Ceník

Základem pro odměnovou politiku v inkasních řízeních je pro nás heslo „No Win No Fee”. Pokud se nám podaří dovést dlužníka k platbě, získáme nárok na zaplacení poplatků dle uvedeného ceníku.

Níže vidíte souhrn tarifních podmínek pro přeshraniční inkaso pohledávek. Pro zobrazení kompletního přehledu poplatků klikněte na ikonu ceníku. Pokud máte jakékoli doplňkové dotazy týkající se našich poplatků, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +44 (0)20 3808 5878.

Mimosoudní inkaso:

Dlužník zaplatí částku alespoň ve výši základního dluhu:Obdržíte částku rovnající se 85 až 100 % základního dluhu. Konkrétní výše záleží na okolnosti, zda a do jaké výše dlužník uhradil pohledávku včetně úroků a inkasních nákladů. Průměrně je klientům navrácena částka ve výši 95 % původního dluhu.
Dlužník zaplatí částku nižší než je výše základního dluhu:Obdržíte fakturu v závislosti na výši vyinkasované částky. Poplatek je následující:
Z částky ve výši do 25.000 EUR | 15%
Z částky vyšší až do 50.000 EUR | 12,50%
Z částky vyšší až do 100.000 EUR | 10%
Z částky nad 100.000 EUR | 8%
+ administrativní poplatek 185 EUR
(u pohledávek, jejichž hodnota je menší nebo rovna 3.000 EUR, a které byly částečně či plně uhrazeny, účtujeme dodatečný poplatek ve výši 125 EUR)
Dlužník nezaplatí nic:Platíte pouze administrativní poplatek 185 EUR.
Soudní inkaso:Řízení jsou částečně nebo plně vedena dle předem projednaných fixních poplatků v souladu s naším ceníkem.
Sporné pohledávky:Sporná řízení jsou vedena na základě předem domluvené hodinové odměny.