Často kladené otázky

OBECNÉ OTÁZKY

Jak mohu změnit své údaje či adresu?

Zašlete e-mail o změnách na relevantní sekretariát, případně své kontaktní osobě. Příjemce zajistí změnu těchto údajů v systému.

Kam mohu směřovat svou stížnost?

Spokojenost našich klientů je pro nás důležitá společně s udržováním kvality našich služeb. Pokud nejste s našimi službami spokojeni, můžete svou stížnost odeslat na e-mail customercare@bierensgroup.com a my s ní naložíme v souladu s naším vnitřním řádem.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Vymáháte i pohledávky vůči fyzickým osobám?

Ne, zabýváme se pouze vymáháním pohledávek mezi obchodními společnostmi. To je naše specializace. Vymáhání pohledávek vůči jednotlivcům vyžaduje jiný přístup a nelze použít naše osvědčené postupy.

Jaký je rozdíl mezi inkasní agenturou a inkasní právní kanceláří?

Obecně jsou na poli vymáhání pohledávek tři subjekty: inkasní agentury, soudní vykonavatelé a inkasní právní kanceláře. Inkasní agentury jsou primárně zaměřeny na vymáhání pohledávek vůči jednotlivcům, kdežto inkasní právní kanceláře se zaměřují spíše na případy mezi obchodními společnostmi. Inkasní právní kanceláře mají při inkasu pohledávek více možností, neboť mohou bez pomoci třetí strany využít i právních cest.

Rád bych si do budoucna zachoval obchodní vztah s dlužníkem. Je to možné?

Samozřejmě. Obecně nastavujeme takový přístup, kdy klademe důraz na co nejdřívější uhrazení Vaší pohledávky. Vždy je na Vás, jaké přání vyslovíte a pokud chcete zachovat dobré obchodní vztahy, budeme tento fakt brát v úvahu. Pro tyto instrukce kontaktuje řešitele Vašeho případu.

Přijmete k inkasnímu řízení pohledávku, která byla již dříve vymáhána jinou inkasní společností?

Záleží na situaci. Obecně tyto případy nepřijímáme. Často tyto třetí strany vymáhají pohledávky způsoby, které nejsou v souladu s našimi hodnotami. V důsledku toho nejsme schopni realizovat inkasní řízení od začátku do konce v takové kvalitě. Pro více informací nás kontaktujte.

INKASNÍ ŘÍZENÍ

Které kroky mám učinit před předáním pohledávky k vymáhání?

Jednotný postup pro obchodní pohledávky neexistuje. Pokud Vám zákazník neuhradil fakturu v termínu, je obvyklé zaslat upomínku. Zůstala upomínka bez reakce? Kontaktujte nás a my uděláme maximum pro to, aby byla Vaše pohledávka uhrazena.

Jakým způsobem mohu zadat pohledávku k vymáhání?

Ještě nejste naším klientem? Pokud nám chcete zadat pohledávku k vymáhání, můžete tak učinit na naší webové stránce, kde máme speciální sekci žádostí o inkaso. Pro hladký průběh inkasního řízení je potřebné co nejkomplexnější vyplnění zadávacího formuláře. Naši stávající klienti mohou případy nahrát přímo na náš webový portál. Přihlašovací údaje do tohoto portálu obdrží noví klienti do tří pracovních dnů.

Je možné po zahájení inkasního řízení vzít instrukce zpět a vyjednávat s dlužníkem napřímo?

Ano, na Vaše přání přerušíme naše aktivity a necháme Vám prostor k vyjednávání. Doporučujeme však i toto stadium nechat na našich odbornících, kteří mají s podobnými případy zkušenosti a směřují vyjednávání tak, aby dlužník uhradil pohledávku včetně jejího příslušenství. Pokud dlužník ve výsledku uhradí pouze základní dlužnou částku, musíte počítat s tím, že bude náš poplatek odečten v souladu s naším ceníkem. Pokud vyjednáváme s dlužníkem my, vždy směřujeme jednání tak, aby byly tyto náklady uhrazeny dlužníkem.

Jak se mám zachovat, pokud dlužník kontaktuje přímo mne?

Pokud jste kontaktováni dlužníkem, odkažte ho na řešitele konkrétního případu. Ten bude pokračovat v inkasním řízení a vyvine na dlužníka tlak. Tímto se také vyhnete možnému uhrazení nákladů inkasního řízení z Vaší strany, pokud byste souhlasili s platbou pohledávky bez jejího příslušenství.

Jak se mám zachovat, pokud mi dlužník zaplatí?

Pokud je vymáhaná pohledávky uhrazena přímo Vám, informujte o této skutečnosti řešitele Vašeho případu. Můžete tak učinit i prostřednictvím našeho webového portálu.

