Co v inkasních řízeních neděláme?

Ohledně vymáhání pohledávek a zejména praktik inkasních agentur se šíří spousta stigmat. Spousta jedinců si v souvislosti s inkasními agenturami spojí nevhodné chování a agresivní praktiky, které docílí platby pohledávek. Netvrdíme, že všechny společnosti zaměřené na inkaso pohledávek, postupují v souladu s etikou. Nicméně většina společností vymáhajících pohledávky postupuje v souladu s právem.

Pokud nám zadáte případ k inkasu, provedeme všechny dostupné kroky pro to, aby došlo k úhradě Vaší pohledávky. Abychom byli přesní, téměř všechny dostupné kroky. Nechceme být spojováni s agresivními inkasními agenturami a jsou určité meze, které nepřekračujeme. Dodržujeme striktní podmínky nizozemské advokátní komory a všechny naše aktivity jsou v souladu s právem a s etikou. Tyto následující praktiky tedy nejsou součástí naší praxe:

1. Obtěžování

V žádném případě nebudeme kvůli platbě faktury Vaše dlužníky nadměrně obtěžovat. Nebudeme Vaše dlužníky kontaktovat v nevhodnou hodinu a nebudeme hovory nadbytečně opakovat, pokud se nám nedostane odpovědi. V některých státech je dokonce zakázáno opakované zasílání výzev k platbě. V žádném případě také nebudeme na dlužníky zvyšovat hlas a nebudeme agresivní.

2. Poškození pověsti

Naše klienty zastupujeme s profesionálním přístupen a s účelem udržení komunikace na úrovni. Nikdy bychom cíleně nepoškodili jméno našeho klienta, nás nebo celkově odvětví vymáhání pohledávek.

3. Lži a podvody

Lživé a podvodné jednání v našich praktikách naprosto vylučujeme a tedy nejsou nikdy součástní naší taktiky, jak donutit dlužníky k platbám.

4. Plané sliby

Oznámení blížícího se soudního řízení částo motivuje dlužníky k platbě a jedná se v některých případech o taktiku věřitelů. My naše sliby dodržujeme a před zahájením soudního řízení Vás vždy informujeme o možnostech a našich doporučeních. Tak budete vždy informováni o možných řešeních a pokud výzva dlužníka nenamotivuje, budeme Vás zastupovat i v soudním řízení.

5. Násilí

Násilí v jakékoli podobě je pro nás zcela neakceptovatelné. Nikdy nebudeme dlužníkům vyhrožovat ani používat násilných taktik.

6. Skryté dodatečné poplatky

Úroky a inkasní náklady jsou kalkulovány od počátku inkasního řízení. V průběhu řízení nejsou dlužníkovi účtovany dodatečné poplatky. Toto může nastat pouze v soudní fázi, pokud by náš klient měl nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

Inkasní právní kancelář

Jakožto právní kancelář dodržujeme všechny právní normy a chováme se v souladu s etickými kodexy. Výše uvedený seznam praktik, které nejsou součástí našich aktivit, není konečný. Ne pouze tyto zásady, ale také naše hodnoty a návyky nás provázejí v naší každodenní činnosti. Pohledávky vymáháme v souladu s právním pořádkem a s morálními hodnotami.