Perintä Unkarissa

Onko yrityksellänne unkarilainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Viime vuosina Unkari on kärsinyt kovaa taloudellista tilannetta, jonka seurauksena useimmiten Unkarissa laskuja ei makseta maksuajan sisällä. Meidän unkarilaisilla perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun unkarilainen asiakas ei maksaa:

 • Ottakaa heihin heti yhteyttä ja kysykää miksi lasku on maksamatta;
 • Kirjeiden lähettäminen toistuvasti voi vaarantaa kauppasuhteen;
 • Lähettäkää vain yksi täysin perusteltu maksumuistutus, jossa on selkeä yhteenveto kaikista maksamattomista laskuista;
 • Maksuhuomautuksessa mainitkaa 7 – 15 päivän maksuaika;
 • Suulliset sopimukset ovat yleisiä Unkarissa;
 • Ehdot on ilmoitettava selkeästi – mieluiten kirjallisena ja allekirjoitettuna.

Perintä Unkarissa

Perintä Unkarissa

 • Unkarilaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Unkarilaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Unkarin lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä unkariksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että unkaria, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Unkarissa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Unkarissa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Unkarissa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Sovintosopimus: Unkarissa maksusopimuksen laatiminen on usein tehokasta. Jotta neuvottelujen aikana päästäisiin sopimukseen, on tärkeää osoittaa ymmärrystä Unkarilaiselle osapuolelle;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Tehokkain tapa saada unkarilainen velallinen maksamaan on ilmoitus siitä, että aiot aloittaa oikeudenkäyntimenettelyt. Usein pelkkä ilmoitus menettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman luvanne. Unkarissa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Maksumääräys (“FMH”): Jos saatavianne ovat kiistattomia (eli laskusta ei ole erimielisyyttä), asianajajamme voivat aloittaa FMH” menettelyn. Nämä menettelyt voivat johtaa täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti. Kun tuomioistuin on antanut päätöksensä, asianajajamme panevat sen täytäntöön; jos velallinen kuitenkin esittää vastineen, aloitetaan tavallinen siviiliprosessi.
 • Tavallinen siviiliprosessi: Jos saatavianne ovat riitautettuja (ja velallinen on ilmoittanut syyt maksun vastustukseen), asianajajanne voi aloittaa tämän menettelyn velallista vastaan. Molempien osapuolten on esitettävä oman puolensa. Joskus tuomari päättää asiasta lyhyesti (summaarisella menettelyllä) ja joskus hän asettaa päivämäärän käsittelylle. Asianajajanne päättää tämän menettelyn sopivuudesta vaatimuksestanne riippuen;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.