusuunnitelman laatiminen: Sopivissa tilanteissa voimme laatia maksusuunnitelman velallisen kanssa. Tämän etuna on se, että jos velallinen ei noudata tätä järjestelyä, velan kelvollisuudesta ei ole kyse – maksusuunnitelman allekirjoitettuaan velallinen on jo tunnustanut velan;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Jos maksua ei ole suoritettu, ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta usein motivoi hollantilaisen velallisen maksamaan;
 • Konkurssihakemus: Alankomaiden tehokkain perintäkeino on uhka konkurssihakemuksen tekemisestä. Tämä on nopea ja edullinen tapa maksimoida perinnän mahdollisuudet.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne.

Alankomaissa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Konkurssimenettelyt (“Faillissementsaanvraag”): Konkurssimenettely voidaan aloittaa kiistattomassa vaatimuksessa. Nämä menettelyt ovat nopeita; käsittely tuomioistuimessa järjestetään kolmen viikon kuluessa. Istunnon aikana tuomioistuin päättää kannattaako julista velallinen konkurssiin. Periaatteessa konkurssihakemuksen tavoitteena on painostaa velallista maksamaan saatavianne. Jos velallinen ei todellakaan pysty maksamaan, heitä voidaan julistaa konkurssiin. Tällöin nimetään vastaanottaja, joka sitten jakaa velallisen varat oikeudenmukaisesti velkojien kesken;
 • Tavallinen siviiliprosessi: Siviiliprosessi voidaan aloittaa kiistanalaisten sekä kiistattomien vaatimuksien osalta velallista vastaan. Tuomioistuin voi määrätä velallisen maksamaan saatavianne. Näissä menettelyissä todisteita voidaan esittää monin tavoin. Tuomioistuin usein pyrkii vakuuttamaan osapuolet pääsemään sovintoon. Siviiliprosessin haittapuolena on se, että se kestää suhteelliseen pitkään. Keskimäärin tavalliset siviiliprosessit Alankomaissa kestävät kuudesta kuukaudesta vuoteen. Jos vaatimus on monimutkainen, voi kestää kauemminkin (noin 1 – 2 vuotta).
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.