Perintä Ranskassa

Onko yrityksellänne ranskalainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Ranskalaiset yritykset ovat Euroopan pahin maksaajia huolimatta siitä, että Ranskan talous pysyi suhteellisen vakaana luottokriisin aikana. Ranskan talous perustuu ensisijaisesti pk-yrityksiin; jos velallisenne on yksi heistä, tiedot eivät ole helposti saatavilla, mikä vaikeuttaa saatavienne takaisinperinnän. Meidän ranskalaisilla perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkojenne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun ranskalainen asiakas ei maksaa:

 • Laiminlyötyyn maksuun tulee reagoida viiveettä – mitä nopeammin toimitte, sitä vakavammin velallinen ottaa teidät;
 • Muistutus puhelimitse on usein tehokkaampi kuin kirjallinen muistutus;
 • Jos puhelinmuistutuksella ei ole mitään vaikutusta, siirtykää sitten lähettämään virallinen maksuvaatimus;
 • Maksuvaatimusta voidaan lähettää tavallisena tai kirjattuna kirjeenä;

Lue lisää

 • Maksuvaatimus ranskalaiselle velalliselle tulisi yleensä sisältää:
  • Vaatimus, että maksu suoritetaan;
  • Tietty maksuaikaa;
  • Velallisen velvollisuudet;
  • Varoitus maksaamattoman jätetyn maksun oikeudellisista seurauksista.
 • Maksuaika Ranskassa on yleensä 7 päivää;
 • Jos lähetätte maksumuistutuksen ensin, lisätkää vaatimuksenne määrittely muistutuksessa;
 • Muistakaa myös ilmoittaa velallisellenne, että jos ette saa maksua määräajassa lähetätte laskun perintään velallisen kustannuksella.

Perintä Ranskassa

Perintä Ranskassa

 • Ranskalaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Ranskalaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Ranskan lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä ranskaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että ranskaa, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Ranskassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Ranskassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Ranskassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi ranskalaisen velallisen maksamaan;
 • Päästä sovintosopimukseen: Ranskan tuomioistuin vaatii, että yritätte päästä sovintoon velallisenne kanssa ennen oikeudenkäynnin aloittamista – joten useimmissa tapauksissa yritämme päästä ratkaisuun ennen menettelyjen aloittamista.
 • Ulosottomiehen käyttöönotto: Ulosottomies vierailee velallisenne kattavalla maksuvaatimuksella, jossa velallista vaaditaan maksamaan laskuaan välittömästi. Tämän lisäksi, ulosottoviranomainen tutkii myös miksi velallinen on jättänyt laskun maksamatta ja mahdollisten muiden velkojien olemassaoloa;
 • Ennakkopäätös: On mahdollista rekisteröidä ennakkopäätös velallisen omaisuudelle tuomioistuimen luvalla. Velallisen varat jäädytetään samalla hetkellä, jolloin ennakkopäätös annetaan ja velallisen varat pysyvät “jäädytettyinä”, kunnes tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen. Useimmissa tapauksessa tuomioistuimen päätöksen teko kestää kauan, joten ennakkopäätös on hyvä tapa taata, ettei velallinen luovuta varojaan. Ennakkopäätöksen saatuaan, velkoja on velvollinen aloittamaan oikeudenkäyntimenettelyt 30 päivän sisällä, muuten päätös vanhene.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Ranskassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Maksumääräys (“Injonction de payer”): Jos saatavianne ovat kiistattomia (eli laskusta ei ole erimielisyyttä), asianajajamme voivat aloittaa "injonction de payer" Ranskassa. Tämä menettely on suhteellisen halpa ja nopea tapa saada laskut maksetuksi. Asianajajamme pyytävät tuomioistuimelta velvoittamaan velallisen maksamaan välittömästi, mutta jos velallinen esittää vastaväitteen ulosottoviranomaisille, laajempi menettely käynnistetään;
 • Summaarinen menettely (“Procédure de référé”): Jos vaatimus on riitautettu ja velallisella ei ole vahvoja perusteluja vaatimuksen kiistämiseen, suosittelemme "procédure de référén" aloittaminen. Näissä menettelyissä asianajajanne (ulosottomiehen avulla) esittää velalliselle argumentteja miksi maksun pitäisi suorittaa. Jos velallinen ei pysty väittämään vastaan, tuomioistuin voi päästä nopean päätökseen ilman kuulustelua. Jos vaatimus on yhä riitautettu, aloitetaan tavallinen siviiliprosessi;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Procédure au fond”): Jos kyseessä on monimutkaisempi vaatimus, otetaan käyttöön "procédure au fond". Tälläisissä menettelyissä on tärkeää pitää tahti mahdollisimman korkeana. Velkojalla ei ole velvollisuutta olla läsnä Ranskan tuomioistuimessa käsittelyn aikana – asianajaja voi hoitaa koko menettelyn velkojan puolesta;
 • Katteeton shekki: Kun on kyse katteettomasta shekistä, ulosottomiestä voidaan pyytä laatimaan täytäntöönpanokelpoinen asiakirja, jota asianajaja voi välittömästi panna täytäntöön velallista vastaan;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.