Perintä Belgiassa

Jos harjoitatte liiketoimintaa Belgiassa, teidän on otettava huomioon, että siellä on useampi kuin yksi puhuttu kieli. Velkojen perintä Belgiassa on usein mahdollista aloittaa suhteellisen pienellä maksulla, mutta oikeudenkäyntimenettelyt voivat joskus pitkittyä. Meidän belgialaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Bierens:in Antwerpissa sijaitsevan toimipisteen avulla pystymme suorittamaan velkojenne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun belgialainen asiakas ei maksaa:

 • Laiminlyötyyn maksuun tulee reagoida viiveettä lähettämällä maksumuistutus;
 • Mainitkaa tietty maksuaikaa;
 • Maksuaika Belgiassa on yleensä 14 päivää;
 • Pitäkää maksumuistutus ystävällisenä;
 • Luokaa vaikutelman, että kyse on vain ihmisvirheestä eikä maksu ole tahallisesti laiminlyöty.

Perintä Belgiassa

Perintä Belgiassa

 • Belgialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Belgialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Belgian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä hollanniksi, ranskaksi ja saksaksi

Belgia on monikielinen maa. Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne, että Belgian viralliset kielet; hollanti, ranska ja saksa, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Belgiassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Belgiassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Belgiassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Maksusuunnitelman laatiminen: Sopivissa tilanteissa voimme laatia maksusuunnitelman velallisen kanssa;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan;
 • Ennakkopäätös takavarikointi: On mahdollista takavarikoida velallisen omaisuutta, ilman oikeudellisia toimenpiteitä. Tiettyjen ehtojen täytyttyä omaisuuden takavarikointi on myös mahdollista notaarin asiakirjan tai kolmannen osapuolen kiistämättömän laskun perusteella. Velallista ei ilmoiteta etukäteen, mutta hänellä on oikeus haastaa tämän päätöksen;
 • Vakavaraisuuden tutkiminen: Asianajajanne ja tuomioistuimen määräämä ulosottomies voivat tutkia velallisen vakavaraisuutta. Ulosottomies voi vierailla velallisen toimipaikka ja tutkia hänen taloudellista asemaa, jonka perusteella voimme sitten neuvotella velallisen kanssa. Tämä tutkimus antaa meille tilaisuuden neuvoa teitä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Belgiassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Tavallinen siviiliprosessi (“Bodemprocedure”): Oikeudellisen perintäprosessin aloittaminen edellyttää, että asianajajamme lähettävät haasteen velalliselle. Jos velallinen ei edelleenkään suostu maksamaan, asia riitautuu. Riitautumisen ehtona on, että velallinen on jättänyt vastineen kanteeseemme eikä koske velallista, joka ei pysty maksamaan. Jos vastine jätetään, niin osapuolten pyynnöstä tuomioistuin laatii aikataulun lausuntojen esittämiselle. Useimmissa tapauksissa vastinetta  ei kuitenkaan jätetä, jolloin tuomio annetaan velkojan puolesta (eli yksipuolinen tuomio).
 • Eurooppalainen maksumääräys:  Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.