Perintä Puolassa

Puola on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista talouksista. Oletteko tekemisissä Puolalaisen yrityksen kanssa, joka ei maksaa laskuaan? On tärkeää toimia nopeasti. Meidän puolalaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus, suostutella velallisenne maksamaan. Vaikka useimmat puolalaiset yrittäjät puhuvat englantia, useimmat heistä kuitenkin haluavat kommunikoida äidinkielellään. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun puolalainen asiakas ei maksaa:

 • Ottakaa heihin heti yhteyttä ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Jos he eivät vastaa, lähettäkää kirjallinen maksumuistutus;
 • Mainitkaa tietty maksuaikaa muistutuksessa. Tämä on erityisen tärkeä varmistaakseen vahvan aseman mahdollisten oikeudenkäyntimenettelyjen aikana;
 • Maksuaika Puolassa on yleensä 14 – 30 päivää;
 • Lisäkää vaatimuksenne määrittely maksumuistutuksessa;
 • Ilmoittakaa heille, että jos he eivät suorita maksua määräajassa lähetätte vaatimuksenne perintään, josta kertyvät kulut ja kustannukset ovat velallisen vastuulla;
 • Tehkää sopimukset kirjallisesti.

Perintä Puolassa

Perintä Puolassa

 • Puolalaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Puolalaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Puolan lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä puolaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että puolaa, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Puolassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Puolassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Puolassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Maksusuunnitelman laatiminen: Maksusuunnitelman laatiminen velallisen kanssa on usein suositeltu. Maksusuunnitelman allekirjoitettuaan velallinen on jo tunnustanut velan, joka voi olla hyödyllinen myöhäisessä vaiheessa. Tämän vaiheen aloittamisen yhteydessä on kuitenkin tärkeää ottaa puolalainen asianajaja käyttöön, joka puhuu velallisen kieltä ja tuntee puolalaiset neuvottelutavat;
 • Musta lista: Asianajajamme pystyvät rekisteröimään puolalaisia velallisia niin sanotulle mustalle listalle, “Krajowy Rejestr Długów”. Listalla olevilla yrityksillä on usein vaikeuksia löytää uusia kaupankäyntikumppaneita tai ylläpitää olemassa olevia suhteita. Yrityksille voi myös aiheutua maksuhäiriömerkintä. Tämä on hyvä painostuskeino, sillä velallinen epäilemättä haluaa estää tämän aiheutumista.
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan;

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman luvanne. Puolassa ei ole kiinteä määräaika oikeudenkäyntimenettelyille, joten menettelyt voivat joskus kestää kauan. Oikeudellisen perinnän aikana meillä on seuraavat vaihtoehdot:

 • Maksumääräys (“Nakaz zapłaty”): Kiistattomille saataville on mahdollista hakea tuomioistuimelta maksumääräys. Velallisella on vain 14 päivän aikaa vastata siihen. Velallinen voi joko maksaa velkansa maksumääräyksen mukaisesti tai osoittaa, että hän haluaa esittää vastineen kanteeseemme. Jos velallinen esittää vastineen, aloitetaan tavallinen siviiliprosessi. Maksumääräysmenettelyt ovat erittäin suositut niiden nopeuden, yksinkertaisuuden ja kannattavuuden takia. Kokonaisuudessaan kiistaton maksumääräysmenettely kestää noin 12 viikkoa;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Postępowanie zwykłe”): Tämä on sopiva menettely, jos velallinen on esittänyt vastineen maksumääräyksen vastaan tai jos vaatimuksenne on riitautettu. Menettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että vaatimuksen pitäisi olla perusteltu – velallisen pitää esittää syyt, joiden takia maksu on jäänyt maksamatta. Yleensä käsittelyn aikana molemmat osapuolet esittävät todisteita vahvistaakseen oman asemansa  – on myös mahdollista, että todistajienkin on oltava läsnänä. Siviiliprosessit Puolassa kestävät vähintään kuusi kuukautta ja voivat kestää yli vuoden;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön.  Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.