Perintä Sloveniassa

Onko yrityksellänne slovenialainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Sloveniassa useimmat asiakkaat yrittävät maksaa ajoissa, mutta viime vuosina tämä on kuitenkin muuttunut Slovenian taloudellisen tilanteen takia. Ensimmäisen ja toisen maksuvaatimuksen reaktion perusteella yleensä selviä tarvitaanko oikeudellisia menettelyjä vai ei. Laiminlyötyyn maksuun tulee reagoida viiveettä ja on tärkeä varmistaa, että kaikki slovenialaisten yritysten kanssa tehdyt sopimukset ovat tehty kirjallisesti. Meidän slovenialaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Slovenialaiset yritykset ottavat vaatimustanne vakavammin kun asianajaja astuu kuvaan, sillä he tietävät, että jos menettely aloitetaan siitä tulee kallista. Tämän lisäksi useimmat slovenialaiset yrittäjät haluavat kommunikoida äidinkielellään. Toimeksiantonne saavuttuaan teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun slovenialainen asiakas ei maksaa:

 • Soittakaa heille heti ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Maksumuistutuksen lähettäminen ei ole tärkeä Sloveniassa, jos teillä on tietyt maksupäivät mainittu sopimuksessa, mutta kehotamme teitä kuitenkin lähettämään muistutuksen ilman viivettä;
 • Olkaa tietoisia, että velallisenne voi yrittää saada lisäaikaa ehdottamalla epäilyttäviä maksusuunnitelmia tai kiistämällä vaatimustanne. Olkaa sinnikkäitä, selkeitä ja älkää odottako liian kauan;
 • Mainitkaa 15 – 30 päivän maksuaika muistutuksessa;
 • Ilmoittakaa aina velalliselle, että voitte aloittaa oikeustoimet, mutta antakaa heille viimeinen mahdollisuus maksaa ennen menettelyjen aloittamista – muuten tuomioistuin voi päättää, että olette vastuussa omista perintäkuluista;
 • Kaikki ehdot on ilmoitettava velalliselle selkeästi mieluiten kirjallisesti ja allekirjoitettuna; Sloveniassa on aina oltava kiistaton todiste kaikista sopimuksista.

Perintä Sloveniassa

Perintä Sloveniassa

 • Slovenialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Slovenialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Slovenian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä slovenialaisella kielellä

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että slovenialaista, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Sloveniassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Sloveniassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Sloveniassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Tehokkain tapa saada slovenialainen velallinen maksamaan on ilmoitus siitä, että aiot aloittaa oikeudenkäyntimenettelyt. Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Slovenian tuomioistuin vaatii (ennen oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamista), että vaatimuksenne on perusteltu. Tärkeimmät takaisinperintä menettelyt Sloveniassa ovat:

 • Maksumääräys (“Tožba za izterjavo”): Jos saatavianne ovat kiistattomia (eli laskusta ei ole erimielisyyttä), asianajajamme voivat aloittaa “Tožba za izterjavo” menettelyt velallista vastaan. Nämä menettelyt voivat johtaa täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti. Kun tuomioistuin on antanut päätöksensä, asianajajamme panevat sen täytäntöön, esimerkiksi asettamalla maksun velallisen pankkitilille;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Tožba”): Jos saatavianne ovat riitautettuja (ja velallinen on ilmoittanut syyt maksun vastustukseen), asianajajanne voi esittää vaatimuksen (“tožba”) velallista vastaan. Molempien osapuolten on esitettävä oman puolensa. Joskus tuomari päättää asiasta lyhyesti (summaarisella menettelyllä), ja joskus hän asettaa päivämäärän käsittelylle. Asianajajanne päättää tämän menettelyn sopivuudesta vaatimuksestanne riippuen;
 • Väliaikaiset toimenpiteet (“začasna odredba”): Kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi välttääkseen varojen hajoamisen riskiä, voi hakea “začasna odredba”. Tämä on tilapäinen suoja oikeuksillesi kuten esimerkiksi ennakkopäätös takavarikointi. Oikeudenkäyntimenettelyt pitää aloittaa tuomarin asettamassa määräajassa, jotta toimenpidettä ei voida poista;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.