Perintä Kreikassa

Onko yrityksellänne kreikkalainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Useimmiten Kreikassa laskuja ei makseta maksuajan sisällä. Viime vuosina Kreikka on kärsinyt valtavasti kovaa taloudellista tilannetta, jonka seurauksena taloushallinto (eikä laskujen maksaaminen) on asettunut etusijalle kreikkalaisille velallisille. Meidän kreikkalaisilla perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun kreikkalainen asiakas ei maksaa:

 • Soittakaa heille heti ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Kirjeiden lähettäminen toistuvasti voi vaarantaa kauppasuhteen;
 • Lähettäkää vain yksi täysin perusteltu maksumuistutus, jossa on selkeä yhteenveto kaikista maksamattomista laskuista;
 • Maksumuistutuksessa mainitkaa 7 – 15 päivän maksuaika;
 • Suulliset sopimukset ovat yleisiä Kreikassa;
 • Ehdot on ilmoitettava selkeästi – mieluiten kirjallisena ja allekirjoitettuna.

Perintä Kreikassa

Perintä Kreikassa

 • Kreikkalaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Kreikkalaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Kreikan lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä kreikaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että kreikka, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Kreikassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Kreikassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Kreikassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Sovintosopimus: Kreikassa maksusopimuksen laatiminen on usein tehokasta. Jotta neuvottelujen aikana päästäisiin sopimukseen, on tärkeää osoittaa ymmärrystä Kreikkalaiselle osapuolelle;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Tehokkain tapa saada kreikkalainen velallinen maksamaan on ilmoitus siitä, että aiot aloittaa oikeudenkäyntimenettelyt. Usein, pelkkä ilmoitus menettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman luvanne. Kreikassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Maksumääräys (“Diatagi Pliromis”): Jos saatavianne ovat kiistattomia (eli laskusta ei ole erimielisyyttä), asianajajamme voivat aloittaa Diatagi Pliromis” menettelyn. Nämä menettelyt voivat johtaa täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti. Kun tuomioistuin on antanut päätöksensä, asianajajamme panevat sen täytäntöön, esimerkiksi asettamalla maksun velallisen pankkitilille.
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Agogi”): Jos saatavianne ovat riitautettuja, asianajajanne voi aloittaa “Agogi” menettelyn velallista vastaan. Molempien osapuolten on esitettävä oman puolensa. Joskus tuomari päättää asiasta lyhyesti (summaarisella menettelyllä) ja joskus hän asettaa päivämäärän käsittelylle. Asianajajanne päättää tämän menettelyn sopivuudesta vaatimuksestanne riippuen;
 • Väliaikaiset toimenpiteet (“Asfalistika Metra”): Kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi välttääkseen varojen hajoamisen riskiä, voimme hakea “Asfalistika Metra”. Tämä on tilapäinen suoja oikeuksillenne kuten esimerkiksi ennakkopäätös takavarikointi. Oikeudenkäyntimenettelyt pitää aloittaa tuomarin asettamassa määräajassa, jotta toimenpidettä ei voida poista.
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.