V případě neúspěchu bez poplatku

Již samotná situace zákazníka v prodlení je mnohdy nepříjemná. Tím více, pokud Vám v souvislosti s vymáháním dané pohledávky vzniknou dodatečné náklady. Posláním společnosti Bierens je efektivní inkaso pohledávek s minimálním finančním zatížením klienta.

Naším cílem je dosažení maximálního výsledku ve prospěch našich klientů. Ze zkušeností můžeme tvrdit, že valnou většinu inkasních řízení dovedeme k takovému konci, kdy se ke klientovi po odečtení inkasních nákladů vrátí 85 až 100 % dlužné částky. Často je vyplácena částka odpovídající 95 % původního dluhu.

Žádost o inkaso

Mimosoudní inkaso

Mezi inkasními případy přibývá komplexních pohledávek, které vyžadují vysoce kvalitní právní služby. Vzhledem k našim znalostem a zkušenostem jsme schopní pohledávku úspěšně vymoci a kdykoli je to možné, snažíme se o vyřešení případu mimo soudní řízení.

I v případech mimosoudního vymáhání pohledávky jsou to mezinárodní inkasní specialisté, kteří vedou jednotlivá inkasní řízení. Kvalitní služby však nemohou být zcela zdarma. Pro případ neúplného či žádného uspokojení pohledávky účtujeme za inkasní řízení fixní administrativní poplatek ve výši 185 EUR.

Pokud Váš dlužník neuhradí celkovou výši dluhu včetně příslušenství, budou k administrativnímu poplatku přičteny inkasní náklady v souladu s naším ceníkem.

Soudní inkaso

Pokud bude dlužník placení pohledávky namítat a ta se stane spornou, může se proces inkasa pohledávky dostat do soudní fáze. V tomto případě pracujeme dle předpisů Nizozemské advokátní komory na základě hodinové odměny. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu.