Jak dlouho trvá soudní inkasní řízení?

Délka soudních řízení

Délka soudního řízení bude vždy záležet na okolnostech konkrétního případu. Je zde několik faktorů, které mohou délku soudního řízení ovlivnit.

O jaký typ soudního řízení se jedná?

Pokud není mimosoudní inkasní řízení úspěšné, poradíme Vám, jaká soudní řízení je možné zahájit. Například v Nizozemsku je velmi častým řešením podání insolvenčního návrhu na dlužníka. Tento krok často donutí dlužníka k platbě, neboť v opačném případě by mohlo dojít k rozhodnutí o jeho insolvenci během několika týdnů. Pokud tento krok není možný a je třeba zahájit běžné soudní řízení, může se délka řízení prodloužit běžně o půl roku až rok. Délka řízení se liší dle typu řízení a dle státu.

V jakém státu zahájit soudní řízení?

Soudní systémy jednotlivých států jsou rozdílné a řízení trvají různě dlouho. Pokud se jedná o mezinárodní obchodní případ, vždy před zahájením řízení vyhodnotíme dokumentaci a poskytneme Vám radu ohledně možných sudišť, někdy je na výběr i více míst.

Komplexnost případu

Pokud se jedná o komplikovaný případ obsahující mnoho dokumentů a sporných otázek, bude se jednat o náročnější soudní řízení, než v případě jedné obchodní transakce, u níž jsou k dispozici všechy podklady a případ je jasný již ze samotné dokumentace. U většiny sporných případů se tedy jedná obecně o delší soudní řízení.

Je rozhodnutí soudu konečné?

Po ukončení běžného soudního řízení je zde možnost odvolání k vyšší instanci. Pokud jedna nebo druhá strana podá odvolání, bude případ předán odvolacímu soudu. Ten může obecně případ znovu projednat a v závislosti na státu může dojít k rozdílným výstupům tohoto odvolacího řízení. V každém případě však dojde k prodloužení celkové délky soudního řízení.

Více informací ohledně soudního vymáhání pohledávek

Máte dotazy týkající se soudního vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás. Naši právní specialisté jsou připraveni Vám pomoci.