Vymáhání pohledávek v Česku

Máte zákazníka v Česku, který nezaplatil fakturu? Naši právníci mají v oblasti vymáhání pohledávek dlouholeté zkušenosti a vědí, jak docílit uhrazení Vaší pohledávky. Od okamžiku, kdy nám pohledávku předáte k inkasu, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka:

 • Kontaktujte svého dlužníka a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Zašlete dlužníku upomínku s popisem neuhrazených faktur a výzvou k platbě.
 • Určete dodatečný termín splatnosti s přesným časovým vymezením.

Vymáhání pohledávek v Česku

 • Záštita zkušeného právníka posilní Vaši pozici

Jako právníci a kvalifikovaní specialisté jsme schopni vyvinout na dlužníka více tlaku než například inkasní agentura. Můžeme Vám asistovat jak ve fázi mimosoudního inkasa, tak i v případném soudním řízení. Celý proces tak řešíte pouze s jednou společností a šetříte svůj čas i peníze.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Efektivní vymáhání pohledávek

Rozumíme, že chcete mít o své pohledávky postaráno co nejdříve. Pokud nahrajete svůj případ před čtvrtou hodinou odpolední, začneme na něm pracovat ještě tentýž den.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Česku

V Česku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: V případě potřeby navrhneme a domluvíme s dlužníkem splátkový kalendář. Pokud dlužník v současné chvíli není schopen splatit dluh jednorázově, může být dohoda o splátkovém kalendáři vhodnou cestou.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V České republice se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Zkrácené soudní řízení: Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za relativně krátkou dobu soud vydá platební rozkaz, který dlužníku ukládá povinnost uhradit dluh včetně nákladů řízení. Dlužník má následně 15 dnů pro případné rozporování. Pokud se tak nestane, platební rozkaz se stane právně závazným a vykonatelným titulem.
 • Běžné civilní řízení: Tento typ řízení je typický pro sporné pohledávky. K běžnému civilnímu řízení dojde také za předpokladu, že dlužník podá odpor proti platebnímu rozkazu. Obě strany budou soudem vyzvány k prezentaci svých argumentů a důkazů. Dle konkrétní situace Vám náš právník poradí, zda je toto řízení vhodným řešením.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranamy v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.