Perintä Bulgariassa

Onko yrityksellänne bulgarialainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Suurin osa bulgarialaisista asiakkaista maksavat ajoissa, mutta silti melkein 25% laskuista maksetaan myöhässä ja noin 5% jätetään maksamatta. Bulgarian taloudellisen tilanteen epävakauden takia useimmat pk-yritykset yrittävät maksaa ajoissa tai vain lyhyellä viivästyksellä, sillä heillä ei ole varaa oikeudenkäyntiin. Mutta velkojan on hyvä pitää mielessä, ettei kaikki velalliset ole samanlaisia; jotkut velalliset käyttävät tekosyitä viivästääkseen maksun. Meidän bulgarialaisilla perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun bulgarialainen asiakas ei maksaa:

 • Soittakaa heille ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Kirjeiden lähettäminen toistuvasti voi vaarantaa kauppasuhteenne;
 • Lähettäkää vain yksi täysin perusteltu maksumuistutus, jossa on selkeä yhteenveto kaikista maksamattomista laskuista;
 • Mainitkaa 7 – 15 päivän maksuaika muistutuksessa;
 • Suulliset sopimukset ovat yleisiä Bulgariassa;
 • Ehdot on ilmoitettava selkeästi – mieluiten kirjallisena ja allekirjoitettuna.

Perintä Bulgariassa

Perintä Bulgariassa

 • Bulgarialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Bulgarialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Bulgarian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä bulgariaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että bulgaria, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Bulgariassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Bulgariassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Bulgariassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan;
 • Päästä sovintosopimukseen: Bulgarian tuomioistuin vaatii, että yritätte päästä sovintoon velallisenne kanssa ennen oikeudenkäynnin aloittamista, joten useimmissa tapauksissa yritämme päästä ratkaisuun ennen menettelyjen aloittamista.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Bulgariassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Maksumääräys (“Изпълнително производство”): Jos saatavianne ovat kiistattomia (eli laskusta ei ole erimielisyyttä) asianajajamme voivat esittää vaatimuksen (Заповед за изпълнение”) velallista vastaan. Nämä menettelyt voivat johtaa täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti. Kun tuomioistuin on antanut päätöksensä, asianajajamme (ulosottomiehen kanssa) panevat sen täytäntöön, esimerkiksi asettamalla maksun velallisen pankkitilille;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Исково производство”): Jos saatavianne ovat riitautettuja (ja velallinen on ilmoittanut syyt maksun vastustukseen), asianajajanne voi esittää vaatimuksen (“Искова молба”) velallista vastaan. Molempien osapuolten on esitettävä oman puolensa. Joskus tuomari päättää asiasta lyhyesti (summaarisella menettelyllä) ja joskus hän asettaa päivämäärän käsittelylle. Asianajajanne päättää tämän menettelyn sopivuudesta vaatimuksestanne riippuen;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.