Perintä Italiassa

Jos harjoitatte liiketoimintaa Italiassa, on todennäköistä, että olette tekemisissä perheyrityksen kanssa. Suurin osa Italiassa toimivista yrityksistä ovat perheyrityksiä, jotka ovat olleet toiminnossa sukupolvien ajan. Jatkuvuus ja kauppasuhteiden säilyttämään ovat ensiarvoisen tärkeitä Italiassa. Verrattuna muihin Euroopan maihin Italialaiset yritykset usein toimivat melko pitkällä maksuajalla. Oletteko tekemisissä italialaisen yrityksen kanssa, joka ei maksaa laskuaan? Italian oikeusjärjestelmä on suotuisampi velalliselle, minkä takia velkojan pitää panostaa enemmän saadakseen Italialaisen yrityksen maksamaan. Meidän italialaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Bierensin Roomassa sijaitsevan toimipisteen avulla, pystymme suorittamaan velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun italialainen asiakas ei maksaa:

 • Laiminlyötyyn maksuun tulee reagoida viiveettä lähettämällä maksumuistutus;
 • Lisäkää vaatimuksenne määrittely maksumuistutuksessa;
 • Muistakaa ilmoittaa velallisellenne maksumuistutuksessa, että jos hän ei maksaa lähetätte laskun perintään velallisen kustannuksella;
 • Nopea toiminta velkojan osalta lisää saatavianne takaisinperinnän todennäköisyyden

Perintä Italiassa

Perintä Italiassa

 • Italialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Italialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Italian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä italiaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että italia, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Italiassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Italiassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Italiassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Maksusuunnitelman laatiminen: Maksusuunnitelman laatiminen velallisen kanssa on usein suositeltu. Maksusuunnitelman allekirjoitettuaan velallinen on jo tunnustanut velan, joka voi olla hyödyllinen myöhäisessä vaiheessa. Tämän vaiheen aloittamisen yhteydessä on kuitenkin tärkeää ottaa italialainen asianajaja käyttöön, joka puhuu velallisen kieltä ja tuntee italialaiset neuvottelutavat;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman luvanne. Italiassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Maksumääräys (“Ingiunzione di pagamento”): Italialainen maksumääräys menettely tapahtuu velkojan ja tuomioistuimen välillä, ilman velallisen osallistumista. Näissä menettelyissä velkoja voi pyytää tuomioistuimelta väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoinen tuomion. Velallisella on 40 päivää aikaa vastata tuomioon – jos velallinen esittää vastineen, tavallinen siviiliprosessi aloitetaan automaattisesti;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Processo ordinario di cognizione”): Tämä on sopiva menettely, jos velallinen on esittänyt vastineen kanteeseenne tai jos vaatimuksenne on riitautettu. Menettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että vaatimuksen pitäisi olla perusteltu. Tuomioistuin voi määrätä useita käsittelyjä ja on mahdollista, että todistajienkin on oltava läsnänä. Nämä menettelyt voivat joskus kestää yli vuoden.
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.