Jakým způsobem budu informován o průběhu inkasního řízení?

Máte přístup do našeho webového portálu, kde jsou viditelné kroky provedené v konkrétním spisu. Tento portál je přístupný nonstop. Pokud jste pro Bierens novým klientem, obdržíte přihlašovací údaje během několika dnů. Pro více informací můžete kontaktovat přímo řešitele či Vaši kontaktní osobu.
TVORBA SMLUV A PRÁVNÍ RADY

Můžete vytvořit smlouvu, která není uvedena na Vaší webové stránce?

Naše společnost zaměstnává spoustu právníků a specialistů, kteří se zaměřují na různá právní odvětví. Tito mají zkušenosti s tvorbou rozmanitých právních dokumentů a smluv. Pro zadání konkrétní poptávky nás kontaktujte.
OBCHODNÍ SPORY

Můžete vyřešit obchodní konflikt bez nutnosti zahájení soudního řízení?

Vždy, pokud je to možné, zahajujeme inkasní řízení mimosoudní cestou a snažíme se o vyřešení situace bez nutnosti zapojení soudních orgánů. Soudní procedury jsou často velmi nákladné a přátelské řešení je vždy prioritou. Pokud však mimosoudní inkaso pohledávky není možné, poradíme Vám, jaké kroky je možné učinit. Nikdy nezahájíme soudní řízení bez konzultace s Vámi.
SOUDNÍ ŘÍZENÍ

V jaké chvíli dojde k zahájení soudního řízení?

Vždy se snažíme o vyřešení případu primárně mimosoudní cestou. Pokud je zahájení soudního řízení nutné, bude mu předcházet naše rada ohledně možných následných postupů a prognóz. Soudní řízení zahajujeme vždy až po konzultaci s Vámi.

Je možné rovnou zahájit soudní řízení?

Ano, pokud si tak přejete. Vždy ovšem doporučujeme zahájit inkaso pohledávky mimosoudní cestou.
WEBOVÝ PORTÁL BIERENS

Jaké informace najdu na Vašem webovém portálu?

Na našem webovém portálu naleznete kompletní spisy všech Vašich otevřených i uzavřených případů. Vidíte každou jednotlivou složku a informace o ní. Můžete si prohlédnout nebo nahrát dokumenty či komentáře. Pokud řešitel nahraje nový dokument, budete o tomto kroku informováni.

Kde se mohu do webového portálu přihlásit?

Pro přihlášeni do webového portálu klikněte zde inloggen op de webportal.

Kdy obdržím přihlašovací údaje?

Jste naším novým klientem? Přihlašovací údaje do webového portálu obdržíte během tří pracovních dní.

Jak postupovat v případě ztráty přihlašovacích údajů?

Pokud zapomenete své heslo, můžete požádat o nové heslo zde Zapomněli jste I své uživatelské jméno? Poté se, prosím, obraťte na e-mail qualityservices@bierensgroup.com. Uděláme maximum, abyste se mohli co nejdříve znovu přihlásit.
OTÁZKY DLUŽNÍKŮ

Můžeme se domluvit na splátkovém kalendáři?

Obecně se splátkovými kalendáři nesouhlasíme. Na souhlas se splátkovým kalendářem není právní nárok, jedná se o laskavost ze strany klienta, se kteoru nemůže být automaticky počítáno. V některých případech mohou být inkasní případy vyřešeny splátkových kalendářem, vždy ovšem záleží na klientovi. Pro navržení splátkového kalendáře kontaktujte řešitele Vašeho případu.

S vymáhanou pohledávkou nesouhlasím, co mám dělat?

Pokud s vymáhanou pohledávkou nesouhlasíte, zašlete svůj rozpor jako odpověď na elektronickou výzvu k platbě, či kontaktujte řešitele Vašeho případu telefonicky a situaci vysvětlete. Následně Vám bude zaslána reakce obsahující vyjádření našeho klienta.

Obdržel jsem výzvu k platbě, avšak dluh jsem již uhradil. Jak postupovat?

V tomto případě zašlete řešiteli případu potvrzení o provedení platby. Nejlépe jako odpověď na elektronickou výzvu k platbě, kdy v příloze přiložíte výpis z bankovního účtu dokládající provedení platby. Pokud byla uhrazena pohledávka v plné výši, případ bude uzavřen. Pokud jste provedli pouze částečnou platbu, můžete očekávat, že dojde ze strany řešitele k výzvě uhrazení zbývající částky.

Na jaký bankovní účet mohu provést úhradu zbývající dlužné částky?

Pokud jste obdrželi výzvu k platbě, můžete částku uhradit na účet číslo NL18ABNA0483703346, jejímž majitelem je “Stichting Derdengelden Bierens Advocaten.”