7 typů pro vymáhání pohledávek drobných podnikatelů

V naší praxi se často setkáváme s tím, že hlavně menší společnosti mají velmi slabou a nedostatečnou správu svých pohledávek. I když se společnosti daří po obchodní stránce, je důležité také dbát na to, aby byly faktury uhrazeny a aby měla společnost dostatek finančních prostředků. Zde je 7 tipů pro minimalizaci rizika spojeného s neuhrazenými pohledávkami.

1. Zjistěte si důvěryhodnost společnosti

Snižte riziko na minimum tak, že si před zahájením obchodní spolupráce zjistíte, jaká je finanční situace Vašeho nového obchodního partnera. Takzvaný “credit report” může napovědět, zda se jedná o důvěryhodnou společnost, či zda je daná společnost blízko insolvenci.

2. Komunikace je klíč

Se svým obchodním partnerem jednejte v jasných termínech a dejte najevo, co od tohoto obchodního vztahu očekáváte a jaká jsou pravidla. Mějte jasno především v platebních podmínkách. Jednejte stručně, jasně, výstižně a profesionálně.

3. Poskytněte písemné obchodní podmínky

Mějte sepsány obchodní podmínky a své obchodní partnery o jejich obsahu informujte. V podmínkách mějte uvedeny platební podmínky, následky nedodržení termínu splatnosti a další podrobnosti. Ujistěte se, že je jasně definováno, jakými pravidly se Váš obchodní vztah řídí.

4. Dělejte pravidelné kontroly účetnictví

Pokud budete pravidelně kontrolovat, zda jsou Vaše faktury uhrazeny, můžete případné neuhrazené faktury připomínat včas a zajistit, že bude správa Vašich pohledávek probíhat efektivně.

5. Zašlete upomínku k platbě

Pokud neobdržíte platbu faktury a ta je po splatnosti, zašlete dlužníkovi upomínku. Vždy si uložte kopie všech dokumentů. V upomínce uveďte všechny potřebné informace, které dlužníkovi usnadní platbu.

6. Jednejte

 I když si přejete udržovat dobré vztahy se svými obchodními partnery, rychlé jednání je k efektivnímu inkasu pohledávek nutné. Pokud budete jednat a neuhrazené faktury upomínkovat, můžete tak docílit rychlejšího uhrazení svých pohledávek. Dejte svým dlužníkům najevo, že se o své účetnictví aktivně staráte a že termíny plateb berete vážně. Buďte struční a profesionální.

7. Kontaktujte profesionály

Mějte na vědomí, jaký je Váš cíl: včasná úhrada Vašich faktur bez nutnosti vynaložení velkého úsilí. Pokud ani přes Vaše snahy dlužník fakturu neuhradil, je na čase do případu zapojit profesionály. Inkasní právní kancelář Bierens Vám může s vymáháním Vašich obchodních pohledávek pomoci.