Prohlášení o zpracování osobních údajů

Bierensgroup.com je stránka společností Bierens Advocaten B.V., Bierens Incasso B.V. a Bierens Beheer B.V., (společným názvem "Bierens Group").

Bierens Group dbá na ochranu Vašeho soukromí. Osobní údaje, které získáme prostřednictvím této stránky či jinak, zpracováváme v souladu s účinnou legislativou a pouze k níže uvedeným účelům.

Toto prohlášení se týká zpracování údajů našich klientů a žadatelů o kontakt pro marketingové účely a také zpracování osobních údajů. Toto prohlášení o zpracování osobních údajů popisuje, jakým způsobem Bierens Group získává tyto údaje, jakým způsobem jsou data zpracovávána pro jaké účely a která práva můžete uplatnit v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). S osobními údaji je nakládáno pouze jak popsáno níže v tomto prohlášení.

1. Pro koho je toto prohlášení o zpracování osobních údajů určeno?

Toto prohlášení je určeno pro všechny osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci činnosti Bierens Group zpracovávány pro účely práce na případech a pro marketingové účely. Zejména se jedná o osoby, které jsou našimi klienty a které se přihlásily k odběru našeho zpravodajství a které vyjádřili souhlas se zasíláním pozvánek na semináře, workshopy a další události organizované Bierens Group.

2. Zdroje osobních údajů

Bierens Group získává osobní údaje přímo od Vás při zadávání těchto údajů pro účely práce na případech. Své osobní údaje nám poskytujete při vyplnění našeho online formuláře, případně jsme tyto údaje a kontaktní informace získali prostřednictvím vizitek na schůzce, konferenci či jiné události.

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 1. poskytovat nebo zlepšovat služby;
  1. Prediktivní modelování;
  2. Bodování (slouží ke zlepšení komunikace a/nebo šance na uzdravení)
 2. vylepšování našich webových stránek;
 3. marketingové účely:
  1. informační bulletiny;
  2. Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar;
  3. Zopim Chat;
  4. Qandidate, Indeed;
  5. KiYoh, SurveyMonkey;
  6. Eventbrite, GotoWebinar.
 4. sdílení na sociálních sítích:
  1. Instagram;
  2. Twitter;
  3. LinkedIn;
  4. Facebook;
  5. Vimeo;
  6. Youtube.

4. Cookies

Pro optimatizaci Vaší návštěvy na stránkách bierensgroup.com vedeme anonymní statistiku návštěvníků. Pro tyto účely využíváme cookies. Cookies jsou také využívány k tomu, abyste měli přímý přístup na naše sociální sítě. Ve svém nastavení můžete nastavit, zda cookies akceptujete. Toto stačí nastavit pouze jednou (pokud nedojde k vymazání dočasných dat).

Co jsou to cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Informace obsažené v těchto souborech nemohou být vystopovány až ke konkrétní osobě a neobsahují osobní údaje. Všechny IP adresy jsou anonymizovány. Existují tři druhy cookies:

4.1 Nezbytné cookies
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webová stránka mohla správně fungovat. Příkladem je například informace o tom, zda osoba akceptuje cookies nebo ne. Tyto cookies nejsou sdíleny s třetími stranami.

4.2 Analytické cookies
Tyto jsou využity k analýze webové stránky a souvisejících statistik. Díky této funkci můžeme naši webovou stránku optimalizovat. K tomuto využíváme asistenci Google Analytics. Google poskytne tyto informace třetím osobám pouze pokud to vyžaduje právo nebo pokud tyto třetí strany informace zpracovávají. Na tyto procesy nemáme vliv a Google od nás neobdržel svojení ke sdílení obdržených informací.

4.3 Plug-iny sociálních sítí
Tyto cookies jsou umístěny třetími stranami, v našem případě se jedná o Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube (Google). Tyto cookies dovolují přímé sdílení na těchto sociálních sítích. Nemáme žádný vliv na to, jak Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube (Google) s těmito informacemi nakládají.

Pokud nás kontaktujete na sociálních sítích, můžete tak neúmyslně sdílet Vaše zveřejněná data. Můžeme tak obdržet například Vaše jméno, Váš veřejný profil a zájmy. Rozsah sdílených dat záleží na nastavení soukromí Vašeho profilu. Pokud máte zájem o více informací ohledně takto sdílených dat, obraťte se na provozovatele konkrétní sociální sítě.

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány do té doby, dokud nedáte najevo svůj nezájem na zasílání informačních bulletinů, pozvánek na semináře a události a další digitální sdělení.

Vaše osobní data budou vymazána, pokud:
 • se Vaše e-mailová adresa bude jevit jako neaktivní;
 • jsou Vaše osobní data zpracovávána na základě povolení, které odvoláte;
 • se již na zpracování těchto dat nadále nebude vztahovat legitimní účel, nápříklad pokud Vaše společnost zanikne.

6. Vaše práva

Máte právo Bierens Group požádat o přístup k osobním údajům a k nakládání s nimi (doplnění, výmaz, zákaz nakládání s daty atd.) a/nebo můžete požádat o získání těchto informací v přehledné a čitelné formě.

Tyto požadavky směřujte k:
Inspektor ochrany údajůInge Tan-Beulen
Telefon+31 413 31 17 77
E-maildatasecurity@bierensgroup.com

V neposlední řadě máte právo podat stížnost u nizozemského orgánu pro ochranu údajů.

7. Ochrana Vašich osobních údajů a třetí strany

V rámci Bierens Group byly provedeny potřebné technické i organizační kroky, které ochrání Vaše osobní údaje a které zabrání nesprávnému zpracování. Opatření jsou popsána v zásadách informační bezpečnosti skupiny Bierens a jsou certifikována podle normy ISO:27001. Vaše osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami ke komerčním účelům. V případě spolupráce Bierens Group s třetí stranou jsou kontaktní údaje sdíleny pouze v nezbytné míře dle účelu spolupráce.

8. Možné budoucí změny

Bierens Group si vyhrazuje právo na změnu tohoto prohlášení. I po případných změnách budeme vždy důsledně dodržovat limity právních předpisů. V případě významných zásahů do znění tohoto prohlášení Vás budeme o takových změnách informovat.

9. Dotazy

V případě dotazů či komentářů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na:
Inspektor ochrany údajůInge Tan-Beulen
Telefon+31 413 31 17 77
E-maildatasecurity@bierensgroup.com