Perintä Iso-Britanniassa

Onko yrityksellänne britannialainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Vaikka olette todennäköisesti perehtyneet englannin kieleen, saatavienne takaisinperintää voi silti olla epämiellyttävä yllätys Iso-Britanniassa. Tämä johtuu siitä, että siellä on kolme erillistä oikeusjärjestelmää: Skotlannin, Pohjois-Irlannin sekä Englanti ja Walesin. Sen lisäksi, Iso-Britannia on tapaoikeudellinen juridinen järjestelmä, joka muihin Euroopan maihin verrattuna toimii hyvin erilaisella tavalla. Iso-Britanniassa on yleistä ottaa perintätoimistonpalvelut käyttöön varhaisessa vaiheessa – yritykset kuitenkin ottavat vaatimuksen vakavammin asianajajan astuttuaan kuvaan. Näin ollen, on todennäköisemmin, että jättämällä toimeksiantonne meidän brittiläiselle asianajajallemme saatte pikaisen vastauksen velalliselta. Toimeksiantonne saavuttuaan teemme kaikkemme suorittaakseen velkojenne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun brittiläinen asiakas ei maksaa:

 • Ottakaa heihin heti yhteyttä ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Jos he eivät vastaa, lähettäkää kirjallinen maksuvaatimus;
 • On mahdollista, että velallisenne on odottamassa, että otatte asianajajan palvelut käyttöön;
 • On yleistä lähettää lopullinen maksuvaatimus kirje ennen toimeksiantoanne meille. Maksuvaatimuksessa pitäisi olla seuraavat tiedot:

Debt Collection UK

 • Britannialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Britannialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Iso-Britannian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä englanniksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että englantia, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Jätä toimeksianto

Velkojen takaisinperintäprosessi Iso-Britanniassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Iso-Britanniassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Iso-Britanniassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Sovintosopimus: Asianajajiemme laajan kokemuksen sekä määräyksien ja kaupankäyntitapojen asiantuntemuksen ansiosta yritämme päästä sovintosopimukseen velallisenne kanssa. Sovinnon saavuttaminen on erittäin suosittu keino kehottaa velallisen maksamaan. Sovintoon voi päästä myös oikeudenkäynnin aikana;
 • Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot (ADR): Tämä on halvempi, nopeampi sekä helpompi tapa ratkaista riitautetut vaatimukset ilman oikeudellista väliintuloa. Esimerkki tästä on ‘Sovinto-menettely’. Näillä keinoilla molemmat osapuolet voivat saada mieluisan tuloksen lyhyemmässä ajassa, sillä tuomioistuimen päätöstä ei tarvitse odottaa. Tuomioistuimet rohkaisevat ADR:in käyttöä ja eivät pidä siitä, jos jompikumpi osapuoli on kohtuuttomasti kieltäytynyt siitä. Selvittääkseen mikä ADR keino on sopiva teidän tapauksessanne riippuu suurelta osin velallisenne halukkuuden ja teidän välisen sopimussuhteeseenne;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Mitkä oikeudenkäyntimenettelyt ovat käytettävissänne riippuu teidän Iso-Britanniassa sijaitsevan velallisen toimipaikasta. Selitys joistain menettelyistä Englannissa ja Walesissa selostetaan tässä lyhyesti. Britanniassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Saatavien määrästä riippuen, vaihtoehtoina ovat seuraavat menettelyt:

 • Maksumääräys: Toisin kuin useat Euroopan maat Englannissa ja Walesissa ei ole kansallista vastaavaa maksumääräykselle. Tavallinen siviiliprosessi on aloitettava.
 • Tavallinen siviiliprosessi: Englannissa ja Walesissa oikeudenkäyntimenettelyt jaetaan seuraaviin kolmeen kategoriaan:
  • “Vähäiset vaatimukset”: Vähemmän kuin £10,000 koskevat vaatimukset pidetään ‘vähäisinä vaatimuksina’. Yleensä käsittelyajat näissä eivät ole yhtä pitkiä kuin korkeamman arvon korvausvaatimuksissa. Yksi haittapuoli näissä menettelyssä on se, että oikeudenkäyntikulut harvoin veloitetaan hävinneeltä osapuolelta;
  • “Nopeutetut menettelyt”: Näitä menettelyjä käytetään vaatimuksissa joiden arvo on korkeampi, mutta jotka ovat kuitenkin yksinkertaisia yleensä enintään £25,000. Näiden menettelyjen kesto on pidempi kuin ‘vähäisten vaatimusten’. Tämän lisäksi, näissä menettelyissä tuomioistuin joskus määrää, että hävinneen osapuolen on ainakin maksettava osan oikeudenkäyntikuluista – maksettavan osan suuruus on kuitenkin tuomioistuimen harkinnassa;
  • “Multi track”: Vaatimukset, jotka ovat suurempia kuin £25,000 tai erityisen monimutkaisia käsitellään ‘multi track’ – menettelyissä. Keskimäärin nämä menettelyt kestävät kauemmin ja lopullinen käsittely yleensä kestää yli päivän. Näissä menettelyissä tuomioistuin on halukas määräämään hävinneen osapuolen maksamaan oikeudenkäyntikuluista, mutta maksettava summa on taas tuomioistuimen harkinnassa.
 • Lakkauttaminen / konkurssi hakemus: Toisin kuin muissa Euroopan maissa (esimerkiksi Alankomaissa), konkurssin hakeminen Iso-Britanniassa ei ole nopea eikä halpa. Tätä pidetään ‘viimeisenä keinona’ takaisinperintäprosessissa. Englannissa ja Walesissa lakkauttamisen- tai konkurssi hakemuksen käsittely kestää useita kuukausia ja on melko kallista; tämän takia on ehdottoman tärkeä keskustella oman asianajajan kanssa tämän menettelyn sopivuudesta.
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.