Perintä Romaniassa

Onko yrityksellänne romanialainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? On tärkeää varmistaa, että kaikki sopimukset romanialaisen asiakkaan kanssa tehdään kirjallisesti. Romaniassa ovat tietyt säädännöt, joiden mukaan kaikki asiakirjat on virallisesti allekirjoitettava ja sinetöitävä – tämä on usein yhä useampaan maksuviivästykseen syy. Meidän romanialaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus, suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun romanialainen asiakas ei maksaa:

 • Maksumuistutuksen lähettäminen ei ole pakollista Romaniassa, mutta suosittelemme sen lähettämistä ilman viivettä kuitenkin;
 • Muistakaa ilmoittaa velallisellenne maksuhuomautuksessa, että jos hän ei maksaa lähetätte laskun perintään velallisen kustannuksella;
 • Romaniassa maksuaika on yleensä 15 – 30 päivää;
 • Ilmoittakaa aina velalliselle, että voitte aloittaa oikeustoimet, mutta antakaa heille viimeinen mahdollisuus maksaa ennen menettelyjen aloittamista – muuten tuomioistuin voi päättää, että olette vastuussa omista perintäkuluista;
 • Muistakaa tallentaa kaikki velallisen kanssa käydyt neuvottelut ja sopimukset kirjallisesti ja allekirjoitettuna;
 • Lähettäkää kaikki tärkeät asiakirjat ja kirjeet kirjattuna kirjeenä; Romaniassa on aina oltava kiistaton todiste kaikista sopimuksista.

Perintä Romaniassa

Perintä Romaniassa

 • Romanialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Romanialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Romanian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä romaniaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että romania, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Romaniassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Romaniassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Romaniassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Varojen takavarikointi hakemus: Jos velallisella on maksamattomat laskut, on mahdollista pyytää velallisen irtaimen (ja kiinteän) omaisuuden takavarikointi. Vaihtoehtoisesti velkoja voi myös takavarikoida saatavia, jotka kolmannet osapuolet ovat velkaa velalliselle. Nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, jos oikeudenkäyntimenettelyt täytäntöönpanoratkaisun saamiseksi on jo aloitettu;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Romaniassa erilaisten tuomioistuinten käsittelemät samankaltaiset tapaukset voivat tuoda täysin erilaiset tulokset. Romaniassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Vähäisten vaatimusten menettely (“Procedura privind cereri cu valoare redusă”): Vaikka emme suosittele sitä, mutta voitte aloitta nämä menettelyt ilman asianajajaa. Tällainen menettely voidaan aloittaa, jos pääoman suuruus on enintään 10 000 Romanian RON (noin 2,200 euroa). Velkojan on täytettävä hakemus, jossa on kaikki vaatimuksen liittyvät tiedot ja lähettää sen tuomioistuimelle. Velalliselle lähetetään lomake, jolla hänelle annetaan mahdollisuus esittää vastineen. Tuomioistuimelle kestää keskimäärin 90 päivää päästä päätökseen. Kirjallisten todisteiden lisäksi, tuomioistuin voi myös käyttää muita todisteita, kuten todistajia tai asiantuntijoita. Tämän menettelyn aloittamisen ainoana vaatimuksena on, että menettelyn kustannukset eivät saa olla suhteettomia velan määrän;
 • Maksumääräysmenettely (“Procedura somaţiei de platā”): Maksumääräysmenettelyn aloittaminen Romaniassa edellyttää 40 euron maksu oikeudenkäyntikuluista ja asianajajan. Tämä on tehokkain tapa saada täytäntöönpanokelpoinen päätös tuomioistuimelta kolmen kuukauden sisällä. Näissä menettelyissä ei ole enimmäismäärä;
 • Tavallinen siviiliprosessi: Jos sopimuksenne velallisen kanssa, johon teidän vaatimuksenne perustuu, ei ole laadittu kirjallisesti vaatimustanne ei voida käsitellä vähäisten vaatimusten- tai maksumääräys menettelyillä. Näissä olosuhteissa teidän on aloitettava tavallinen siviiliprosessi. Meidän asianajajamme voivat neuvoa teitä seuraavista askeleista.

 

 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.