Silné stránky

Síla největší evropské inkasní právní kanceláře zaměřené na vymáhání mezinárodních obchodních pohledávek.
Pro vymáhání obchodních pohledávek na evropské půdě jsme nejlepší volbou. Mezinárodní inkaso je již dlouhodobě naše specializace a zaujetí. Má Vaše společnost zahraničního zákazníka s fakturou po splatnosti? Obraťte se na nás. Nastolujeme spravedlnost v mezinárodním obchodním styku již od roku 1952.

Our Strengths

Mezinárodní specializace

 • Jsme kolektiv právníků a specialistů z více než dvaceti evropských zemí

Obchodujete se zahraničními společnostmi a Váš obchodní partner nezaplatil fakturu? Naše společnost zaměstnává ve svých kancelářích více než 60 inkasních specialistů a právníků, kteří Vám mohou pomoci k tomu, aby byla Vaše pohledávka uspokojena.

 • Známe místní legislativu a obchodní zvyklosti

Naši zkušení experti a právníci mají široké znalosti místních právních předpisů, obchodních zvyklostí a kultury země, ve které sídlí Váš dlužník. Díky těmto faktorům je komunikace s dlužníkem ulehčena a vede k úspěšným řešením.

 • Inkaso pohledávky v jazyce dlužníka

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Výhodnější postavení při zastoupení advokátem

 • Zastoupení advokátem vylepší Vaši pozici

Advokáti specializovaní na vymáhání pohledávek mají na dlužníka silnější vliv a mohou využít více prostředků, než inkasní agentury. Můžeme Vám asistovat jak ve fázi mimosoudního inkasa, tak i v případném soudním řízení. Celý proces tak řešíte pouze s jednou společností a šetříte svůj čas i peníze.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

Our Strengths

Naše služby

 • Efektivní inkaso

Pokud nám předáte pohledávku k inkasu před čtvrtou hodinou odpolední, začneme na případu pracovat ještě tentýž den. Dlužník bude obratem vyzván k platbě a bude mu určena dodatečná lhůta k uhrazení pohledávky v rozmezí několika dnů.

 • Přímočarý nebo taktický přístup

Společně s Vámi určíme, jaký přístup bude v případě Vašeho konkrétního dlužníka nejúčinnější. Naše zkušenosti a znalosti nám umožňují vyvíjet na dlužníka maximální tlak. Chcete s dlužníkem udržet i přátelské obchodní vztahy? Ujistíme se, že proces inkasa pohledávky neovlivní Vaši budoucí spolupráci s dlužníkem.

 • Sledování případu

Prostřednictvím svého soukromého účtu máte trvalý přístup do našeho systému. Do své složky můžete nahlížet 24 hodin denně, a máte tak vždy aktuální přehled o námi provedených krocích.

 • Osobní kontakt s advokátem

Klademe důraz na pravidelný přísun informací o průběhu inkasa. Z tohoto důvodu budete vždy v přímém kontaktu s advokátem, který bude mít Váš případ na starosti. Svého správce případu můžete také sami kontaktovat prostřednictvím našeho webového portálu.

Žádost o inkaso

Transparentnost nákladů

 • Mimosoudní inkaso: V případě neúspěchu bez poplatku

Při mimosoudním řešení inkasa pracujeme pod heslem „no win – no fee” neboli „v případě neúspěchu bez poplatku.” Jediným nákladem je pouze fixní administrativní poplatek ve výši 185 EUR. Díky tomu riskujete málo a můžete získat hodně.

 • Soudní inkaso

Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní. Pokud se případ bude vyvíjet směrem k soudní fázi, vždy Vás budeme předem informovat o možných nákladech. Nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu.

 • Nezávazná spolupráce

Nejste povinni s námi spolupracovat do budoucna. Máte pouze jednu pohledávku po splatnosti? Na naše zkušenosti a odhodlání se můžete obrátit i v takovém případě.

Značka kvality

 • Vysoké standardy naší činnosti

Jsme společnost, jež při své činnosti respektuje sociální sféru a životní prostředí, ve kterém žijeme. Naší inkasní právní kanceláři byl udělen certifikát v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Uspěli jsme na úrovni 4, která znamená vysoce prestižní a unikátní výsledek.